torsdag, oktober 26, 2006

Landbruksministerens interesser

Ingen som leser denne bloggen er i tvil om at jeg mener landbruksministeren er svært ivrig i å ivareta bøndene og landbrukssamvirkets interesser. På bekostning av oss som forbrukere. Ikke så rart kanskje siden Terje
Riis-Johansen og hans familie er medeier i landbrukssamvirket.

Jeg syntes det var litt oppsiktsvekkende at den samme landbruksminister sto registrert som styremedlem i Bondelagets Servicekontor . Spesielt med tanke på Servicekontorets formål:

"Bondelagets Servicekontor ble opprettet 1. januar 2003 for å stå til tjeneste for Norges Bondelags medlemmer.

Servicekontoret skal gi informasjon og faglig hjelp av landbruksmessig, økonomisk, regnskapsmessig og juridisk art og bidra til å utvikle ny næringsaktivitet med utgangspunkt i medlemmenes ressurser."


Jeg sendte derfor en mail 19.10 til Landbruksdepartementet med spørsmål om dette var i samsvar med god forvaltningsskikk og i henhold til "Håndbok for politisk ledelse" § 17.1.3.

I dag fikk jeg følgende svar:

Vi viser til henvendelse i e-post av 19.10.2007.

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen innehar ikke lenger noen styreverv i Norges bondelag. Dette samsvarer med de opplysninger som etter vanlig prosedyre er innrapportert til Stortinget.

Landbruks- og matdepartementet vil gjøre Norges Bondelag oppmerksom på foreliggende feil og be om at forholdet rettes opp på nødvendig måte.


Med hilsen

Yvonne Larssen
Seniorrådgiver
Administrasjons- og økonomiavdelingen
Landbruks- og matdepartementet

Yvonne Larsen har sine ord i behold. Det har nok blitt jobbet i kulissene den siste uka. I dag ble styrerepresentasjonen i Bondelagets Servicekontor endret i Brønnøysundregisteret.

Da jeg sendte henvendelsen 19.10 var nemlig styresammensetningen en annen. I dag er Terje Riis-Johansen borte.

Det er mulig det er Bondelaget som har gjort feil, men jeg går ut fra at et styremedlem har et visst ansvar for å sjekke om han er ute av styret eller ikke. Det ser ikke bra ut at en minister står oppført som styremedlem hos en av statens motparter i landbruksforhandlingene.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Vox, manne med en personlig vendetta mot landbruket.. :)

Men for all del, pent! :p

Anonym sa...

Han er vel ikke akkurat den hardeste motparten bøndene har møtt i landbruksforhandlingene....

Anonym sa...

Kjære Johknu - husker du meg? Det er allerede et halvt år siden vi hadde vår lille skru-klokka-fram-disputt, og du lurte meg trill rundt (http://www.vgb.no/7828/perma/45487)

Nuh er det dags igjen!
God helg :-D
Probiotica

Knut Johannessen sa...

probiotica:

Om jeg husker? Det er ikke mange dagene siden jeg var innom akkurat den bloggposten. En god latter osv.

Knut Johannessen sa...

Pondern: Vendetta? Tja, ihvert fall et våkent øye.

Knut Johannessen sa...

Anonym: Nei, ikke sjenerende hard.

Anonym sa...

Jøss.. Tenk at vi har en landbruksminister som taler landbrukets sak! Trodde han var minister for å legge ned landbruket, sånn som Karita Bekkemellem er likestillingsminister for å svekke likestillinga, Helen Bjørnøy miljøvernminister for å undergrave miljøvernet og.. øøh.. Dag Terje Andersen næringsminister for å.. eeh, ødelegge norsk næringsliv?

Jaja, sånn er verden.

Knut Johannessen sa...

Tor Bjørn: Så galt kan det gå når man setter likhetstegn mellom Landbruket og landbrukssamvirket og glemmer at det finnes flere aktører.

Hvis du synes det er uproblematisk at vi har en landbruksminister som skal forvalte samfunnets interesser og der han selv er medlem av forhandlingsmotpartens samvirke, så er du i din fulle rett til det. Jeg synes ikke det.

Sammenligningene med de andre ministerene var morsom, men ikke spesielt god.

Torbjørn sa...

Jeg har faktisk lest bloggposten din. "Landbrukets sak" er ment som et synonym til "bøndenes interesser". Jeg uttalte meg ikke om landbrukssamvirket, som tilfeldigvis står nevnt i samme setning.

Og jeg synes også det er synd at Brønnøysundregisteret ikke ble oppdatert med at Terje Riis-Johansen ikke var styremedlem i Bondelaget lenger i det sekund som han ble statsråd. Jeg håper at også statssekretær Sigrid Hjørnegård ikke lenger står i styrets sammensetning. Så kan en spørre seg om det er Bondelaget eller Brønnøysundregisteret som har glemt å oppdatere informasjonen, men det er uansett irrelevant.