onsdag, oktober 18, 2006

Pølsevev fra Landbruksdepartementet

Når det gjelder Landbruksdepartementet er det ingen ting som overrasker. I Aftenposten i dag kan vi lese om siste forsøk på å stikke kjepper i hjulene for landbrukssamvirkets konkurrenter.

Alt departementet foretar seg skal tydeligvis gå ut på å gi Gilde/Prior eller "Tortura" (unnskyld, Nortura, men Undres forslag er bedre) fortrinn i markedet. Det faller tydeligvis dept. tungt for brystet at Tulip utfordrer Gilde på saltpølse. Det må det bli slutt på. Nå er det bare selskaper med "betydelig produksjon" i Norge som skal kunne bearbeide landbruksprodukter utenlands. "Betydelig produksjon" betyr at det bare er Gilde/Prior og Tine som er aktuelle.

At dette kan betyr kroken på døra for en produksjonsbedrift i Halsa som har investert 14 mill, betyr ingen ting for "landbruksmafiaen".

På depts hjemmeside kan vi lese:

Mat- og landbrukspolitikken baserer seg på to grunnleggende forhold:

  • En forbrukerorientering av all virksomhet innenfor de områdene der Landbruks- og matdepartementet har forvaltningsansvar.
  • En effektiv og framtidsretta næringspolitikk som ser samfunns- og næringshensyn i sammenheng.

Man kan fjerne hele første punktet med forbrukerorientering, det er ikke mye forbrukerorientering å fjerne konkurrenter av samvirket med slike prokuratorgrep.

Vi kjenner jo alle Terje Riis-Johansens tette knytning til landbrukssamvirket. Han var ihvert fall frem til han ble statsråd, som leverandør, medeier i Gilde og har fordeler av et sterkt Gilde.

Det som forbauser meg enda mer, er at det forenlig med god forvaltningsskikk at statsråd Riis-Johansen kan figurere som styremedlem i Bondelagets Servicekontor. Selv om Riis-Johansen ikke deltar på styremøtene nå, er han i følge Brønnøysundregistrene fremdeles styremedlem. I mine øyne er dette mer alvorlig enn å betale barnevakten svart.

Hvor mange hatter kan han ha på seg samtidig?

Svorsken har også en post om samme sak.

9 kommentarer:

Anonym sa...

fullstendig enig her altså! riis-johansen og grande røys har fått alt for lite oppmerksomhet for sine avgjørelser som vil hemmme konkurransen og mangfoldet i diverse næringer!

Undre sa...

Høyh, mr Vox Populi! Synes du skal gi meg litt kred for å ha døpt om Gilde-Priors kjærlighetsbarn. ;)

Knut Johannessen sa...

Undre: Unnskyld!!! Det var ikke meningen å sole meg i glansen av ditt navneforslag. Jeg har rettet opp feilen mens skamrødmen brer seg.

Before the Flood sa...

Dette er Wikipedias definisjon av korrupsjon:

"In broad terms, political corruption is the misuse of public office for private gain. All forms of government are susceptible in practice to political corruption. Degrees of corruption vary greatly, from minor uses of influence and patronage to do and return favours, to institutionalised bribery and beyond. The end-point of political corruption is kleptocracy, literally rule by thieves, where even the external pretence of honesty is abandoned."

Denne regjeringen tilgodeser så til de grader de store bondeorganisasjonene og LO på bekostning av innbyggerne, at definisjonen ovenfor må da være anvendbar? I forholdet til LO innrømmer de åpent at de gjør gjengjeld for støtten de har fått. Da har man vel også passert grensen for kleptokrati i definisjonen ovenfor?

Knut Johannessen sa...

Before the flood: Jeg synes også dette er meget tvilsom praksis.

Jeg har sendt en epost til landbruksdept. i dag med spørsmål om Riis-Johansens styreverv i Bondelagets Servicekontor. Jeg er spent på svaret.

Undre sa...

Så, så, skamrødme var ikke nødvendig, Vox Populi.

Når jeg førstes har gått til det skritt å mobbe Gilde-Prior for navnevalget på kjærlighetsbarnet, måtte jeg nesten ta skrittet fullt ut og hoie, syntes jeg.

;-)

Hvordan Gilde-Prior i fullt alvor syntes Tortu... Ser du!?! Jeg kan ikke noe for det!!!

Navneloven er nå uansett klar på punktet i forhold til begrensninger av navn på kjærlighetsbarn, selv om den for noen år siden ble myket opp:

§ 10. Alminnelige begrensninger

Selv om de øvrige vilkår er oppfylt, skal en melding om å ta, endre eller sløyfe navn ikke godtas dersom vedkommendes personnavn ellers kan bli til vesentlig ulempe for vedkommende eller andre sterke grunner tilsier det.


Det er jo helt klart at lille Tort... *kremt* Nortura har en tøff fremtid i møte. Dette burde de foresatte ha tenkt på. I alle fall burde myndighetene satt foten ned og tatt var på kjærlighetsbarnets ve og vel, når foreldrene så tydelig er fanget i sitt eget navlelo.

Anonym sa...

""""Vi kjenner jo alle Terje Riis-Johansens tette knytning til landbrukssamvirket. Han var ihvert fall frem til han ble statsråd, som leverandør, medeier i Gilde og har fordeler av et sterkt Gilde.""""

Du burde sjekke dine kilder før du fremsetter "sannheter" som "alle vet jo det".

Terje Riis-Johansen drev faktisk et personlig firma før han ble statsråd og var verken medeier eller leverandør til Gilde.

Da faren ble pensjonert 1.januar 2006 overtok han gården, som hans kone driver.

Knut Johannessen sa...

Anonym: Kanskje det hadde vært en fordel om du selv sjekket bedre før du skrev kommentar. Det meste av du skriver er faktisk feil. Hvis du har minimum kunnskap om landbrukssamvirket, så vet du kanskje at man er medeier i Gilde og Tine om man leverer produkter til de respektive samvirkene.

Mine kilder er faktisk de aller beste. Nemlig landbruks-departementet selv

I et brev til justisdep. der de ber om en habilitetsvurdering, så viser dept. til Riis-Johansens eierforhold og det kan kanskje være av interesse å lese følgende:

"Det kan opplyses følgende om Terje Riis-Johansen og hans ektefelles interesser i næringsvirksomhet og organisasjonstilknytning som antas å kunne ha betydning for en
vurdering av habiliteten:
• Landbruks- og matministeren er sammen med sin ektefelle fra 1.1.2006 eier av et
landbruksforetak. Ektefellen forestår den daglige driften. Foretaket har
melkeproduksjon, med en melkekvote på 140 000 liter som tilsvarer en årlig brutto
omsetning på om lag 550 000 kroner, og produksjon av storfekjøtt med en antatt
leveranse i 2006 på om lag 5000 kg til en anslått verdi på 150 000 kroner. I 2007 ventes leveransen av storfekjøtt økt til 7000 kg. Foretaket har tidligere levert korn,men dette er nå opphørt. Landbruksforetaket mottar samlet direkte utbetalt tilskudd
fra staten via jordbruksavtalen på om lag 300 000 kroner. Inntektene fra landbruket
er i helhet ektefellens arbeidsinntekt.
• Landbruksforetaket er tilknyttet en landbrukseiendom eid av Riis-Johansen.
Eiendommen består av 140 da dyrket mark, 70 da gjødslet beite og 150 da skog.
Skogsdriften utgjør en brutto inntekt på om lag 10 000 kroner pr. år. I tillegg leies
om lag 200 da dyrket mark og 200 da gjødslet beite.
• I tillegg til gårdsdriften har Riis-Johansen eierskap i følgende selskaper: Riis-
Johansen Park og Anlegg AS og Riis-Johansen Eiendom AS. Disse selskapene har i
all hovedsak sin næringsvirksomhet utenom jord- og skogbruk. Statsråden sluttet i
praksis som daglig leder for disse selskapene samtidig som han ble utnevnt til
statsråd. Anne Birgitte Riis-Johansen har fungert som daglig leder inntil ny daglig
leder ble ansatt og innmeldt til Brønnøysundregistrene for kort tid siden.
• Som produsent innen landbruket er statsråden deltaker i flere samvirkeforetak, men
har ingen verv i disse. De aktuelle foretakene er Tine Sør, som er en del av konsernet Tine Norske Meierier BA og Gilde Fellesslakteriet, som er en del av
konsernet Gilde Norsk Kjøtt BA. Begge foretakene er basert på at medlemmer som
leverer produksjon til foretaket får andel av eventuelt overskudd. Utbyttedelingen
skjer ved at produsentene får etterbetalt i forhold til størrelsen på leveransene til
samvirkeforetaket. Ministeren er også deltaker i andelslaget AT Skog BA og
medlem i Felleskjøpet hvor han ikke lenger leverer produksjon etter at
kornproduksjonen opphørte.
• Statsråden har hatt en rekke lederverv i forskjellige organisasjoner, jf. oversikt.
Disse verv er nå avviklet."

Er det kilde god nok for deg? Kanskje det er en idè å sette seg litt bedre inn i saken før du påstår noe?

Anonym sa...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]uk online casinos[/url] coincide the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]online casinos[/url] autonomous no deposit perk at the chief [url=http://www.baywatchcasino.com/]baywatchcasino
[/url].