lørdag, oktober 28, 2006

Regjeringens tolkebok

Den rødgrønne regjeringen er til tider litt uklar. Så pass uklar at det nå er i ferd med å bli utarbeidet en tolkebok slik at misforståelser kan unngås. Den er for tiden til korrekturlesning hos Gerd Liv Valla. Siden Vox populi regnes som en av regjeringens nærmeste allierte har det lykkes å få fatt i noen utvalgte godbiter.

Dag èn:
Dette kan bety alt fra dag 1 til dag 1460.

Firmabil:
En bil som stilles til statsminister og statsråds disposisjon og som kan disponeres inntil pressen finner ut av det. Leveres så tilbake. Må ikke forveksles med ministerbilene. De kjøres av en profesjonell sjåfør. Ved bruk av ministerbiler er det passasjeren som leveres tilbake når tiden er ute.

Flest (soldater) pr. innbygger:

Nytt begrep som gjelder vårt forhold til Nato. Og brukes når man skal forklare hvorfor man ikke kan sende flere styrker til Afghanistan når AP og SP vil, men ikke kan, fordi SV tapte CO2-kampen om Mongstad (Se Dag èn). Sett gjerne inn et annet ord som passer, fordi dette uttrykket kan brukes i mange sammenhenger. Helse, bistand og landbruksstøtte er godt eks. Generelt brukes det når vi skal skryte over hvor flinke vi er.

Full barnehagedekning:
Må ikke forståes slik at det da skal være fullbarnehagedekning, men at regjeringen har gjort alt den kan for at det skal bli full barnehagedekning. At Kristin Halvorsen har ”truet” med å gå om ikke FB oppnås, må ikke oppfattes slik at hun skal gå av. Det gjør hun bare om vi ikke oppnår full barnehagedekning og det får vi fordi regjeringen har gjort alt den kan.

Kameler:
Truet dyreart etter at den rødgrønne regjeringen overtok. Kamelsvelging medhårs og mothårs er nye aktiviteter på linje med regjeringskonferanse og statsråd.

Konkurransetilsyn
Tilsyn som er opprettet for å ivareta at det er reell konkurranse næringsdrivende i mellom. Må ikke benyttes til saker der landbrukssamvirket inngår.

Næringsministerens verktøykasse:
En kasse som når den åpnes, viser seg å være tom.

Plen:
Gresskledt område utenfor Stortinget der regjeringens parti(er) demonstrerer mot regjeringen.

Styreledere i statseide bedrifter
Styreformenn i statseide bedrifter utnevnes og godkjennes først av ansvarlig statsråd, godkjennes så av statsminister, før han eller hun endelig blir godkjent eller avvist av Gerd Liv Valla. Avsettes gjerne i media av statsråder eller partimedlemmer som ikke er ansvarlig for fagområdet.

Svart arbeide
Arbeide uten innberetning som ble utført for politikere enten før de ble politikere, eller etter de ble politikere, men for mer enn 10 år siden.

Sykelønnsordning
Ordning som regulerer utbetaling av sykelønn. Avtalt mellom partene i arbeidslivet. Endres først av arbeids og ekskluderingsminister, endringen godkjennes av statsminister, for så å bli reversert av Gerd Liv Valla.

Som sagt er dette kun noen utdrag som Vox populi har fått tilsendt. Redaksjonen er usikker på lanseringstidspunktet, men den vil bli fortløpende revidert.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg vil supplere listen med Per Anton Rønnings glimrende definisjon av "aktiv næringspolitikk":

...en kulisse ut mot velgermassen der politikerne kan peke på store skjønnmalte pappstykker styltet opp med tynne stendere på baksiden: "Se her, vi GJØR NOE!"

Anonym sa...

Ja, der har vi resultatene av NPM! Er det ikke vakkert dere..