mandag, desember 01, 2008

Helse-Hanssen overrasker positivt

Endelig tenkes det nye tanker om narkotikaproblemet også i regjeringskretser. Nå er Bjarne Håkon Hanssen villig til å vurdere utdeling av heroin til tunge misbrukere. Det er et positivt tiltak som krever en seriøs debatt. Programkomiteen i Venstre har også foreslått dette.

Utspillet til Hanssen kommer like i kjølvannet av at Sveits i en folkeavstemming i går, gikk inn å fortsette heroinutdeling til tungt avhengige. 69% stemte for dette, basert på de positive erfaringer man har. Samtidig var det bare 38% som stemte for legalisering av cannabis.

I Danmark har man også gått inn for forsøk med heroinutdeling. Ikke minst gjorde en artikkel i Berlingske Tidende sterkt inntrykk på de folkevalgte. Historien om Linda, er sterk lesning.

Det er på tide å revurdere en narkotikapolitikk som etter 40 år, ikke fungerer.

Andre som skriver om dette: Liberaleren: Hanssens brannfakkel

16 kommentarer:

Admiral_Gullars sa...

Pølsehansen har helt rett i denne saken; vi er overmodne for å forsøke en ny strategi.

Anonym sa...

Hvor går grensa mellom en tungt avhengig og en ikke tungt avhengig? Hvorfor skal skattebetaleren sponse rusmisbrukere med dop? Hvorfor skal vi dele ut stoffer som i utgangspunktet er ulovlig? Hvordan skal man hindre folk i å starte med rusen? Hvordan skal man hindre de lett avhengige frå å bli tungt avhengig, for da er heroinet gratis?

Tvangsinnleggelse av hele plata spør du meg... isolering- DA kan gratis heroin fungere- som en nedtrapping...

s sa...

Det er "skattebetalerene" som har bestemt at narkotika skal være ulovlig.

Ved å dele ut gratis heroin kan man bl.a. redusere vinningskriminalitet, som i stor grad rammer "skattebetalerene".
Tvangsinnleggelse av samtlige herionavhengige koster nok langt mer.

Når det er sagt, den gode varme følelsen det gir å fordømme mennesker som lever annerledes enn seg selv er det vanskelig å sette en pris på.

Amos Keppler sa...

I sveits kan folk leve et helt normalt liv ved å bruke neroin. I norge havner de på plata. Det er den store forskjellen.

Det er på høy tid at offentlige myndigheter innrømmer det de har visst i mange, mange år.

Jeg synes personlig heroin er noe svineri og har aldri brukt det, men de fleste såkalte illegale substanser er totalt ufarlig.

Anonym sa...

Glimrende!
Dette er helt rett foreslått, med bakgrunn i de mange tunge rusmisbrukeres liv og verdighet.

Anonym sa...

Jeg vil ikke gå så langt som å påstå at heroin er totalt ufarlig, men mange av de negative konsekvensene skyldes ikke stoffet i seg selv men kriminalisering, pris og de narkomanes livsførsel ellers (f.eks. dårlig kosthold).

Knut Johannessen sa...

Chris M: Jeg vil tro at det ut fra medisinsk/sosiale kriterier er mulig å fastslå forskjellen.

Vi "sponser" jo uansett ved lovbruddet man begår for å dope seg. Overdoser koster penger. I det hele tatt, synes jeg "sponsing-begrepet" er litt spesielt.

Jeg synes det er vel verdt å prøve dette som nå det sveitsiske folket sa ja til i går. Jeg går ut fra at det er fordi det virker? Sveitsere er vanligvis et sindig og tenksomt folkeferd som ikke går for lettvinte løsninger.

For meg er det viktigste at vi har bedrevet en narkotikapolitikk som etter 40 år har flere misbrukere enn noen gang. Det forteller at svært mye av politikken er feilslått. Hvor mye det har kostet på i lidelser og penger, er kanskje også verdt å reflektere over.

Derfor synes jeg forslaget er vel verdt å prøve. Kan det gi noen av våre svakeste en litt bedre hverdag, er det verdt det.

Amos Keppler sa...

For ordens skyld: jeg sa ikke at heroin var totalt ufarlig, men at de fleste illegale substanser er det.

Og i hvert fall i forhold til mange andre ting. Det er jo ganske ironisk at heroin, et av de få illegale substansene som faktisk er ganske farlig eller risikabelt å bruke, i hvert fall i sprøyteform blir «lovlig» først...

Og den gode Konrad har rett: det at det er ulovlig gjør det farligere for brukerne, av det som burde ha vært åpenbare grunner.

Utallige mennesker har dødd på norsk narkotipolitikks alter. De som støttet og støtter kriminalisering har så visst blod på hendene.

Sondre Olsen sa...

Det hender nok jeg er uenig med deg, Knut, men idag ble det nesten for voldsomt.

Jeg synes Vårt Land sier det bra på lederplass idag:

"Helseministeren kaller dette medisinsk behandling. Men begrep som «heroinstøttet behandling» kan ikke dekke over at dette handler om at staten skal skaffe de narkomane giften som ødelegger livet deres. Heroin er ingen medisin, og heroinsprøyter er ikke medisinsk behandling.

Regjeringen har ikke lykkes med ruspolitikken. Det er lange køer for å få behandling, samtidig som det er ledige plasser og private rusinstitusjoner legges ned. I en slik situasjon skulle man tro det viktigste var å få skaffet behandling til de som trenger det, ikke å signalisere at man har gitt opp de tyngste rusmisbrukerne."

Sondre Olsen sa...

og et veldig bra debattinnlegg i aftenposten idag: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2799200.ece

s sa...

Hva som har ødelagt mest av narkopolitikken eller selve heroinet er neppe så opplagt som mange skal ha det til.

Knut Johannessen sa...

Det er selvsagt legitimt å være uenig med meg, men hva er alternativet til å ikke å prøve?

Fortsette med samme medisin og tiltak som ikke har virket de siste 40 årene. Hvorfor stiger narkorelaterte dødsfall? På tross av 40 års "nulltoleranse" mot narkotika?

Er det bedre at de tyngste brukerne dør av en overdose urein heroin? Satt under trafikkmaskina i Bjørvika.

Vi snakker om tiltak for de aller tyngste brukerne. Dette er forsøksordninger som folket i Sveits nå har sanksjonert gjennom folkeavstemming. Og som alle danske parti (med ett unntak) vil forsøke.

I Norge skal vi gjøre det vi har gjort før. Og som ikke virker.

Nei denne regjeringen har ikke lykkes med ruspolitikken. I likehet med alle andre regjeringer siden narkotika ble et problem. Ditt eget parti har hatt helseministeren. Ble det færre overdoser? Ble det færre narkomane. Fikk de et bedre liv?

Svaret er nei!

Når jeg leser fra KrFs partiprogram om rus, så undrer jeg meg om virkelighetsbeskrivelsen:

Sitat: Alkohol- og narkotikaproblemene er i dag vårt største sosiale og helsemessige problem. Samtidig er disse problemene likevel ikke så store som i en rekke andre land i den vestlige verden. Dette er resultatet av en restriktiv alkoholpolitikk.

Ikke så store som i en rekke andre land?

EMCDDA:

Population mortality rates due to drug-related death varied widely between European countries, ranging from 0.2 to over 50 deaths per million habitants (average 13). In most countries the figure lies in the range of 7–30 deaths per million inhabitants, with rates of over 25 being found in Denmark, Estonia, Luxembourg, Finland, the United Kingdom and Norway.

Anonym sa...

Er det ikke forskjell på hvordan man teller dødsfall i de ulike landene?
Mener å ha hørt at det som blir registrert som hjertesvikt i Nederland(som følge av overdose),blir registrert som overdosedødsfall i Norge.Har jeg hørt feil eller er det noe i det?

Windingstad sa...

Det skulle jo egentlig bare mangle at profesjonelle politikere bruker hodet fremfor magefølelsen i en så alvorlig sak. Likevel er jeg (utrolig nok) overrasket over at Hanssen tør å oppfordre til debatt om å endre en totalt feilslått politikk. Absurd, ikke sant? Men sånn er det blitt. Jeg sier ikke dermed at "heroin på resept" er den beste løsningen. Men det er jo ingen ting i veien for å diskutere det! Jeg venter spent på at en mainstream politiker tør lufte avkriminalisering av marihuana - slik f.eks Barack Obama har gjort det.

Anonym sa...

Det er sikkert flere ulemper med gratis heroin, men jeg er helt sikker på at det vil være mye bedre enn det man (ikke) gjør i dag.

Politikerne begynte fort å tenke kreativt når det ble snakk om å flytte misbrukerne til Stortinget.

Anonym sa...

Dette er det jo mange av oss som faktisk har sagt i 30 år eller mer.

Det vil være bra for de narkomane: Det tar bort fornedringen, det reduserer behovet for prostitusjon, vinningskriminalitet og voldskriminalitet, det gir bedre muligheter for oppfølging, det fjerner overdoser forbundet med urent stoff, osv., osv.

Det vil være bra for samfunnet: Det vil redusere vinningskriminaliteten drastisk, det vil redusere deler av voldskriminaliteten (både gatevold og gjeng- /organisert vold), samt frigi store ressurser hos politiet og til dels også i helsevesenet.

Det er bra for befolkningen generelt og ungdommen spesielt: Fordi det fjerner store deler av markedet for haiene og rett og slett ødelegger klikkene som utgjør rekrutteringsgrunnlaget der nye offere skapes.

De eneste som vil komme til å lide av en slik omlegging er haiene som taper omsetning og moralistene som ser at de har tatt feil bestandig, og at DE SELV faktisk er direkte ansvarlige for mange tuseners ødelagte liv opp gjennom årene.