søndag, november 30, 2008

Persiennene på vei ned i venstresidens utstillingsvindu

Trondheimsmodellen. Den skulle være den norske venstresides utstillingsvindu. Trondheimsmodellen skulle være det endelige beviset på at det var symbiosen mellom fagbevegelse og sosialistisk tankegods som kunne gi innbyggere i norske kommuner det beste tilbudet.

Trondheim har maktskiftet i 2003 ført til en kursendring som vanlige folk merker. Byen har nå tatt ledertrøyen i barnehagebygging og opprustning av skolebygg. Det nye flertallet har rekommunalisert virksomhet som ble privatisert under Høyre-styret, blant annet innen eldreomsorgen. Slik gjenreises troen på offentlig styring, og folk ser at venstresiden er i stand til å skape politisk forandring.
Skrev Audun Lysbakken på sin blogg: Rett venstre. Jo da, han har rett i at det skapt politisk forandring.

Ja, modellen var så vellykket at den skulle eksporteres. Bok ble skrevet. Men det kan virke som et eventyr uten happy ending.

"Man skal nevne alle ting med sitt rette navn, og tørr man ikke det i virkeligheten, skal man kunne gjøre det i eventyret." H.C. Andersen
Det er ingen tvil om man hadde gode intensjoner. Ingen ting skulle overlates til det private. Sterk satsing på barnehager, skoler og omsorgstjenester. Og "look to Trondheim" ble venstresidens mantra.

Det var nesten for godt til å være sant. Og det var det. I budsjettet for 2009 lyste alle varsellampene knallrødt. Utviklingen var ikke bærekraftig. Man brukte mer penger enn man hadde. Og det skulle bli verre. Mye verre.

Det venstresiden ikke har fortalt, er at for å få til dette utstillingsvinduet, måtte de oppføre seg som rovdyrkapitalister. Et uttrykk de spytter ut i forakt når de omtaler finanskrise og kapitalismen. De har satset på å tappe Kraftfondet for å kunne ha penger til driftsmidler, men en finanskrise bidro til at Kraftfondet ikke ga forventet avkastning. Den ble negativ.

Kommunen hadde beregnet en avkastning på rundt 400 millioner kroner på fondet. Av disse skulle 175 millioner spyttes rett inn i kommunedriften, blant annet til lønninger.

I stedet for 400 millioner i pluss får fondet et tap på minst 150 millioner kroner. Fondet hadde en verdi på 6,1 milliarder kroner i forrige kvartal.

I tredje kvartal var verdien 5,9 milliarder. Årsaken er blant annet store tap på aksjer.
VG-nett 29.11

I budsjettet for 2009 har rådmannen forventet 3% avkastning på Kraftfondet. Da skal han ha noe flaks. Får han ikke det, er Trondheim Kommune i even deeper shit.

Fra det samme budsjettet:

Trondheim hadde et negativt korrigert netto driftsresultat både i 2006 og 2007. Dette innebærer at kommunens netto driftsresultat bl.a. har blitt holdt oppe av lånte midler som investeringsmoms og et negativt premieavvik.

Når Trondheim har et negativt korrigert netto driftsresultat i 2007 så betyr det, at når vi ser bort fra investeringsmoms og premieavvik, så var ikke kommunens ordinære driftsinntekter tilstrekkelig til å dekke løpende driftsutgifter og renter og avdrag på lån. Analysene som ble presentert i avsnitt 4.1 viste også at kommunen i 2006 og 2007 hadde et driftsnivå som var for høyt i forhold til kommunens ordinære inntektsnivå.

Videre viste analysene presentert i avsnitt 4.2 at Trondheim har hatt en sterk vekst i investeringsutgiftene i de siste årene, noe som har påført kommunene økte renteutgifter.

Lars-Erik Borge, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, har som nevnt innledningsvis vurdert den økonomiske situasjonen i Trondheim. Hans vurdering er også at driftsutgiftene i Trondheim kommune nå har kommet opp på et nivå som ikke er bærekraftig. Videre sier Borge:

”Kommunen kan ikke ha driftsutgifter over gjennomsnittet med inntekter under
gjennomsnittet. I tillegg er investeringsnivået svært høyt, noe som bidrar til å øke framtidige rente- og avdragsutgifter. En del av investeringene, for eksempel knyttet til barnehager og sykehjem, vil også kreve økte driftsutgifter (…).

Trondheim påvirkes også negativt at utviklingen i finansmarkedene. Svak utvikling i aksjekursene reduserer avkastningen fra kraftfondet og det høyere rentenivået øker kommunens renteutgifter”.

Kommunens gjeld har økt fra 5 milliarder i 2003 til 9 milliarder i 2008. I 2012 vil den ha vokst til 11,5 milliarder.

Tenk dere: Venstresidens utstillingsvindu som er avhengig av avkastningen på verdens børser for å kunne betale lønn og driftsmidler. Det høres mer ut som et mareritt enn et eventyr. Persiennene er på vei ned.

16 kommentarer:

palodegard sa...

Spørsmålet er hva vi sitter igjen med når venstresiden oppfører seg som rovdyrkapitalister, og finanstoppene på høyresiden har endt opp som subsidierte sosialister? 2008 er nok et bizarro-år langs høyre-venstre-aksen.

Knut Johannessen sa...

Palode: Godt poeng. Kanskje sidebytte kler begge parter.

Selv prøver jeg å holde meg til gamle dyder som ikke å bruke mer penger enn jeg har lønn til. Å betale regninger med forventet lottogevinst er dårlig butikk.

Admiral_Gullars sa...

Politikken handler om moderate mot ekstremister; høire-venstre-aksen er gammeldags.

Skarra sa...

Dette er så morsomt. Med regjeringsskifte neste år nå så er det lov å håpe at på at de ikke får hjelp fra statlig hold heller.

I artikkelen fra Klassekampen er det forresten utdypet hvilke virkemiddler de har brukt, ut over fondet sitt, for å finansiere kallaset. Her nevnes det "e-faktura", "eiendomsskatt" og "industribevaring".

Man har "bevart" industritomter i steden for å bygge "dyre" leiligheter. Lurer på hvilken av de to alternativene som ville gitt høyest eiendomsskatt?


"Ja til alt? Både LO og Ap i Trondheim har altså skrytelista klar – men hvor kommer de nye pengene til alle tiltakene fra?Høyere eiendomsskatt, som kan betales med elektronisk faktura, har gitt både økte inntekter og lavere utgifter til administrasjon. I tillegg har avkastning fra e-verksfondet og budsjettforlikene i Stortinget de siste to åra gitt noen ekstra penger.Fagbevegelsen i Trondheim har dessuten ikke bare vært opptatt av å finne penger til alle gode formål. Byens budsjett har også ei inntektsside: Bevaring og utvikling av industri står høyt oppe på agendaen, særlig for LO-leder Byrkjeflot, som for få år siden opplevde at smelteverket han arbeidet på ble lagt ned.Rett før kommunevalget fikk NSB innfridd sitt ønske om å omregulere tomta til det store jernbaneverkstedet i byen til boligformål. Dermed kunne historien gjentatt seg, slik vi kjenner den fra mange norske byer: Gammelt industriområde med sentral beliggenhet ender opp med attraktive og dyre leiligheter. Men i Trondheim ble dette stanset. NSB må love å bygge ny verkstedhall før selskapet eventuelt får bygge boliger på resten av tomta.– Dette er skjellsettende."

Odd sa...

Rita på krita.

Anonym sa...

Her var det imponerende mange u- og halvsannheter i én kort bloggpost.

Grunnen til at Trondheim har et kraftfond er jo fordi høyresida solgte e-verket i Trondheim for å opprette det. Mot venstresidas stemmer.

Tidligere i år bød sjansen seg for å kjøpe tilbake deler, og 500 millioner kroner ble investert. Det viste seg å være det eneste som gir avkastning i år. Kjøpet ble gjort - mot høyresidas stemmer.

Dette er ikke et eksempel på rødgrønne rovdyrkapitalister, men på høyresidas privatiseringsfiasko i praksis. Trondheims rødgrønne ledelse har gjort det klart at kommunen vil kjøpe tilbake hele Trondheim e-verk om det blir mulig.

Om ikke høyresidas "logikk" hadde ligget til grunn for kommunens katastrofale salg av evigvarende og etterpsurt energi i 2003, hadde ikke kommunen slitt med disse røde tallene i år.

Så til gjeldsbyrden. Det er helt riktig at den har vokst. Det du unnlater å nevne er at høyreopposisjonen ikke én gang har foreslått å bruke færre penger. Tvert i mot har de foreslått ekspansive budsjett, og kjempet for å få sin del av æren for barnehage- og skoleutbygginga.

Det er helt nødvendig å være kritisk til makthaverne i storbyene. Men et MINIMUM av sannferdighet forventes. Null poeng til Vox Populi i denne omgang.

Snorre Valen,
Stortingskandidat for Sør-Trøndelag SV

Anonym sa...

Vox, hva baserer du dette på?

"I budsjettet for 2009 har rådmannen forventet 3% avkastning på Kraftfondet. Da skal han ha noe flaks."

Det høres da helt plausibelt å få minimum 3% året etter at alle markedet har krakket?

Hva er disse pengene plasser i?

Knut Johannessen sa...

Iskwew: Budsjettet er på 3% realavkastning, ikke nominell. Men det er selvsagt mulig at jeg er for pessimistisk. Nominell avkastning var på det høyeste 9,7% i 2005, snittet ligger på rundt 8%. Dessuten skriver rådmannen i sin budsjettinnstilling at dette er høyst usikkert:

"Basert på vedtak i bystyret har rådmannen i
sine årlige budsjettforslag tidligere forutsatt en realavkastning fra kraftfondet på 4 prosent. Jeg har for
budsjettet for 2009 og resten av planperioden budsjettert med en realavkastning til drift på tre prosent (det vil si 1 prosent lavere enn tidligere år). Jeg understreker imidlertid at disse anslagene er veldig
usikre, da det er stor usikkerhet knyttet til hvor lenge krisen i finansmarkedene vil vedvare og hvilken effekt krisen i neste omgang vil gi i realøkonomien.

Knut Johannessen sa...

Snorre Valen:

"Her var det imponerende mange u- og halvsannheter i en kort bloggpost"

Ja vel. Hva er forresten en halvsannhet? Kan vi ikke holde oss til sann/usann. Det blir enklere sånn.

Men siden bloggposten min for det meste besto av sitater fra offisielle dokumenter fra Trondheim Kommune, så har jeg litt problemer med hvor mange usannheter du fant.

I din påvisning er det ikke mye å finne.

Men vi kan gjøre et forsøk. Jeg tar først for meg din forsøk på tilbakedrive mine påstander:

"Grunnen til at Trondheim har et kraftfond er jo fordi høyresida solgte e-verket i Trondheim for å opprette det. Mot venstresidas stemmer."

Ja vel, men jeg kan ikke se at jeg har benektet dette, eller?

Og må ikke det sittende regime til en hver tid tilpasse seg de rammebetingelsene man har?

"Tidligere i år bød sjansen seg for å kjøpe tilbake deler, og 500 millioner kroner ble investert. Det viste seg å være det eneste som gir avkastning i år. Kjøpet ble gjort - mot høyresidas stemmer."

Dette er vel ikke helt korrekt, Snorre. Trondheim kjøpte 10% av TrønderEnergi, ikke deler av Trondheim Energiverk. Og grunnen til avkastningen var vel et utbytte på 15 mill i tillegg til ekstraordinær tilbakebetaling til aksjonærer. Stemmer ikke det?

"Dette er ikke et eksempel på rødgrønne rovdyrkapitalister, men på høyresidas privatiseringsfiasko i praksis. Trondheims rødgrønne ledelse har gjort det klart at kommunen vil kjøpe tilbake hele Trondheim e-verk om det blir mulig."

Men her sitatjukser du. Grunnen til at jeg har kalt det rovdyrkapitalisme, er ikke at dere har brukt 500 mill av kraftfondet til å kjøpe aksjer i TrønderEnergi, men fordi dere bruker av Kraftfondet til ordinær drift. Er det usant eller sant? Om det er usant vil jeg se dokumentasjonen din.

Og hvor mye penger har de rødgrønne tenkt å bruke på å kjøpe tilbake hele Trondheim Energi? Dere mente jo at de vel 5 milliardene de borgerlige solgte for var gibort-pris og at verdien i dag er det dobbelte. Hvor skal dere få de siste 5 milliardene fra? Låne dem? Hva skjer med gjelden da?

"Om ikke høyresidas "logikk" hadde ligget til grunn for kommunens katastrofale salg av evigvarende og etterpsurt energi i 2003, hadde ikke kommunen slitt med disse røde tallene i år."

Underslår du ikke noe vesentlig nå, Snorre?

Er det ikke riktig at i perioden 2002 til 2007, så har kommunen fått overført 2,15 milliarder fra Kraftfondet.

Er det ikke riktig at TEV i samme perioden har hatt 1,85 mrd. i overskudd. Så selv om Trondheim K. hadde tatt ut hele overskuddet i utbytte (som ville være særdeles uansvarlig), så hadde dere manglet 300 millioner?

Og hadde vi lagt et utbytte på 50% av overskuddet (det er også høyt), så hadde dere manglet 1,2 milliarder? Sant eller usant, Snorre?

Og hadde ikke da de røde tallene i år da vært enda større? Svarer du nei her, gleder jeg meg til resonnementet ditt.

Det var jo hyggelig at du innrømte gjeldsbyrden. Siden det er de rødgrønne som styrer byen, så er det vel litt irrelevant å argumentere for at høyresiden har vært med på ferden. Eller er det slik at de har like stor "ære" for utviklingen?

Det er tid for en liten oppsummering og siden du besitter "sannheten" så kan du kanskje hjelpe meg og mine lesere med å bekrefte/avkrefte følgende:

Er det ikke riktig at kommunen styrer mot 180 millioner i underskudd i år og at dette underskuddet må inndekkes i 2010 og 2011?

Er det ikke riktig at kommunen i 2007 måtte bruke 97 millioner av Kraftfondet på forskudd, istedet for etterskudd som har vært det normale. Og er det ikke riktig at uten dette regnskapstrikset så hadde kommunen gått med underskudd?

Er det ikke riktig at kommunens pensjonskasse må tilføres 300 millioner fordi kommunen over tid har tappet fondet til drift? Og er det ikke riktig at SVs Jon Eikeland i den forbindelse har sagt: "Han mener kortsiktig tenking over flere år, med tapping av overskudd, er årsaken til det alvorlige uføret pensjonskassen er i."

Er det ikke riktig at dette er det største underskuddet siden 1990-tallet?

Og når dere beskylder høyresiden for å ha vanstyrt kommunen dere tok over i 2003, er det ikke riktig at rådmannen i 2003 skrev følgende:

""Som nyvalgt bystyre overtar dere ansvaret for en kommune som samlet sett har god styring på økonomien. De enkelteksempler vi har hatt noen runder med internt og i media i det siste rokker ikke ved dette bildet. God balanse i økonomien er ikke det vanlige vi opplever i dag i mange kommuner i Norge. I dette ligger også noe av forklaringen på at vi i Trondheim neste år har en gunstigere økonomisk situasjon enn på lenge."

"Vi har tatt en rekke tunge tak de siste årene samt jobbet målbevisst med effektiviseringer og omstillinger. Dette har lagt et godt grunnlag for at vi nå kan forbedre vårt tjenestetilbud."

Er det ikke riktig at Trondheims befolkning får et dårligere tilbud neste år?

Jeg imøteser "sannheten" om Trondheim. For når en potensiell stortingsrepresentant fra SV beskylder andre for å lyve, så går jeg ut fra at han ikke driver med slikt selv?

Anonym sa...

Puh! Langt svar. Skal forsøke å ta for meg det meste.

Aller først: Du har ikke benektet at kraftfondet i sin tid ble opprettet mot venstresidas stemmer. Men leser man bloggposten din (som er temmelig tendensiøs) får en lett inntrykk av at det var de rød-grønne selv som opprettet kraftfondet for å "få til dette utstillingsviduet".

Det som jo er interessant, er jo å spørre deg om du ville motsatt deg å selge kraftfondet.

En kjennsgjerning du ikke er innom i posten din, fordi det er beleilig vil jeg anta, er jo at ingen av opposisjonspartiene har foreslått strammere pengebruk siden 2003. Alle har "tilpasset seg de rammebetingelsene man har". Jeg har nemlig en mistanke om at du ikke ville skrevet en like syrlig bloggpost om det var Høyre som styrte kommunen i dag, selv om deres egne alternative budsjettforslag viser at den økonomiske situasjonen i Trondheim ville blitt den samme.

Det var jo hyggelig at du innrømte gjeldsbyrden. Siden det er de rødgrønne som styrer byen, så er det vel litt irrelevant å argumentere for at høyresiden har vært med på ferden. Eller er det slik at de har like stor "ære" for utviklingen?

Haha. Når skolene og barnehagene skulle åpnes, og hyllesten fordeles, var det slik, ja. Jeg har selv vært i debatt med Høyrefolk i bystyret som febrilsk understreket at det ikke er nevneverdig forskjell på planene for opprustninga av skolebygg som Høyre sto for før de måtte gå av, og det nye rød-grønne flertallet. Dette er videoer du selv kan finne på kommunens nettsider (du liker jo å surfe der : )

Du lister opp en masse tall med påhengte retoriske spørsmål som ingen vil bestride. At Kraftfondet har gitt mer avkasting enn hva E-verket kanskje ville gjort er irrelevant, fordi:

1. Om vi ikke hadde solgt E-verket ville vi ikke gått i minus som i dag, men hatt en stabil utvikling som åpner for mer langsiktig planlegging. Vannkraft eller aksjeporteføljer? Valget er enkelt for meg (men ikke for Høyre og "liberalkonservative" bloggere).

2. Det til enhver tid sittende regimet, blått eller rødt, som du selv sier tilpasser seg rammebetingelsene.

Det er ikke venstresida som må svare for seg når høyresidas løsninger for å forvalte kommunens arvesølv viser seg å være katastrofal. Da jeg kom inn i Trondheim bystyre, 19 år gammel, ble jeg latterliggjort av folk på samme politiske side av spekteret som deg, Vox - fordi jeg sa at Kraftfondet en gang ville bli en forbannelse og et pengesluk, neste gang et konjukturfall rammet globalt.

"Du skjønner ikke hvordan økonomi funker", sa de da. Det gjorde flere Ap-folk også. Ja ha ja. Nå må vi betale regninga for det du helt korrekt beskriver som "rovdyrkapitalisme". Men de samme folka ler ikke lengre.

Du spør:

Er det ikke riktig at kommunen i 2007 måtte bruke 97 millioner av Kraftfondet på forskudd, istedet for etterskudd som har vært det normale. Og er det ikke riktig at uten dette regnskapstrikset så hadde kommunen gått med underskudd?

Nei, det er fullstendig feil. "Det normale" har siden kraftfondets opprettelse vært å bruke avkastning for inneværende år (eller "på forskudd", som du kaller det.

Denne ordningen (eller "regnskapstrikset", som du kaller det) var det for øvrig Høyre som innførte.

Det som skjedde i 2007 var omvendt: Det var først da Bystyret vedtok å begynne å bruke avkasting på etterskudd. Dette ble muliggjort av den store avkastningen dette året.

Det du kaller et "regnskapstriks" er for øvrig hvordan oljefondet forvaltes. Finner du på disse greiene i den tro at folk skal utmattes av mengden tall du slenger, slik at du slipper unna?

Og er det ikke riktig at uten dette regnskapstrikset så hadde kommunen gått med underskudd?

Dette triumferende spørsmålet raser sammen i møte med mitt svar over. "Det er tøv", var for øvrig kommentaren fra lederen for finanskomiteen i kommunen, da jeg leste spørsmålet ditt opp for henne nå i kveld.

Er det ikke riktig at Trondheims befolkning får et dårligere tilbud neste år?

Mindre vekst i et tilbud betyr ikke dårligere. "Kutt" og "kutt i vekst" er ikke det samme. Dette vet du egentlig.

Hvilket igjen understreker mitt poeng. Kan hende driften ville hatt noe mindre vekst i budsjettene om ikke E-verket hadde blitt solgt - men framtida ville vært sikker og stabil, og ikke prisgitt all verdens aksjekurser, som i dag.

Vox Populi er "liberalkonservativ". Vox Populi står inne for et politisk syn som sier at salg av kommunens e-verk, og plassering av pengene i fond, er lurt. Da er det Vox Populi som har et forklaringsproblem når Kraftfondet gir røde tall - ikke de som motsatte seg salget.

Det er imponerende retorisk akrobatikk du bedriver - og du lander alle andre steder enn i sakens kjerne. Å bombardere meg med tall du henter fra Rådmannens budsjettinnstilling endrer ikke på det.

Anonym sa...

Jeg registrerer også at du avstår fra videre kommentarer. Kanskje det er morsommere å skrive nye omtrentlige bloggposter?

Knut Johannessen sa...

Snorre Valen: At det tar litt tid med å svare på en blogg kan skyldes mange ting som man ikke er herre over. Du kan spare deg spydighetene dine og slutte å bekymre deg. Jeg har for vane å svare på beskyldninger og kommer til å gjøre det i dette tilfellet også, men jeg forbeholder meg retten til å svare når det passer meg.

Jeg er en smule smigret over at en som skriver omtrentlige bloggposter blir tatt så til de grader alvorlig av SVs førstekandidat i Sør-Trøndelag.

Jeg går ut fra at det er min støtte til SV og Djupedal som har falt deg tungt for brystet og som er omtrentlig?

Så følg med, det kommer mer!

Anonym sa...

Vox: Haha, ta den tiden du trenger.

Smigret må du gjerne bli, jeg for min del har tatt blogger alvorlig siden før jeg selv begynte i 2004. Det skrevne ord har ikke mindre virkning,selv om man selv mener det som står er feil.

God jul og godt nytt år, Knut!

Snorre

Knut Johannessen sa...

Først av alt fortsatt god jul og godt nytt år til deg også.

Jeg beklager at jeg har ødelagt julen med å vente med tilsvar. Det skyldes mer et ønske om å være snill enn vond vilje.

Nei, jeg har ikke benektet at kraftfondet ble opprettet mot venstresidens stemmer. At du "lett får inntrykk" av at det var de rødgrønne som opprettet kraftfondet, får stå for din regning. Jeg tiltror mine lesere så pass at jeg ikke trenger å tydeliggjøre dette enda mer.

Om jeg ville motsatt meg å selge kraftfondet? Du mener kanskje TEV?

Det vet jeg ikke. Jeg er i motsetning til deg mer styrt av pragmatisme enn ideologi. Jeg må innrømme at jeg ikke har nok deltaljkunnskap til i dag å vurdere om det var riktig å selge eller ikke. Men det er jo ikke det posten handler om. Den handler om hvordan man forholder seg til at TEV er solgt og at kraftfondet er en realitet.

Det er mulig du ikke tror jeg er i stand til å skrive "syrlige bloggposter" om Høyre dersom de gjør noe dumt. Du kan jo kikke i bloggpostene mine, så får du kanskje et annet inntrykk. Det er ikke lenger tilbake enn 10. desember, jeg skrev en post som fikk Høyres justispolitiske talskvinne til å reagere negativt.

Om vi ikke hadde solgt E-verket ville vi ikke gått i minus i dag.

Nei vel, ja. For det første er det jo en bekreftelse at Trondheim Kommune har vært helt avhengig av å bruke av kraftfondet for å gjennomføre sine lovnader. Og da kunne det jo vært interessant for leserne å vite hvilke tiltak dere ikke ville ha gjennomført fordi dere ikke hadde hatt økonomi til det.

Vannkraft eller aksjeporteføljer. Valget er enkelt for meg.

Enten er du ikke etteretlig, eller så har du ikke anelse om hvordan investeringsporteføljen i Kraftfondet ser ut, Valen.

Du får det til å høre ut som om Kraftfondet består utelukkende av aksjeporteføljer. Sannheten er at fondets andel av aksjer pr. 30.06.2008 er på 9,6%%. ( tillegg kommer kjøpet av B-aksjer i Trønder-Energi på 8,5%, men siden du regner dette som en langsiktig og god investering, holder jeg disse utenom)

Altså er 90,4% (eller 81,9%) av fondet bestående av andre investeringer enn aksjer? Men "aksjeportefølge" høres litt verre i disse tider, ikke sant?

Det er mer enn merkelig at ikke venstresida må svare for seg når de vitterlig har styrt byen siden 2003. Høyresidas løsning for å forvalte kommunens arvesølv har jo ikke vært katastrofal. Den har tvert i mot gitt de rødgrønne 2,3 milliarder mer å rutte med siden 2002. Det er fordi de rødgrønne baserer deler av driften av kommunen på avkastningen av fondet at dette blir katastrofalt.

Jeg forstår at du har tungt for å ta det inn over deg, men det er ditt problem. Enten man driver en kommune eller en bedrift, så kan man ikke basere driften på forventet avkastning av finansporteføljen. Driftsutgiftene må ikke være større enn driftsinntektene, ellers går det galt i det lange løp.

"Rovdyrkapitalisme" er noe venstresida bruker når man er avhengig av å tære på kapitalen fordi man ikke klarer å balansere driften uten. Kraftfondet har på ingen måte blitt noe pengesluk.

Siden du synes jeg stiller for mange spørsmål, så skal jeg begrense meg, men kanskje du klarer dette? Er grunnkapitalen i Kraftfondet større i dag enn det var da TEV ble solgt i 2001? Selv om fondet har overført 2,3 milliarder til kommunen?

Så skal jeg innrømme at jeg gjorde feil på ett punkt. Underskuddet på regnskapet i 2007 var ikke 97 millioner slik jeg kom i skade for å skrive. Det var bare på 73 millioner. Beklager.

Men at det ble balansert ekstraordinært av Kraftfondet, det står jeg ved. Rett og slett fordi det er rådmannen i Trondheim Kommune selv som skriver dette som innledning i årsrapporten for 2007. Det er nemlig ikke jeg som "finner på disse greiene". Jeg kan kan friske på hukommelsen din:

"Hva viser regnskapet for 2007?
Regnskapet for 2007 er avlagt i balanse, men det er etter ekstraordinær bruk av avkastning fra Kraftfondet. For å bringe regnskapet i balanse er det disponert 73 millioner kroner av avkastningen i 2007. Etter gjeldende prinsipper er dette midler som egentlig skulle vært brukt til finansiering av driften i 2008.

Vi bruker alle tilgjengelige midler for å saldere regnskapet for 2007, og kommunens finansielle handlefrihet er ytterligere svekket."


Hvor har jeg tatt "fullstendig feil" (bortsett fra beløpets størrelse)? Hva er det som er "tøv". Jeg ber deg spesielt legge merke til uttrykket "etter gjeldende prinsipper"

Har ikke du og Elin Kvikshaug Berntsen lest kommunens egen årsrapport? Eller har dere ikke forstått det som sto der?

Altså har kommunen i 2007 brukt 73 millioner av Kraftfondet som skulle vært brukt i 2008 og som bidrar til at overskuddet for 2008 nok blir enda større. "Rovdyrkapitalisme?"

Og jeg vil ta med litt mer fra rådmannens innledning:

I rapporten har jeg blant annet gått nærmere inn på begrepet ”netto driftsresultat”, som gir uttrykk for kommunens driftsmessige resultat. Er resultatet positivt, kan kommunen avsette midler til senere års bruk. Er det negativt, indikerer det at kommunen må bruke av tidligere oppsparte midler. regnskapet viser at netto driftsresultatet har vært positivt de siste årene, men sterkt synkende fra 2006 til 2007. resultatet for de siste fire årene påvirkes imidlertid av tre spesielle inntektsforhold som ikke kan betraktes som regulære løpende inntekter; momsrefusjon fra investeringer, premieavvik og avkastning fra Kraftfondet som går til å opprettholde realverdien.

Korrigeres netto driftsresultat med disse faktorene, viser dette en sterk negativ utvikling fra 2004. Det korrigerte resultatet var i 2006 tilnærmet lik null, mens det for 2007 var sterkt negativt. Tallene fra regnskapet viser at kommunen har store økonomiske utfordringer. Driftsutgiftene, inkludert utgifter til betjening av kommunens lånemasse på åtte milliarder kroner, er for høye i forhold til de løpende regulære inntektene."
"

Mye tyder på at rapporten for 2008 ikke blir noe hyggeligere lesning.

Jeg har ikke noe forklaringsproblem ved at Kraftfondet viser røde tall på avkastningen på ett enkelt år eller to. Det er ligger i sakens natur at noen år er dårligere enn andre. Men over fondets levetid har dette gitt venstresiden i Trondheim over 2 milliarder kroner til å drive politikk med. Det ser ikke ut som noen katastrofe akkurat.

Katastrofen er at de rødgrønne bruker mer penger enn de har tilgjengelig. Det må innbyggerne i Trondheim lide for på ett eller annet tidspunkt.

Så den imponerende retoriske akrobatikken er det du som står for, Snorre Valen. Bare synd at du bommer så voldsomt.

Så får vi nok anledning til å komme tilbake til om kuttene for 2009 blir reelle kutt eller bare "kutt i vekst". Det er forsåvidt innbyggerne i Trondheim som er suverene dommere på det punktet.

Anonym sa...

Jula er reddet! : )

Om jeg ville motsatt meg å selge kraftfondet? Du mener kanskje TEV?

Selv sjølhøytidelige SVere gjør skrivefeil. My bad.

Det vet jeg ikke. Jeg er i motsetning til deg mer styrt av pragmatisme enn ideologi.

Dette er et velbrukt argument. Offentlig eierskap er "ideologi", salg og anbudsutsetting er "pragmatisme". Interessant da, at regelverket GATS og EØS pålegger oss nå og for framtiden ser ut til å behandle rekommunalisering og nasjonalisering med langt hardere ideologisk hånd enn det motsatte. Kanhende det er ideologi ute og går i begge fløyer. Jeg er tilhenger av å være ærlig om sånt.

Hvor har jeg tatt "fullstendig feil" (bortsett fra beløpets størrelse)? Hva er det som er "tøv". Jeg ber deg spesielt legge merke til uttrykket "etter gjeldende prinsipper"

Dette har jeg allerede skrevet om. Prinsippene du beskriver ble gjort gjeldende i 2007. Frem til da ble avkastningen brukt i inneværende år - noe du tidligere omtalte som "regnskapstriksing". At du leser opp mer fra årsrapporten endrer ikke verken på dine tidligere påstander eller mitt tidligere svar.

Altså er 90,4% (eller 81,9%) av fondet bestående av andre investeringer enn aksjer?

Dette har jeg ikke benektet?

Så får vi nok anledning til å komme tilbake til om kuttene for 2009 blir reelle kutt eller bare "kutt i vekst". Det er forsåvidt innbyggerne i Trondheim som er suverene dommere på det punktet.

Ja, heldigvis er det det, og ikke Vox Populi. Byens innbyggere ga klar beskjed for litt over et år siden hva de mente om det rødgrønne styret. Også den gang var de borgerlige med jevne mellom "rystet" over hvordan vi "vanstyrte" byen - men den gangen mente de stadig vekk at vi brukte for lite penger. Det må være gøy å være politisk værhane i politisk opposisjon (eller blogg, for den saks skyld), men det ser til nå ikke ut til å påvirke velgerne i Trondheim særlig.

Takk for ordskiftet! Vi "møtes" nok igjen. : )

Knut Johannessen sa...

"Dette har jeg allerede skrevet om. Prinsippene du beskriver ble gjort gjeldende i 2007. Frem til da ble avkastningen brukt i inneværende år - noe du tidligere omtalte som "regnskapstriksing". At du leser opp mer fra årsrapporten endrer ikke verken på dine tidligere påstander eller mitt tidligere svar."

Jeg forstår at det er tungt å bli avslørt på denne måten. Fakta er vanskelige å gjendrive.

Underskuddet i 2007 var 73,1 millioner kroner. Dette ble saldert ved å bruke 73,1 mill av Kraftfondet som "i følge gjeldende prinsipper" var avsatt til utbytte for 2008.

Det er dette som er å bryte med prinsippet som ble innført i 2006. Da ble det vedtatt at utbytte fra fondet skulle disponeres i det påfølgende år. Ikke samme år som det ble opptjent.

Og for ordens skyld "regnskapstriksing" i denne sammenhengen innebærer ikke noe ulovlig. Bare en måte å kamuflere realitetene på. Ikke uvanlig blant aksjeselskaper for øvrig. Men det gir alltid en grunn til å være på vakt overfor de som benytter muligheten.

Men dette går nok først opp for deg når regnskapet for 2008 skal avlegges.

Litt trist å konstatere at du ikke forstår dette. For det er vel ikke noen annen forklaring?

Men mye tyder på at jeg skal få nok å blogge om dersom/når du entrer stortingssalen. Jeg gleder meg allerede.

Hilsen en politisk værhane.