mandag, januar 19, 2009

Nei til straff for religionskritikk

Lars Gule og Nina Hjerpset-Østlie har vært initiativtagere til å opprette et opprop mot lovforslaget som vil straffe religionskritikk. Jeg oppfordrer alle som er opptatt av ytringsfrihet om å støtte initativet. Oppropet støttes av:

Elisabeth Aasen
Ingvar Ambjørnsen
Jens Brun-Pedersen
Dagfinn Eckhoff
Levi Fragell
Bernt Hagtvet
Roy Jacobsen
Rita Karlsen
Walid al-Kubaisi
Kristin Mile
Aslak Nore
Anne B. Ragde
Sara Azmeh Rasmussen
Hans Rustad
Arild Rønsen
Gunnar Skirbekk
Hege Storhaug

Teksten til oppropet gjengis i sin helhet her:

Nei til straff for religionskritikk

Regjeringen ønsker å utvide straffelovens paragraf om hatefulle ytringer «slik at denne bestemmelsen varetar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på religion eller livssyn.» Dette varsles i Ot.prp. nr. 22 (2008-2009).

Selv om regjeringen også vil fjerne den sovende blasfemiparagrafen, er jeg bekymret over den mulighet til straffeforfølgelse av religionskritikk som kan ligge i regjeringens varslede forslag.

Regjeringens begrunnelse er at «Ytringsfriheten må altså avveies mot andre hensyn. Religiøs tro og overbevisning vil ofte forankres i de dypere lag av ens personlighet, og det vil kunne knytte seg sterke følelser til slike overbevisninger. Læresetninger av religiøs karakter vil fortsatt av mange bli holdt for å være «hellige».

Undertegnede kan ikke akseptere at det skal være et offentlig anliggende å beskytte subjektive, religiøse følelser eller legitimere subjektive, religiøse følelser som gyldig argument i samfunnsdebatten. En slik politikk kan lett åpne for subjektiv vilkårlighet i en eventuell straffeforfølgelse av religionskritiske ytringer.

Det foreligger så langt ikke noen konkretisering av hva som regnes for «kvalifiserte angrep» på religioner og livssyn. Jeg er derfor bekymret for at det varslede forslaget vil forhindre reell og nødvendig religionskritikk.

Det varslede forslaget innebærer også en styrking av religiøse dogmer på bekostning av annerledestroendes/ ikke-troendes ytringsfrihet. Med andre ord risikerer vi at hva noen føler er hellig, vil måtte holdes hellig av alle. Dette kan i seg selv representere en uakseptabel innskrenking av fritenkeres og ikke-troendes ytringsfrihet, og i verste fall innebære en diskriminering av ikke-troende.

Menneskerettighetene skal både beskytte en videst mulig ytringsfrihet og religionsfrihet for alle. Denne balansen må vi som samfunn kunne klare uten å skulle straffeforfølge at noen opplever sine religiøse følelser som krenket.

Jeg ber derfor regjeringen om å skrinlegge det varslede forslaget om å utvide straffelovens § 185 om hatefulle ytringer til også å omfatte «kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn».

Når du signerer oppropet, genereres automatisk en epost som går til stortingsgruppene til: Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, samt til Rødt og Justisdepartementet.

Du kan lese mer om initiativet og skrive under her. Jeg oppfordrer andre som er opptatt av at ytringsfriheten ikke innskrenkes til å gjøre det samme og til å skrive om det på bloggen sin.

Oppdatert: Fredag 23.01.09 - Oppropet er i følge VG blitt et kjendisopprør mot justis-Knut.

20 kommentarer:

Anonym sa...

Bra initiativ, selv om jeg er ambivalent, blant annet fordi jeg havner i seng med folk som står for eksakt det motsatte av meg.

Jeg er ambivalent først og fremst fordi den store mengden religionskritikk seiler under falskt flagg. Etter mitt syn er mye såkalt religionskritikk bare god gammel rasisme dårlig kamuflert, min hypotese er at dette skjer fordi rasisme er politisk uspiselig, mens religionskritikk nærmest er politisk korrekt (iallefall i enkelte miljøer) - derfor er også en god del religionskritikk i realiteten rettet mot personer og ikke mot læresetninger.

Men dette skal naturligvis ikke hindre oss i å kritisere religioner på et saklig grunnlag. I et fritt samfunn kan vi ikke komme i den situasjon at en hvilken som helst religiøs gruppe kan bestemme hva det er lov å snakke om offentlig.

Jeg har signert.

Knut Johannessen sa...

Konrad: Jeg følger deg langt på vei, men konkluderte som deg.

s sa...

Hensikten med lovfoprslaget ligger ganske tett opp til temaet for den kommende FN-konferansen i Geneve i april.

Det vitner om dårlig dømmekraft å ikke forstå at dette dreier seg om opportunistisk misbruk av FN-systemet av noen av de mest undertrykkende regimer i verden, ikke rasisme.

Carl Christian sa...

Bra innlegg - viktig opprop. Tror også det er lurt å trekke de store linjene og se på forslaget i forhold til FN. Når det gjelder Geneve i April.; Torbjørn Røe Isaksen tok opp temaet på en god måte i Morgenbladet i høst. Ellers har jeg lest lite om dette. Noen som har sett noen annen mediedekning av dette?

Jeg lagde en Facebookgruppe, så får man bare håpe på en suksess tilnærmet under DLD-debatten. Her er teksten min fra Facebookgruppa:

Bevar Ytringsfriheten.

Regjeringen vil utvide straffelovens § 185 om hatefulle ytringer slik at denne bestemmelsen ivaretar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn.

Begrepet ”hatefulle ytringer” vil måtte defineres ut i fra de involvertes følelser. Så langt finnes det heller ikke noen konkretisering av hva som regnes for å være «kvalifiserte angrep». Til tross for gode intensjoner vil forslaget derfor ikke være forenlig med å bevare saklig, åpen og god dialog.

Lovforslaget vil føre til en begrensning i ytringsfriheten, som i sin ytterste konsekvens kan føre til straffeforfølgelse for religionskritikk, i beste fall til usikkerhet og forvirring omkring ytringsfriheten.

Bli med og kjemp for å opprettholde en bred ytringsfrihet. Meld deg inn i gruppa og inviter dine venner. Viktigst av alt; skriv under på oppropet: Nei til straff for religionskritikk på http://opprop.info/

Anonym sa...

Spenn har helt rett. Dette må sees i et større bilde. Uansett bra at du bidrar her, Knut!

Anonym sa...

Svært god kommentar av Konrad.

Jeg er prinsipielt hundre prosent enig i teksten. Men det smerter meg langt inn sjelen å skulle skrive under noe som helst signert Hans Rustad (som det ene øyeblikket er aggressiv tilhenger av Muhammed-karikaturer, og i det neste lar seg opprøre over VGs Israel-karikaturer) og Hege Storhaug.

Det er ikke bare religionskritikk som brukes som redskap for rasistiske ytringer, men også enkelte gruppers hysteriske mas om "ytringsfrihet".

En ytringsfrihetforkjemper er ikke en skrikhals. En skrikhals er en skrikhals. Enkelte krefter turer nå fram for å "bevise" at ytringsfriheten i Norge er truet av "de andre". Det interessante er at den politiske fløyen som raskest trekker ytringsfrihetskortet i en slags konfronterende agenda overfor spesielt muslimer, er de samme som historisk sett har forsvart blasfemiparagrafen mest aggressivt. Den kristne høyresida er her de mest hyklerske, som heier fram sårende Muhammed-karikaturer samtidig som de vil forby meg å si hva jeg vil om deres kristne gud.

Jeg er ikke for å forby noen av delene, men det betyr ikke at jeg såre og provosere for en hver pris. En rekke av ytringene som de siste åra er gjort i "ytringsfrihetens" navn, er ikke annet enn provokasjon, og har pent lite med ytringsfrihet å gjøre. Ytringsfrihet og folkeskikk er ikke motsatte størrelser.

Jeg har også signert.

Carl Christian sa...

glemte lenke til facebookgruppa: http://www.facebook.com/group.php?gid=46798162401
Dere er herved invitert.

Amos Keppler sa...

Signer Trond Vatne sin liste i stedet.

Enig med konrad her. Rustad & co er så suspekt som de kan bli. Å gi dem noen form for legitimering burde vært helt uaktuelt.

Jeg kommer ikke til å signere.

Carl Christian sa...

AK: At vi i denne saken kan stå sammen med folk som vi ellers er sterkt uenig med er jo noe av styrken, og nærmest hensikten etter min mening. Det er meg revnende likegyldig hva de øvrige som signere lista mener om alt mulig annet. Målet med underskriftskampanjen/oppropet er jo å bevare mulighetene til å kunne utrykke nettopp meningsforskjeller. Å innføre konkurende lister med små ordlydsforskjeller fordi man anser seg som en bedre gruppe av ytringsfrihetsforsvarere enn de andre anser jeg som kontraproduktivt.

Anonym sa...

Nyansene i protesten mot forslaget er ikke vesentlig og det er forsåvidt en styrke at folk man ellers er grunnleggende uenig med står på samme liste.

Når dårlig kamuflerte rasister misbruker ytringsfriheten til en hatsk agenda, får vi møte dem i åpent lende, ikke med trussel om straff.

Anonym sa...

"AK: At vi i denne saken kan stå sammen med folk som vi ellers er sterkt uenig med er jo noe av styrken, og nærmest hensikten etter min mening."

Word!
Og når det er sagt, så er det ikke bare "Hans Rustad & co" som støtter denne lista. Navn som Jens-Brun Pedersen, Ingvar Ambjørnsen, Anne B. Ragde, Aslak Nore, Roy Jacobsen, Bernt Hagtvedt og Levi Fragell skremmer i alle fall ikke vannet av meg. Det blir rett og slett litt teit å fokusere på dette som "muslimhets", altså. Teit og vrangt.

Amos Keppler sa...

Er det ingen som skjønner at rustad & co BRUKER dette oppropet til å fremme sin rasisme???

Det er tydelig for meg hvem som er teit her.

Carl Christian sa...

dersom noen brenner inne med muslimhets som de vil ut, så jeg veldig for at de skal få yttret seg om det - nettopp som Konrad her sier.
Hetsen gjør seg dårligere om den møtes med åpen og fri dialog enn om den knebles.

Anonym sa...

Ja, jeg har fulgt nok med på nettdebatter og antijihad-blogger til å kunne skrive under på at muslimhetsen renner over for mange.

Amos Keppler sa...

Jeg må bare understreke at de må få lov til å ytre seg helt fritt, selv om kvalmen står langt opp i halsen på meg hver gang de gjør det.

Det er ikke det vi snakker om her, men det at dere lar dere lure til å støtte dem, i hvert fall indirekte.

Anonym sa...

Så mange fine ord fra Konrad.

Islam er en god arabiske imperialistisk ideologi. Man skal aldri lære fra lidelser som den ideologi har påført andre folk grupper. Nei, den må respekteres og hjelpes til nye erobrering.

http://www.amz.no/

A. Gargotti sa...

Helt enig med konrad på den første delen, men mot resten, det er lang vei! tiden er ikke inne ennå... vi har mye å gjøre!!

Knut Johannessen sa...

Amos: Jeg tror de fleste som er her inne, har intellekt nok til å vurdere på egenhånd om de skal skrive under på oppropet eller ikke. At du påpeker at vi er "teite" eller lar oss bruke av Rustad, begynner å bli litt slitsomt.

Men for all del, det står deg fritt å mene. Problemet med å karakterisere andre på denne måten er at det ofte peker på avsender. Det får gjerne preg av "det misforståtte geni". Den ene som forstår det vi andre ikke fatter.

Det er et poeng som du tydeligvis ikke ser. Lars Gule er vel en av de sterkeste kritikerne av Hans Rustad og document.no. Det er svært lite sannsynlig at han skulle la seg bruke. "Teit" er han i alle fall ikke.

Det står selvsagt alle fritt til å skrive under på dette, et annet opprop eller rett og slett la være.

Grunnen til at jeg støttet dette oppropet er flere. For det første likte jeg måten det var organisert på med automatisk epost til stortingsgruppene. For det andre kikket jeg på underskriftslista og fant navn på person hvis oppfatning jeg har respekt for. Det gir i alle fall ikke oppropet et useriøst preg at en rekke "tunge" navn innen media og akademia har skrevet under.

Jeg tviler også på at prof. Francis Sejersted, tidligere leder av Ytringsfrihetskommisjonen og prof. Eivind Smith føler seg brukt av Hans Rustad, når de nå støtter oppropet.

Amos Keppler sa...

Seriøst, Vox, du LA merke til at min bruk av ordet "teit" var en reaksjon på en annens bruk av ordet, gjorde du ikke?

Ellers står jeg slevsagt fast på det jeg sier. Man bekjemper ikke tyranniske krefter ved å slå seg sammen med dem, uansett hvilket politisk utgangspunkt de har. Nina Hjerpset-Østlie er en like stor del av dokument.no som rustad er, og minst like kvalmende som han.

Du skrev hvorfor du skrev under. Vel, jeg skrev hvorfor jeg ikke vil skrive under.

Knut Johannessen sa...

Amos: "Du skrev hvorfor du skrev under. Vel, jeg skrev hvorfor jeg ikke vil skrive under."

Det problematiske er at du samtidig nevner at vi som skriver under dette oppropet lar oss bruke. Det er i mine øyne omtrent det samme som å si at vi er "teite" for å bruke det uttrykket. Det er et stempel på oss om at vi ikke er i stand til å vurdere det vi gjør.

Det var essensen i min kommentar.