søndag, oktober 22, 2006

Den barmhjertige samaritan

Mads Gilbert liker ikke Leger uten grenser. Han liker dem ikke fordi de ikke tar stilling i krigsoperasjoner. Fordi de behandler begge parter om det er nødvendig. En uhyrlighet i hans øyne Derfor gir ikke Mads Gilbert penger til innsamlingsaksjonen. Marxist-leninisten fornekter seg ikke. I hans øyne skal man behandle palestineren, mens jøden ved siden av må dø. Har ikke begge to rødt nok blod for deg? Har du glemt Hippokratis-eden?

Takk for at du viser din humane innstilling. Jeg skal doble min skjerv til aksjonen og merke ene halvdelen: ”Fra Mads Gilberts humane fond”.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Helt utrolig skuffende at det går an å ha slike holdninger som Mads Gilbert...men dessverre ikke noe sjokk.

Anonym sa...

Det er veldig trist, uforståelig og skuffende at Mads Gilbert inntar en slik holdning, ikke minst fordi han faktisk har gjort mer for skadde og nødstilte enn de fleste norske leger. Hans innsats for palestinere står det respekt av, men hele poenget med Leger uten grenser er jo at de skal være nøytrale slik at de kan komme inn og yte hjelp overalt der det er behov. Dessverre er det skrikende behov i mange områder, og ikke minst i mange land som vi ikke hører så mye om i det daglige. Jeg har vært støttemedlem i Leger uten grenser i åresvis, og jeg mener de gjør en uvurderlig innsats.

Knut Johannessen sa...

Starlett: Jeg er enig med deg. Det var utrolig skuffende at han ikke kan anerkjenne det arbeidet Leger uten grenser utfører. Da hjelper ikke hans tidligere meritter ham.

HPL sa...

Når det gjelder den Hippokratiske ed fant jeg en alternativ tekst på siden du henviste til.
Der kunne man finne følgende morsomme formulering:
Likeså vil jeg ikke gi en kvinne pessar for å forhindre svangerskap.

Anonym sa...

Med fare for å bli helt døll og kjedelig politisk korrekt så må jeg vel få spørre om hva "I hans øyne skal man behandle palestineren, mens jøden ved siden av må dø"-kommentaren skal bety. Hvorfor er en palestiner, palestiner og en israeler, jøde?

Knut Johannessen sa...

Bruk av ordet "jøden" var ikke ment brukt i noen som helst nedsettende form om det er det du lurer på. Min bruk var kun ment for å illustrere det håpløse utgangspunktet til Mads Gilbert. Så vidt jeg vet er jøde en helt legitim benevning av en folkegruppe.

Anonym sa...

Ikke helt enig i det du sier der. Etter mine begreper er jøde en betegnelse på en persons religiøse tilknytning. Hadde du skrevet en israelsk jøde, hadde jeg hatt ingenting å innvende. Men ingen stor sak...

Anonym sa...

Med opprettelsen av Israel gjorde jødene (selvfølgelig bare noen jøder, men da i ledende posisjoner) seg til et folkeslag, like så mye, eller kanskje enda mer, enn en religiøs gruppe.

Men i og med at denne jøden vox refererer til nok befinner seg i israel, så er kanskje israelsk jøde en mer passende benevnelse ja..

men, hvorfor spikke flis når det er store trær å ta tak i... ;)

Knut Johannessen sa...

Jøden og PonderN: Jeg burde kanskje vært mer presis, men det var ikke i mine tanker å misbruke betegnelsen. Riktig, PonderN, jeg forsøkte å hugge et tre.

Anonym sa...

Slik jeg tolker utspillet pirker Gilbert borti en forståelse om at objektivitet og nøytralitet finnes.

Sett at Leger uten grenser prioriterer oppdrag, i form av at de engasjerer seg visse steder (og med en viss styrke) og lar være å engasjere seg andre steder. Dette kan skyldes så mangt, og det kan ikke fullstendig avvises at prioriteringene - selv foretatt av en organisasjon som Leger uten grenser - styres av sympatier av ymse slag samt følelser av hva som til enhver tid er "rett". Kall det gjerne diskurs eller tidsånd. Med et slikt på verden faller bunnen ut av argumentasjonen til den nøytrale aktøren.

Gilberts holdning og virken kan på den annen side tolkes som å være mer renhårig - hans politiske sympatier er gjennomtenkte og artikulerte, og hans medisinske arbeid følger disse.

Before the Flood sa...

Thor F, du har helt åpenbart et poeng. På et debattprogram der Morten Rostrup stilte for MSF, virket det nesten som han i mangt var enig med Gilbert.

Allikevel, for rent medisinsk hjelpearbeide, som er det MSF i vesentlig grad driver med, kan man til en viss grad stille opp objektive og etterprøvbare prioriteringskriterier. Har man f.eks tilgjengelig en lege og to sykepleiere, vil de kunne gjøre mye mer nytte for seg i en koleraepidemi (mange kan behandles effektivt på kort tid) enn i en konflikt der krigskader er problemet (krevende inngrep med komplisert oppfølging pr. pasient). Det er selvfølgelig lett å påvise svakheter ved dette resonnementet, det er åpenbare gråsoner. Det ville overraske meg også om det ikke ble gjort vurderinger av innsats i MSF som til en viss grad ble influert av tidsånden.

Gilbert er muligens åpen om sin praksis, men i tilfelle hans medisinske praksis lar seg styre av sine politiske holdninger, er det intet renhårig ved det. Han er tvert i mot i strid med sin legeed, i strid med Genenvekonvensjonene og annen folkerett, i strid med menneskerettighetene og langt over grensen for hva som skal til for miste sin lisens til å praktisere medisin.