fredag, oktober 27, 2006

Karita Bekkemellem og umoral

Når Karita Bekkemellem snakker om umoral skal man lytte. Dette kan hun noe om. Nei, dette har ingen ting med hennes private gjøren og laden. Det handler om statens umoral.

I et harmdirrende intervju i gårsdagens DN går hun knallhardt ut mot eiendomsmeglernes umoralske prissetting.

”Eiendomsmeglernes honorarer ligger på et urimelig og direkte umoralsk nivå”
i følge vår forbruker og markeringsminister.

Mulig det, Karita. Men når det gjelder eiendomsmeglere kan vi forbrukere velge. Vi kan enten la være å bruke en og gjøre jobben selv. (Jeg har prøvd og gjør det ikke en gang til) Vi kan forhandle om honorar blant flere meglere. Noen har no cure – no pay. Noen har høye provisjonssatser, mens andre har lave. Og vi kan prute. Noen er dyktige, mens andre er mindre dyktige. Men vi kan velge.

Det vi ikke kan velge er om vi skal betale dokumentavgift. Når du snakker om urimelige timepriser blant meglere, hva sier du da til at vi skal betale 2,5% av boligens verdi til den mest umoralske aktøren i eiendomsmarkedet: STATEN?

For illustrasjonens skyld:

Det er beregnet at en megler i snitt har en timelønn på 3200-4000 kr. (ikke glem back-officefunksjonen. Den skal også betales)

Ved et salg av bolig til 2 mill. tar staten kr. 50 000,- i dokumentavgift. Dersom jeg er utrolig snill og sier at det tar 0,5 time med papirarbeidet, så har altså Staten en hyggelig timepris på kr. 100 000,-

I 2005 dro staten inn 4,67 milliarder på dokumentavgift. I 2007-budsjettet er det budsjettert med 5 mrd. Statsfinansenes vaktbikkje, Kristin Halvorsen har sagt at statens avgifter skal reflektere selvkost. Unntatt dokumentavgifter.

I tillegg er det også verdt å merke seg at staten for noen år siden innførte moms på meglerhonorar.

Inntil du har plukket opp alle bitene fra glasshuset ditt, så synes jeg du skal bruke tida di på noe mer fornuftig. Hold fingrene unna. Vi er selv i stand til å vurdere om vi skal bruke megler eller ikke og hvor mye vi er villig til å betale. Vi trenger ikke deg til å holde oss i hånda.

4 kommentarer:

Anonym sa...

burde tatt med noe om den asymmetriske kunnskapsforholdet mellom megler og bruker... Det er ikke tvil om at det er mye utnyttelse av uvitende brukere, så nei! Ikke alle er i stand til å vurdere ulike tilbud som du kan.

Knut Johannessen sa...

Er ikke det å undervurdere folk grovt?

Og om så var at ikke alle kan vurdere de tilbud de får, betyr vel ikke det at vi skal få statlige reguleringer av prissettingen? Det har man prøvd i land som ikke eksisterer lengre.

Om folk føler seg utnyttet så har man klagemuligheter og man har sanskjonsmuligheter mot meglere.

Anonym sa...

Nei, min innvending var ikke om de statlige reguleringene. Jeg har ikke tenkt til å gi meg i kast med en skatt- og avgiftdebatt med deg her på denne tråden.

Men over til undervurdering min av vanlige folk. Ja, jeg er klar over at jeg kan oppfattes som om jeg mener folk trenger smekke. Men slik du speiler det er dette enkelttilfeller, mens jeg mener at det er mange meglere som skor seg på kundenes kunnskapsløshet. Uten krav til fagutdanning er det også en bransje åpen for mye snusk.

Knut Johannessen sa...

Nei, jeg regnet vel at det ikke ble en debatt om det.

Jeg er ikke enig i premissene dine for hvorfor mange er meglerne underlegne. At det ikke er krav til fagutdanning er ikke helt riktig. Lov om eiendomsmegling stiller krav til hva som skal til for å kunne etablere eiendomsmeglerforretning, krav til konsesjon og hvilke sanksjonsmidler som ligger i loven. Anbefalt lesning.

Å fremstille eiendomsmeglerbransjen som en cowboy-bransje basert på noens feiltrinn, gir et feil bilde av bransjen.

For ordens skyld. Hverken familien eller jeg har noen knytning til bransjen.