torsdag, november 08, 2007

Kristenfolkets ytringsfrihet

Kristenfundamentalistene på Vestlandet anført av IDag.no og redaktør Finn Jarle Sæle er voldsomt opptatt av ytringsfrihet. Så lenge det er deres ytringer som er truet. Under karikaturstriden var Sæle en av Magazinets sterkeste støttespillere.

Men denne ytringsfriheten er ikke absolutt. Når det så kommer en tv-serie som hr. Sæle ikke liker, da må den boikottes. Den samme ytringsfriheten skal ikke gjelde når noen setter søkelys på de kristne verdier. Dersom programmet krenker de kristne, så må det ikke sendes. Eller annonsørene må trues.

Det som like betenkelig er at noen av annonsørene lar seg true av en liten gruppe kristenfundamentalister. Jeg håper Maxbo, Expert og Opplysningen 1881 har tenkt nøye gjennom dette. Det kan godt hende det er flere som boikotter dem i det stille. I protest mot at fundamentalistene vinner frem. Foreløbig honnør til Coca Cola som har stått i mot.

Det gode med denne boikotten er at vi har fått anskueliggjort hva kristenfundamentalistene mener med ytringsfrihet. Det er frihet til egne ytringer. Ikke andres. Det skal vi huske neste gang de ber om støtte.

Og annonsørene har lagt seg laglig til for hugg. Vi vet nå at deres prinsipper er til salgs. Det kan bli en farlig praksis som de ikke kjenner rekkevidden av.

13 kommentarer:

Flopsy sa...

Jeg fatter ikke at så store annonsører som Expert lar seg presse av kristenfolket. Det er toppen av feighet.

Dessuten kan det vel diskuteres hvor lurt det er. Selv om kristenfolket bruker det de har av makt, så er vel de fleste i mot den slags metoder? Som du sier, det kan slå tilbake på de feige i bransjen. Jeg håper faktisk det gjør det. Litt ryggrad er greit å ha, og annonsørene visste hvilket program dette var når de inngikk avtalene.

Anonym sa...

Nå mener jeg at dette er en fin og riktig måte å reagere på viss en først skal reagere. Det å bruke markedskrefter er riktig! Viss Expert finner det tjenlig å kutte sponsingen så er jo det et valg de tar.

Ser ikke hvordan du kan få dette inn på "sensursporet"/"ytringsfrihet", det er jo ikke noe staten har blandet seg i. De bruker enkelt å greitt markedskreftene, akkurat som jeg gjør når jeg ikke kjøper rapmusikk som snakker nedlatende om kvinner.

Når alt dette er sagt mener jeg at programmet til Schau er underholdende, men ser at moral ikke akkurat står i høysete. Og da er det folks rett å reagere i frisamfunn mot ting de mener ikke hører hjemme, de bruker slett ikke press på noen slags måte.

Ellers vil jeg takke for en fantastisk blogg som jeg leser med fryd for jeg alltid er enig, men i dag syns jeg det lød litt annerledes ;)

Knut Johannessen sa...

Flopsy: Ja, jeg synes også disse annonsørene er feige og ikke minst er de lite prinsipielle. Det betyr at alle som reiser 15-20 000 underskrifter kan diktere disse annonsørenes medievalg. Interessant!

Nå viser jo støtteoppropet FOR serien økende oppslutning, så kanskje markedssjefene har gjort opp regning uten vert.

Knut Johannessen sa...

nordmannblå: Takk for hyggelig kommentar. Jeg er også glad for at du ikke alltid er enig. Det blir fryktelig kjedelig om alle mente det samme. Så jeg setter pris på divergerende meningskommentarer på denne bloggen.

Jeg har en litt annen oppfatning av denne saken enn deg. For dersom du ser på den opprinnelige begrunnelsen fra IDag:

"I Norge er det frihet i eteren. Det bør det være. Det er bare NRKs andakter som blir sensurert. Men kristenfolket kan vise vei for kvalitet på TV, ved å si nei til å handle med dem som betaler for søppel-TV, og heller handle med andre."

Kristenfolket ønsker altså å redigere andre medier gjennom å oppfordre til boikott. Det er deres "kvalitetssyn" som skal gjelde. Det reagerer jeg på. Det er aktiv motstand mot ytringsfriheten.

Hvordan tror du Idag.no hadde reagert om Islamsk råd hadde fått 20 000 muslimer til å true med boikott mot deres annonsører?

Er det slik vi ønsker det?

At man boikotter en bedrift som har dårlige produkter, dårlig kundeservice eller lignende forstår jeg. Men for meg er det et hav av forskjell på å oppfordre til en slik boikott og forsøke å redigere et annet medie.

Jeg forstår heller ikke annonsørene. Det er en farlig vei de er inne på. Nå vet alle sånn ca. hvor smertegrensen for en boikott går og kan ta i bruk samme virkemiddel. Det kan bli artig å se på neste utspill.

Knut Johannessen sa...

nordmannblå: Takk for hyggelig kommentar. Jeg er også glad for at du ikke alltid er enig. Det blir fryktelig kjedelig om alle mente det samme. Så jeg setter pris på divergerende meningskommentarer på denne bloggen.

Jeg har en litt annen oppfatning av denne saken enn deg. For dersom du ser på den opprinnelige begrunnelsen fra IDag:

"I Norge er det frihet i eteren. Det bør det være. Det er bare NRKs andakter som blir sensurert. Men kristenfolket kan vise vei for kvalitet på TV, ved å si nei til å handle med dem som betaler for søppel-TV, og heller handle med andre."

Kristenfolket ønsker altså å redigere andre medier gjennom å oppfordre til boikott. Det er deres "kvalitetssyn" som skal gjelde. Det reagerer jeg på. Det er aktiv motstand mot ytringsfriheten.

Hvordan tror du Idag.no hadde reagert om Islamsk råd hadde fått 20 000 muslimer til å true med boikott mot deres annonsører?

Er det slik vi ønsker det?

At man boikotter en bedrift som har dårlige produkter, dårlig kundeservice eller lignende forstår jeg. Men for meg er det et hav av forskjell på å oppfordre til en slik boikott og forsøke å redigere et annet medie.

Jeg forstår heller ikke annonsørene. Det er en farlig vei de er inne på. Nå vet alle sånn ca. hvor smertegrensen for en boikott går og kan ta i bruk samme virkemiddel. Det kan bli artig å se på neste utspill.

Anonym sa...

Det er ikke riktig at kristenfolket er mot ytringsfrihet. Ingen av dem har tatt til ordet for å forby den type film som Schau lager. Derimot vil de bruke sin rett som forbrukere til ikke å kjøpe noe av de selskapene som støtter dem - det synes jeg er en rimelig reaksjon. Jeg vil heller ikke støtte mennesker i å ytre et radikalt annerledes verdisyn enn meg.

Knut Johannessen sa...

Kjetil:Nei, det er riktig at de ikke har tatt til ordet for forbud mot den type film. De gjør det på en langt smartere måte. For meg går det ut på det samme. Om man presser/truer annonsører til ikke å annonsere pga et spesielt program, må man anta at hensikten er å hindre at det programmet blir sendt.

For meg er det to sider av samme sak. Konsekvensen er at de derved hindrer en ytring.

(Se forøvring sitatet fra Idag.no i kommentaren over)

Milton Marx sa...

Her er vi ikke enige. Skytset rettes direkte mot personer som har et ansvar - direkte eller indirekte - for ett eller annet.

Dette er temmelig forskjellig fra å boikotte alt som skulle være dansk fordi én avis har trykket noen tegninger. Arla hadde f.eks. intet ansvar. De ble ikke boikottet fordi de brukte annoneskronene deres feil. De ble boikottet for noe de overhodet ikke kunne påvirke.

Dessuten har kristenfolket enda ikke svidd av en eneste liten Lada. Når volden kommer, og når tiltakene rammer vilkårlig, så skal vi være enige om at kristenfolket sitter i glasshus.

Dessverre har jeg ikke fått sett Schau i aksjon, men jeg har generelt ganske stor toleranse mht. å more seg på religioners bekostning.

Anonym sa...

Vi ser kanskje konturene av en utvikling i reklamefinansiert fjernsyn i Norge, som er kjent fra USA. Reklamefinansiert fjernsyn ender med å bli svært mainstream og minste felles multiplum. Annonsørene blir veldig lett skremt av grupper som lar seg krenke/støte av et eller annet innhold. I det minste de krenkede som på en eller annen måte makter å lage støy om sin krenkelse.

Summen av det hele kan bli hele sendeflater som er rensket for innhold som på en eller annen måte kan støte noen.

Norge kan være sårbare for dette fenomenet. Vi er et lite land, det skal ikke store gruppene til før de ser nifse ut for annonsørene. Selv om kristenheten har gått tilbake, er det fortsatt en ikke ubetydelig gruppe "hard core" som reagerer og vil kunne samle oppslutning om en boikott. Og hvem ønsker vel å gå ut og forsvare "umoral".

Dernest står venstresidens krenkelsesfundamentalisme ubehagelig sterkt i Norge - retten til å unngå å føle seg krenket nærmer seg å kunne bli en rettsregel av ren sedvane.

Knut Johannessen sa...

Milton: Oppfatter jeg deg riktig, så setter du en grense ved om aksjoner er voldelige, så er en grense overtrådt? Ytringer hindres vel uten vold også?

Jeg mener vi må se på intensjonene til de som står bak aksjonene. Aksjonene er startet for å hindre at programmet blir sendt. Dette gjør man gjennom å skape frykt hos tv-stasjonen om at annonsører trekker seg om programmet sendes.

Om det er frykt for vold eller frykt for økonomiske sanksjoner synes jeg mer er en semantisk diskusjon. Realitetene er de samme. Man forsøker å hindre en ytring.

Jeg har ikke så stor sans for Schau, men jeg har meget stor sans for at han skal få gjennomføre programserien fordi han setter et betimelig søkelys på noen av kristendommens pillarer. Dette faller tydeligvis kristenfundamentalistene tungt for brystet.

Ellers synes jeg sv i sin kommentarer er inne på noen av de refleksjoner jeg har gjort meg også.

Milton Marx sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Milton Marx sa...

Du oppfatter meg forsåvidt rett. Det kristenfolket sier, er at dersom dere støtter økonomisk noen som sjikanerer noe vi føler veldig sterkt for, så vil ikke vi kjøpe hos dere.

Jeg finner det vanskelig å si at det er riktigere at Schau skal få si noe som at kristenfolket skal få si noe. Kristenfolket bruker sin ytringhsfrihet.

Derfor ender jeg opp med at man får la lovverket styre. Det finnes lite smakfulle ting man kan si, men det skal være lov å si dem. Og det finnes teite reaksjoner, men de skal aksepteres så lenge de holder seg innenfor loven.

Ingen har nektet Schau å ytre seg, men man har brukt presjon for å påvirke hva en kanal skal sende. Schaus ytringer har ikke blitt forbudt, og han har fortsatt rett til å ytre seg andre steder - om så stående på en kasse på Karl Johan - hvis alle andre skulle nekte å formidle hans meninger. Dog vil jeg tro at Schau fortsatt har noe bedre tilgang til riksdekkende norske medier enn i alle fall undertegnede.

Det er ikke noe nytt i at annonsører og andre samfunnsaktører kan presses. Det har vi sett før, og det vil vi se igjen. Sånn mener jeg det skal være.

Til sist vil jeg bemerke at man da vitterlig har bitende satire så det holder i USA. Jeg synes at spennet og valgfriheten i amerikanske media er ganske stor. Om enn man også har kanaler som er temmelig tannløse. Vi burde snarere lære av mangfoldet i USA, enn å frykte en amerikanisering i så måte.

Anonym sa...

Milton,

Det du skriver er selvfølgelig helt riktig - spennvidden i amerikanske media er enorm, og omfatter selvfølgelig alt fra bitende satire til glimrende fjernsynsdrama, som det faktisk også er fremhevet her til lands.
Jeg ville på ingen måte frykte en spennvidde og et mangfold av det kaliber, og heller ikke frykte en amerikanisering.
Kommentaren min var dermed litt sleivete og upresis. Den refererte mer til en påtagelig utvikling i en del av det reklamefinansierte fjernsynstilbudet, der annonsørenes omdømme får betydning for innholdet.