mandag, november 05, 2007

Når forsvarspolitikk er noe helt annet

En av APs fremskutte parlamentarikere, Rolf Terje Klungland er blitt ekspert på forsvarsspørsmål. Det har han ikke vært før nå. Fordi forsvarssjefen og Forsvarspolitisk utvalg vil legge de nye MTBene til kai trår Klungland til. Han lover omkamp eller kanskje omkrig er mer passende.

Men da MTB-satsningen ble vedtatt i 2003, var ikke Klungland særlig opptatt av det forsvarspolitiske. Da var det næringspolitikk og lokalpolitikk som var avgjørende. Slikt blir det ikke godt forsvar av. Dette er hva Klungland sa i debatten 21. oktober 2003: (Det er flere godbiter i denne debatten og det er ikke sikkert at alle er like imponert av seg selv i dag)

Rolf Terje Klungland (A) : I 1993 kom jeg inn på Stortinget for første gang. Da var man allerede i gang med å jobbe for bygging av MTB-er i Mandal. Ti år i et politisk liv er lenge. Som politikere er vi utålmodige, og ser helst at ting skjer over natten i forhold til det vi ønsker. Derfor er jeg helt enig med saksordføreren i dag når han sier at det er en gledens dag både forsvarspolitisk og i forhold til industriutviklingen her i landet. Endelig viste det seg at det fantes verktøy i verktøykassen til Regjeringen, også i dagens samfunn.

Jeg sitter ikke i forsvarskomiteen, og ut fra det jeg har hørt av forsvarspolitisk argumentasjon fra både komiteen og statsråden, vil jeg konsentrere meg litt om det som går på industripolitikk. Jeg vil i mitt innlegg prøve å fokusere på industriutvikling og kompetanseoppbygging i Norge.

Norge er i dag et høykostland. Det er et land med høy kompetanse, og vi vil i framtiden leve av å levere og produsere teknologi, som vi er gode på og som vi kan. Vi ser i dag en dramatisk nedbygging av industrien vår. Alle snakker om viktigheten av industrien, og at vi må gjøre oss mindre oljeavhengige - alle unntatt SV. I SV er de imot olje- og gassproduksjon. De vil bare bruke pengene. Det vi i dag kan slå fast, er at Sosialistisk Venstreparti overhodet ikke har noen industripolitikk. De er imot bygging av MTB-er. De er imot olje- og gassvirksomhet. De er imot vannkraftutbygging i Norge. De er imot EØS-avtalen. De er bare for å bruke de pengene som andre ansvarlige partier har skaffet landet.

Det er en kjent retorikk vi hører fra Sosialistisk Venstreparti i dag. Her bruker de forsvarssjefen og FO som sannhetsvitner. I andre saker bruker de andre - ut fra hva som passer deres retorikk. SV er motkreftene til utviklingen av et bedre velferdssamfunn. Jeg tror at SV før eller senere må vise kortene. Det vil komme fram hva SV egentlig står for i industripolitikken, og den dagen ser jeg fram til.

Mange års kamp og slit for mange gir i dag avkastning. I dag kommer påskjønnelsen, og det er ikke til å legge skjul på at dette er en førjulspresang f.eks til Mandal-samfunnet og Kongsberg-samfunnet. Umoe Mandal og Kongsberg Defence and Aerospace har vist at de er best i forhold til den teknologien som de nå skal produsere. De har hatt tålmodige arbeidstakere som har gått i uvisse i mange år. Ikke minst har de hatt en tålmodig eier, som har satset på dette, som har tatt store risker i forhold til økonomi, og som nå får uttelling i forhold til det. Jeg håper virkelig at de nå lykkes i forhold til det arbeidet de står foran.

Vi skal fra Arbeiderpartiets side støtte og skryte av Regjeringen når de har gjort en god jobb. Jeg beklager at det er første gang jeg har vært på talerstolen og gjort det i denne perioden. Jeg mener det sier mye om Regjeringens politikk, men de skal i hvert fall ha skryt i forhold til denne saken. Jeg er sikker på at vedtaket som i dag fattes, vil åpne dører for både Umoe Mandal og Kongsberg. Det vil medføre en videre industriutvikling på de plassene, som vi alle bør være glade for, og som Arbeiderpartiet selvfølgelig er kjempeglad for.

Det er derfor med en viss forbauselse jeg registerer at Klungland i dag argumenterer med forsvarspolitiske argumenter:

Det er meget sterke faglige grunner til å ta MTB-ene i bruk, ikke minst i forhold til terror-forsvaret, sier Klungland.
Bare synd at 3 forsvarssjefer og et enstemmig Forsvarspolitisk utvalg er uenig. Heldigvis er det andre politikere som er i stand til å ta selvkritikk.

Det er trist å se penger bli kastet ut av vinduet. Spesielt når det kommer det til å skje igjen. Og igjen.

Jeg har tidligere skrevet om dette her: Et nytt monument

Ingen kommentarer: