tirsdag, mars 25, 2008

Wake up,Heikki Holmås, wake up

SVs finanspolitiske talsmann, Heikki Holmås har en litt merkelig debattartikkel i Dagbladet med tittel: Nullskatt til de rikeste. Det er forsåvidt en ganske god beskrivelse av dagens skattesystem.

Det jeg er litt usikker på, er om Holmås har fått med seg at SV i over 2 år har hatt finansministeren. I tillegg har de rødgrønne rent flertall. Dersom SV og de rødgrønne er så misfornøyd med skattepolitikken, så hadde det kanskje vært en idè å endre den. I stedet for å skrive debattartikkel i Dagbladet?

Noen gullkorn fra artikkelen:

De rikeste har aldri betalt særlig mye skatt i Norge. Gjennom hull i skattesystemet klarer de rikeste i det alt vesentlige å komme unna skatt som svir.

Det er helt riktig, men hullene er ikke engang forsøkt tettet av de rødgrønne. De har til og med åpnet ett til. For rederne. Slik at utenlandsbaserte redere nå kommer hjem til skatteparadiset.

De rikeste lever av kapitalinntekt, ikke lønnsinntekt. Høy skatt på lønnsinntekt tar derfor ikke de rikeste, samtidig som skjermingsfradraget sikrer at de slipper å betale utbytteskatt, og vi har allerede vist svakhetene i arveavgiften.
Helt riktig. Det er etterhvert folk med midlere inntekter som betaler det meste av inntektsskatten. Mange av disse er faktisk LO-medlemmer også. Men SVs løsning så langt har vært å øke skatten på lønnsninntekter, ikke kapital. Selv om de innser at dette ikke rammer de rikeste.

Dette er relativt enkelt å løse. Innfør stort minstefradrag for å skjerme de med lavest inntekt, innfør flat skatt med samme skattesats for kapital- og lønnsinntekt. Skatteprovenyet blir omtrent det samme som før.

Reitanbrødrene ble nylig dømt til å betale 250 millioner kroner i en arveavgiftsstrid etter at de hadde fått overført vesentlige deler av pappa Odds REMA 1000-imperium. Denne summen er tilstrekkelig til å øke sosialhjelpa til alle mottakere med 5 prosent.
Ja vel, siden dere nå får de 250 mill. på konto, når får sosialhjelpklientene økningen på 5%?

I tillegg forsøker Holmås å forlede oss til å tro at de rødgrønne skal tette skattehullene. Det tror jeg den dagen jeg ser det. Etter snart 30 måneder i regjering burde man kanskje fått til noe mer.

Hadde jeg ikke visst bedre, hadde jeg trodd at innlegget var skrevet av en opposisjonspolitiker. Ikke av en partifelle av finansministeren.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Du får virkelig tilgi, Knut, men overskriften vakte noen fælslige assosiasjoner. Jeg håper det ikke ligger noe freudiansk grums til grunn for den. ;-)

Ellers: Meget observante betraktninger. Som vanlig.

Knut Johannessen sa...

Vel Jarle, vi har alle vårt, men at det var det du skulle forbinde med Heikki Holmås, vel....

Jeg burde jo forstått at et uhyre lite mindretall av mine lesere er gamle nok til å assosiere headingen med denne låten. Musikk fra tidlig steinalder, altså.

Anonym sa...

Musikk fra tidlig steinalder? Kaller du meg gammel? For jeg husker den godt...

Ellers har du skrevet en treffende post.

Knut Johannessen sa...

Nei da Heidi, du er bare unntaket som bekrefter regelen. Men låten er fra 57, bare så det er sagt.

Grand Cafe Society M01 sa...

Jeg har ihverfall ikke danset til den,, og det gjør meg litt selvgod i dag, såpass at jeg kan legge til en comment :-)
Og så er jeg bare så`glad jeg ikke på noen måte har noe ansvar for denne regjeringa, når Vox Populi bjeffer dem i nakken.

Nemo sa...

Meget godt innlegg. Jeg tror imidlertid forklaringen er enkel. Regjeringen ER i opposisjon til seg selv. For den politikk som de SIER de skal føre er ikke den politikk de faktisk fører.

Da er det jo ikke så rart at en blir litt desorientert i skodda på løvebakken?

:O)

Nemo sa...

En annen sak: koster det ikke mer å øke sosialhjelpsatsene med 5%? 250 mill er jo peanuts idag tross alt.

Så da lurer jeg på hvor kampen mot fattigdom sporet av.

Anonym sa...

Helge,
I følge SSB var den samlede sosialhjelpsutbetalingen i 2006 på 4,6 mrd. 5% av det skulle vel bli ca. 230 millioner. Sånt sett har han rett. Men i et statsbudsjett som hadde en utgiftsside på omkring 700mrd fant man ikke plass til denne reguleringen altså. Da handler det om manglende evne/vilje - ikke manglende penger.

Og det er problemet. Rødgrønne politikere har nærmest falt over hverandre for å flagge behovet for høyere skatter. Unnskyldningen er alltid "styrke felleskapet", "utjevning" eller en eller annen konkret "svak" gruppe - i dette tilfellet sosialhjelpsmottakere. Men når regjeringen med rent flertall ikke greier å få gjort en så beskjeden omdisponering med de pengene de har til rådighet, hvorfor skal vi tro dem når de kommer og forlanger mer penger?

Fredrik Mellem sa...

Jeg dropper hovedpoenget ditt, og henger meg i stedet opp i bruken av begrepet "rent flertall."

"Rent flertall" er uttrykk som kom inn i det politiske språket da Arbeiderpartiet tapte sitt rene flertall ved Stortingsvalget i 1961, fordi SF fikk to mandater. Arbeiderpartiet fikk (underforstått) fortsette med et urent flertall.

"Rent flertall" beskriver en situasjon der ett parti har flertall alene. Arbeiderpartiet har nå FLERTALL sammen med SV og Senterpartiet - ikke RENT FLERTALL.

Bruken av begrepet "rent flertall" er både historieløst og språklig tøvete. Men det skal sies: Du er i godt selskap. Dette sies og står overalt.

Anonym sa...

Det har du selvfølgelig rett i, og det var sleivete skrevet av meg.

Til det kommende stortingsvalg derimot har vi vel en koalisjonsregjering som søker gjenvalg. I den grad denne konstellasjonen skulle oppnå flertall, må den vel kunne sies å ha "rent flertall" .....;-)