mandag, mars 03, 2008

FrP-logikk

FrP vil gjerne legge ned NRK (ARK), eller selge det til høystbydende, eller noe sånt. Men Norsktoppen vil de beholde. Det har vi jo ikke problemer med å forstå. Det virker som en logisk tankerekke.

Under mottoet ingen sak for liten, ingen sak for stor i denne sal, har partiets mediepolitiske talsmann, Ulf Erik Knudsen anmeldt spørsmål til minister Giske i spørretimen på torsdag:

Jeg vil be kulturminister Trond Giske se på saken en gang til og gjøre sitt for at NRK omgjør vedtaket, sier Fremskrittspartiets mediepolitiske talsmann, Ulf Erik Knudsen, til VG.

Det blir altså duell ved morgengry. Mellom Morgan Kane og Trond Giske.

16 kommentarer:

Anonym sa...

Så diskusjonen på TV2 (eller hvor det nå var).

Trodde ALDRI jeg noen gang skulle si meg enig med Giske, men denne gangen skjedde det:
"Det får være måte på hva politikerene skal gå inn og detaljstyre!"

PS: Men så trodde jeg heller aldri at jeg skulle få høre Giske si akkurat DEN setningen.

:-)

Knut Johannessen sa...

ivare: Sa han virkelig det? Trond Giske? Vel, miraklenes tid er ikke over.

Anonym sa...

Tiden er inne for å stille de store spørsmål... Hva skal man egentlig med Norsktoppen?

Anonym sa...

Tiden er inne til å stille de store spørsmål: Hva skal man egentlig med Frp?

:)

Anonym sa...

Tiden er inne for å stille de store spørsmål: Har vi et konservativt parti i Norge i dag?

:):)

Anonym sa...

I god tid før dagens Spørretime fikk media boltre seg med å drite ut FRP og Ulf Erik Knudsen. Også en del blogere, deriblant Vox, har hevet seg på denne "Korsfest! Korsfest!" taktikken, uten å gidde å gå inn å diskutere realitetene i saken slik som representanten Knudsen her prøvde i dag.

Les og døm selv!

http://www.stortinget.no/stid/2007/midl/s080305.htm
Spørsmål 18
Ulf Erik Knudsen (FrP) [12:53:08]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kultur- og kirkeministeren:

«Norsktoppen har gått på NRK radio i 34 år og er et av P1s mest kjente merkevarenavn, men fra 1. januar 2009 er det slutt. Norsktoppen tas av sendeskjemaet, og en institusjon i norsk kulturliv og en del av den norske folkesjela blir gravlagt. Programmet har vært «viktig for å fremme norsk musikk, spesielt for norske artister og de låtskrivere og tekstforfatterne som skriver på norsk» (sitat Tove Karoline Knutsen).

Vil statsråden gripe inn og sikre NRKs overgrep mot trofaste lyttere?»Statsråd Trond Giske [12:53:59]: Jeg går ut fra at spørsmålet er å sikre lytterne mot overgrep fra NRK, …Ulf Erik Knudsen (FrP) [12:54:06]: Selvfølgelig!Statsråd Trond Giske [12:54:07]: … og det har jeg altså ikke tenkt å gjøre.

Det er ikke kulturministerens eller Stortingets ansvar å gå inn og bestemme enkeltprogrammer på NRK. Tvert imot, det er faktisk slik at vi har fremmet et lovforslag som sikrer redaktørene friheten til å bestemme slike ting, uavhengig av eierne. Eierne kan gi generelle retningslinjer, grunnholdninger og verdisyn. Vi har til behandling her i Stortinget en sak om NRKs overordnede regler. Der kan vi gi våre direktiver, men jeg vil anta at selv der vil det være unaturlig å ta inn et krav om at Norsktoppen skal sendes. Det tilhører den frie redaksjonelle bestemmelse som redaktøren skal ta.

Jeg vil minne om at man i forbindelse med statsbudsjettet for 2008 finner følgende sitat i budsjettinnstillingen:

«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Ulf Erik Knudsen og Karin S. Woldseth, er av den oppfatning at kultur er et begrep som uttrykker de verdier og kvaliteter som enkeltmennesker tillegger høy egenverdi. Disse medlemmer vil påpeke at det som er god kultur for en, slett ikke trenger å være god kultur for en annen. Av den grunn mener disse medlemmer at kulturen i utgangspunktet skal være fri og uavhengig av politisk styring, og at den må være basert på frivillighet og personlig engasjement. Disse medlemmer er av den oppfatning at politikerstyrte kulturgoder ødelegger kulturens vesen og fremmer ensretting. Man har sett eksempler på dette i andre land, blant annet i kommunisttiden i Øst-Europa og i dagens Nord-Korea.»

Jeg vil gjerne få utdypet, kanskje i oppfølgingsspørsmål, om Fremskrittspartiet mener at en statsråds inngripen i NRKs enkelte programtilbud er en god politikk i et system hvor kulturen er fri og uavhengig styring, eller om Nord-Korea og kommunisttiden i Øst-Europa ligger nærmere et system hvor politikerne styrer programmene i kringkastingen?

Ulf Erik Knudsen (FrP) [12:55:58]: Statsråden har selvfølgelig rett når det gjaldt spørsmålsstillingen. Jeg beklager at jeg er søkk forkjølet og derfor ikke hundre prosent i dag.

NRK som kulturinstitusjon er i en særstilling, fordi NRK finansieres gjennom en tvangsinndrevet lisensavgift. Som sådan må det samfunnet vi er en del av, og som vi på Stortinget representerer, kunne stille en del krav til NRK – krav som kan sies veldig enkelt som slagordet til NRK: «Noe for alle. Alltid.» Det er altså 360 000 mennesker som har stor glede av dette programmet, og man kan anse at det å ta vekk programmet, er et brudd med denne policyen.

Et annet hovedperspektiv som har kommet frem, er den viktigheten det er for norsk musikk å ha et slikt program. Er statsråden enig med sin partifelle, Tove Karoline Knutsen, i at dette er et viktig program?

Statsråd Trond Giske [12:57:03]: Det kan godt være at vi politikere også har klare meninger om hvilke programmer vi liker eller ikke liker på NRK. Jeg er glad i å se på Frokost-TV på NRK, og det blir nå nedlagt. Jeg kan jo ha mine meninger om det, men som kulturminister eller politiker kommer jeg ikke til å engasjere meg i de formelle systemene for å prøve å påvirke NRK til å gjøre andre valg.

Vi skal legge noen overordnede retningslinjer. Det er derfor viktig at vi har NRK, det er derfor viktig at vi opprettholder lisensbetalingen, og det er derfor viktig at vi ikke selger NRK, slik Fremskrittspartiet vil. Det ville det bli rene kommersielle interesser som styrte. Den eneste fordelen ville være at da slapp vi kanskje slike spørsmål som dette.

Det jeg har tenkt å følge, er kringkastingsloven. Der står det at det er kringkastingssjefen som bestemmer. Og så vil jeg i NRK-plakaten legge til grunn at det skal spilles minst 35 pst. norsk musikk, det skal vises norske filmer og dramaer, det skal vises et mangfold av norsk kultur, og det skal lages programmer for folk i alle aldre: nyheter, informasjon osv. Der legger vi de overordnede retningslinjene, men de enkelte programmene overlater vi til NRK selv.

Ulf Erik Knudsen (FrP) [12:58:09]: Statsråden fremstiller det som om han ikke ønsker å detaljstyre NRK. Men som han også innrømmer her, har han lagt frem en stortingssak om den såkalte NRK-plakaten der han i prosent sier hvor mye norsk musikk det skal være, og i prosent hvilke språk som skal benyttes i NRK, han sier at det skal være et orkester, at det skal være samisk, og at det skal være noe for innvandrere. Hvis ikke dette er detaljstyring, så vet ikke jeg. Han har også gått så langt at han har satt inn sin egen partikollega som leder av styret i NRK, så her er det altså ikke sammenheng mellom hva man faktisk sier, og hva man gjør.

Her etterlyser jeg da mer konsekvens. Når man ikke vil engasjere seg i Norsktoppen, men engasjerer seg i slike detaljer, er det ikke sammenheng i politikken.

Statsråd Trond Giske [12:59:07]: For å svare i et språk som representanten helt sikkert forstår:

Født i NRK i 1973

Et program som ganske raskt ble en suksess

Norsk musikk slet i en hard virkelighet

Et program med sjel gav den en mulighet

Norsktoppen var dets navnEn politiker må passe nøye på

Vi kan ikke styre alt på NRK

Til å velge ut hva folk ser og hører

Fins det andre folk – de heter redaktører

Norsktoppen gir de navnNRK må være ubundet og fri

Programpålegg blir svært betenkelig

Våre føringer skal være generelle

Bred detaljstyring er ei det ideelle

Norsktoppen – var dets navn

Anonym sa...

Sorry, sideline,
men det som etterhvert skremmer mest er Giskes utsagn som "Tvert imot, det er faktisk slik at vi har fremmet et lovforslag som sikrer redaktørene friheten til å bestemme slike ting, uavhengig av eierne" (ref. sitat over).

Trengs det virkelig et *nytt* lovforslag fra de rød-brune i så måte?
Det *er* da allerede lovregulert at eierne ikke kan gripe direkte inn i den redaksjonelle linje!

Akkurat som det *er* lovregulert at eiere (selv staten) ikke har anledning til å blande seg direkte inn i bedrifters daglige drift eller styrets løpende beslutninger.

Å, f..., dagens regjering ignorerer jo loven i den sammenheng også ja......

Knut Johannessen sa...

A: "I god tid før dagens Spørretime fikk media boltre seg med å drite ut FRP og Ulf Erik Knudsen. Også en del blogere, deriblant Vox, har hevet seg på denne "Korsfest! Korsfest!" taktikken, uten å gidde å gå inn å diskutere realitetene i saken slik som representanten Knudsen her prøvde i dag."

Jeg takker for ditt usedvanlige omfangsrike svar. Jeg har absolutt giddet å sette meg inn i saken og realitetene er meget enkle:

En stortingsrepresentant bør ha viktigere oppgaver å drive med enn å forsøke å redigere NRK. NRK må selv få bestemme hvilke program som skal på lufta eller ikke.

Det er også mulig at A ikke har fått med seg at FrP vil avvikle NRK ved å fjerne lisensavgiften alternativt selge institusjonen. Da blir det komisk at det samme partiet vil beholde ett program i samme institusjon.

Så selv om du forsøker aldri så mye. Hr. Knudsen satt med buksene på knærne etter seansen i Stortinget. For en gangs skyld synes jeg Giske håndterte saken på en glimrende måte.

Anonym sa...

Stortingsflertallet har bestemt at NRK skal være lisensfinansiert, at NRK skal være "flaggskipet" på allmennkringkastingshimmelen og nåværende flertallsregjering v/Kulturministeren har lagt frem en melding til Stortinget som i detalj drøfter hvilken redaksjonell profil NRK skal ha på sine sendinger. Men en representant fra et politisk parti som er i mot lisensfinansiert allmennkringkasting, som like gjerne hadde sett at denne institusjonen (NRK) ble solgt til høystbydende og derav på prinsipielt grunnlag angriper regjeringen for å blande seg inn i kanalens redaksjonelle profil skal bli latterliggjort når han påpeker at regjeringens opptreden selvsagt da inviterer til at Stortinget også skal kunne legge seg opp i hva NRK gjør og ikke gjør.

SV er i mot norsk medlemskap av NATO, men ingen kritiserer partiet for å ta opp NATO-spørsmål i Stortinget. SP er mot norsk medlemskap i EU, men ingen kritiserer partiet for å ta opp EU-saker i Stortinget. Det skulle da bare mangle! Men representanten fra FRP må altså finne seg i å bli latterliggjort for å avsløre at regjeringen v/kulturministeren praktiserer orwelsk ”ny-tale” når han (kulturministeren) på den ene siden fremhever en påstått fri og uavhengig styring av NRK mens han på den andre siden påtvinger kanalens redaktør å bøye seg for politikerstyring i form av Stortingsmeldinger. Det er dette FRP galant har fått demonstrert til allmenn beskuelse for alle som har evner til å se. Når representanten Knudsen påpekte dette i Stortinget på onsdag, fikk han bare et flåsete ”dikt” som svar til hurrarop fra en nokså bukseløs medie- og blogverden.

Knut Johannessen sa...

A: Med respekt å melde så kan du ikke følge godt med når du hevder at SV og SP ikke kritiseres for Nato resp. EU-spørsmål med relevans til deres standpunkt. Det skjer relativt ofte.

Men du synes tydeligvis at det er fornuftig at stortingsrepresentanter skal legge føringer på hvilke program NRK skal sende eller ikke.Det får jo bli ditt valg. Det kan medføre mange morsomme spørretimer fremover.

Anonym sa...

Du fikk ikke med deg dette heller....

Innholdet i kritikken som Nei-til-NATO-partiet SV reiser mot NATO og Nei-til-norsk-medlemskap-i-EU-partiet SP reiser mot EU blir selvsagt kritisert og skal selvsagt være gjenstand for kritikk i et parlamentarisk demokrati. Men det er ingen som kritiserer de to nenvte partier for at de tar opp til behandling i Stortingets organer sine respektives favorittsaker. Som jeg skriver "Det skulle da bare mangle!"

Anonym sa...

Jeg støtter Giskes svar i denne saken. Staten bør og skal ikke detaljestyre hav NRK skal sende av programmer.

Men jeg forstår også hva "a" vil frem til, og jeg tror han har rett. Frp forsøkte med dette stuntet å viser hvor detaljestyrt NRK egentlig er. Men det oppfattet dessverre ikke flertallet.

En annen ting. Frp stilte faktisk flere kritiske (og for meg viktige) spørsmål til flere av statsrådene. Men det eneste som kom frem i media i ettertid er latterliggjøring av Frp og "hyllest" av Giske som skrev et dikt (som forøvrig var en morsom gest).

Det sier litt om media.

Anonym sa...

Ja, dette er vel den eneste måten spørretimen kan få oppmerksomhet i media på, og dette inkluderer også ... ja, NRK.

Vi skulle hatt et ukentlig utvidet politisk kvarter - som tok for seg hva vår Storting har foretatt seg den siste tiden. DET ville være noe Frp kunne foreslått med min velsignelse.

Eirik Løkke sa...

Ikke glem Tybring -Gjedde (eller hva han heter) som støttet Bøhler i å forfordele norske kapitalmiljøer i å behandle oljefondet - og hva var det igjen med FRP og konkurranse...

Milton Marx sa...

Jeg synes du biter deg selv litt i halen ved å påpeke at man på den ene siden vil privatisere ARK, og på den andre siden vil detaljstyre.

Blir litt som at en person som er tilhenger av privat helsevesen, ikke skal blande seg opp i det tilbudet det offentlige gir på hans regning heller. Jeg skulle pinadø gjerne detaljstyrt både dette og hint i offentlig sektor, selv om jeg aller helst ville skviset den ned til det nivået den burde ha.

Men at Norsktoppen, av alle ting, skulle være så viktig, er overraskende. Du skal se det er strategisk. De er kanskje ute og fisker med grilldressagnet, slik at det kommer noen oppslag som gir sympati. De partiene som mister stemmer til FRP greier jo aldri å holde kjeft. Når de ser grilldressagn, så høgger de!

Knut Johannessen sa...

Milton: Du har et lite poeng, jeg skal innrømme det. Men om FrP hadde fått gjennomført privatiseringen, så hadde ikke Knudsen hatt noen i Stortinget å stilt spørsmålet til, ikke sant?

Men sluttpoenget ditt er jeg enig i. Det er lett å gå i "FrP-fella". Det er jo slik de blir de "forfulgte uskyldigheter".