lørdag, oktober 04, 2008

Du skal ikkje tru

I mange sammenhenger kan det være en lur læresetning å ikke tro alt man leser. Det er ikke sikkert det er det riktige bildet man ser. I min lørdagslesning kom jeg over dette diktet av Olav H. Hauge, som både bloggere og andre kan legge seg på minnet.

Du skal ikkje tru

Du skal ikkje tru det skrivne
og ikkje alt som er sagt.
Dåren har ofte tala,
og mang ein vismann har tagt.

Ingen ting skal du godtaka
utan rimelig grunn,
for ovtru veks å nyo
av sinrothogde runn.

Verdi er myrk, og livet
er fullt av lygn og rot.
Tanken er blakrande ljoset
for vår snåvande fot.

Ingen kommentarer: