fredag, februar 20, 2009

Send e-post til Siv Jensen

Liberaleren har igangsatt en hurtigaksjon mot Frp for å få en klarere formulering om datalagringsdirektivet inn i partiprogrammet. Dette er et initiativ som selvsagt støttes av denne bloggen og jeg oppfordrer alle til å delta i denne aksjonen. Fra Liberalerens post er følgende sakset:

I disse dager behandler partienes landsstyrer utkastene til partiprogram for neste stortingsperiode, og innstiller på de endringsforslagene som er kommet inn fra partiorganisasjonen. FrP har landsstyremøte denne helgen. En klarere formulering om datalagringsdirektivet bør inn i partiprogrammet! Send epost til Siv Jensen!


I kapittelet ”Trygghet for liv og eiendom” i utkastet til arbeidsprogram for FrP fant jeg følgende formulering: “Innbyggerne skal ha trygghet for at det offentlige ikke kontrollerer privatlivet. Vi ønsker derfor å begrense bruken av overvåking med unntak av i de saker som gjelder rikets sikkerhet og alvorlig kriminalitet. Domstolene skal godkjenne bruk av overvåking.”

I en epost til FrPs 1.nestformann og programkomiteleder Per Sandberg spurte jeg m det ikke står noe i programutkastet om datalagringsdirektivet. Sandberg bekreftet at det ikke står noe, og mener at sitatet over dekker partiets holdning til direktivet. FrP har også et landsstyrevedtak på å si nei til at direktivet skal inn i norsk lov, og FrP vil at om nødvendig skal reservasjonsretten i EØS-avtalen brukes for å stanse direktivet.

Alt dette er vel og bra, men standpunktet bør inn i partiprogrammet.

Derfor oppfordrer jeg deg til å sende epost til Siv Jensen. Forslag til tekst:

“Kjære Siv Jensen!

Jeg skriver til deg for å yttrykke min bekymring for at FrPs syn på EUs datalagringsdirektiv ikke kommer frem klart og tydelig i utkastet til partiprogram for neste stortingsperiode. Det er bra at FrP har et landsstyrevedtak der dere sier at dere ikke vil ha EUs datalagringsdirektiv som en del av norsk lov, og om nødvendig vil bruke reservasjonsretten i EØS avtalen for å stanse direktivet. Dette standpunktet bør stå i partiprogrammet!

Som kjent har EU-domstolen ikke gitt Irland medhold i saken som var anlagt mot EU-kommisjonen. Domstolens uttalelse er klar: Direktivet må innføres.

Datalagringsdirektivet er det til nå kraftigste angrepet på personvernet i Norge.

Jeg håper at du som formann i Fremskrittspartiet kan bidra til at FrPs holdning til datalagringsdirektivet kommer klart og tydelig frem i partiprogrammet.

Jeg tillater meg å foreslå: “FrP vil arbeide mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og vil om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen”

Med optimistisk personvernhilsen”

Epostadressen til Siv Jensen er siv.jensen@stortinget.no

Du kan også sende til programkomiteens leder per.sandberg@stortinget.no

Hvis du også vil sende epost til noen av de andre som sitter i FrPs landsstyre finner du oversikten her.

Selv om Siv kanskje er mer opptatt av skalpen til Knut Storberget nå, så vil hun sikkert bli glad for å motta din mail. :-) Gjør det nå!

Oppdatert: Les Liberalerens oppdatering og Boye Bjerkholts kommentar.

11 kommentarer:

Kyle sa...

Argh! Som om vi ikke hadde nok mail allerede...

Beskjeden er mottatt, og vi ser nærmere på saken.

Knut Johannessen sa...

Kyle: Det er lett å unngå mailstormen. Ta inn forslaget til endring NÅ! :-)

Anonym sa...

E-post sendt.

Kyle sa...

Men Knut, saken skal behandles i DENNE perioden.
Det er derfor de forskjellige partienes GJELDENDE partiprogram som gjelder.

Ettersom det ikke var et aktuellt spørsmål i 2004/2005 da programmet ble vedtatt, så er det landsstyrets vedtak om veto mot datalagringsdirektivet som er gjeldende politikk.

FrP vil bruke vetoretten mot datalagringsdirektivet

Knut Johannessen sa...

Kyle: Takk for oppklaringen. hvis dette er resultatet kan du be Siv kaste e-posten min i søppelbøtta :-)

Anonym sa...

Vet ikke om du har fått det med deg, men både høyre og frp er for dette direktivet, det var faktisk en av de første Erna skrev om på sin blogg, at dem var blitt enig om dette....så da blir vel ikke en e-post til Siv jensen rette adressen eller??

Unknown sa...

FrP kommer garantert til å stemme for dette direktivet. Hvorfor tror noen noe annet?

Anonym sa...

Svaret fra FrP holder (sannsynligvis) ikke. Les mer her: http://www.liberaleren.no/2009/02/21/frp-med-standardsvar-som-ikke-holder/

Anonym sa...

For sikkerhets skyld skader det ikke å sende mailen!

Når det er sagt har jeg store problemer med å følge jkt1000 her. Siden h*n tydeligvis har aversjoner mot argumentasjon er det like greit å spille spørsmålet tilbake: Hva i all verden får ham/henne til å tro noe annet?

Anonym sa...

Følger du ovennevnte lenke til Liberalerens artikkel om standardsvaret fra FrP, finner du en utmerket utdyping i kommentarfeltet - fra Boye Bjerkholt. Den redegjør for situasjonen internt i EU når det gjelder implementering av direktivet - og viser hvorfor saken her til lands ikke vil være avgjort før valget til høsten. Altså må standpunktet inn i partiprogrammet.

Knut Johannessen sa...

Takk for oppdateringen, Pleym. Jeg legger ut en klikkbar lenke til artikkelen hos dere her: Frp med standardsvar som ikke holder I tillegg til en oppdatering av posten.