mandag, februar 09, 2009

Den norske stats forretningsbank?

Arne Strand er noen ganger ufrivillig morsom. Som i dag. I en kommentar i Dagsavisen "Jubel for staten", drømmer han seg tilbake til de gode korporative dager. Arne Strand vil ha bank. Statsbank.

Arne Strand var statssekretær hos Gro i 1987-89. I 1987 gikk ett av Arbeiderpartiets industrielle fyrtårn, konkurs. Kongsberg Våpenfabrikk hadde bl. a. påtatt seg prosjekter de ikke hadde økonomi og kompetanse til. Gjenkjøpsavtale med F-16 bl. a.

Så Arne Strand burde ha god kunnskap om hva som skjer når staten engasjerer seg på områder den ikke har forutsetninger for å drifte. Derfor utøver statens det meste av sin eierpolitikk gjennom bedrifter som fungerer i det kapitalistiske system. Der profitt ikke er et skjellsord, men nødvendig for å overleve.

Så jeg lurer på hvordan Statsbanken til Arne Strand skal fungere i forhold til det vanlige bankvesenet. Skal den ta større risiko enn andre banker? Med skattebetalernes penger.
Skal den låne ut til lavere rente enn andre banker? I så fall kommer ESA og tar oss.

Selv ikke Kristin Halvorsen ser ut til å synes at det er en god idè.

Hvis Arne Strand sluttet å drømme så ser han kanskje det alle andre ser. De rødgrønne inisterer på at det er de lønnsomme prosjektene og bedriftene som skal få finansiering. Selv ikke Liv Signe vil la distriktshensyn gå foran lønnsomhet.

Selv om de later som markedskreftene er døde så er det markedskreftene som skal brukes når bankene skal få tilgang til lånekapital.

Det er ingen rødgrønne som snakker høyt om "samfunnsmessige hensyn" (oversatt betyr det at bedrifter som har mange ansatte og som ligger litt utenfor allfarvei, skal støttes uavhengig av om de er lønnsomme eller ikke). Det ble ekstra tydelig i RedaksjonEn i kveld. Michael Hall, tillitsvalgt på Hydro Aluminium Structures, Raufoss var den eneste som tok ordene samfunnsmessige hensyn i sin munn. Statsminister og finansminister var mest opptatt av lønnsomme prosjekter. Avstanden fra regjeringskvartalet til Raufoss var lenger enn normalt.

Så Arne Strand kan drømme seg tilbake til den gang Staten (Ap) trodde den kunne løse alle problemer bare fordi den var Stat. Det fungerte ikke da og det vil ikke fungere nå. Hvis ikke Statsbanken skal drive på markedsmessige vilkår, men da trengs den jo ikke.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg synes nå Arne Strand er ufrivillig morsom nesten hver eneste gang han mener noe, jeg da.

Thi-hi!

Nåvel. Til og med Kristin har tilsynelatende skjønt at det å ta samfunnsansvar innebærer at man tar hensyn til hele samfunnet og ikke bare til sittende statsråds stemmekveg. Mao. at bedrifter som tar samfunnsansvar må sørge for å drive forretningsmessig!

PS: Var det ingen som la merke til Kristins avlutning på Tabloid i dag, der hun (sannsynligvis helt ufrivillig) påpekte nettopp det mange av oss for lengst har sett, nemlig at det var den overdrevent sosiale utlånspolitikken i USA som var årsak til finanskrisen, ikke spekulantene?

Olve Hagen Wold sa...

Grådige minstepensjonister revidert?
Hadde det bare vært så enkelt...

Anonym sa...

Arne Strand har jeg sluttet å ta særlig alvorlig, dog irriterende at han får så mye tid i norsk media. Men: Hvor er Erna & Co i debatten rundt finanskrisen? . Høyresiden virker jo helt lamslått i forhold til å ta tak i debatten om årsaken til krisen. Venstresiden gjør alt de kan får å bygge opp enda en ny myte i deres favør; at markedet ikke lenger fungerer og at markedsøkonomiens æra er over. Hvorfor har vi fått en trend hvor Hegnar og Ulltevit-Moe snakker høyresidens sak? Har ikke dagens høyrepolitikere nok kompetanse i økonomi eller nok klarhet i sin egen ideologi til å ta denne debatten? Finanskrisen er ikke det frie markedets krise.

Knut Johannessen sa...

IvarE: Jeg fikk ikke med meg Tabloid i går, men om hun er kommet til den erkjennelse, så er jo det bra.

Modernisert: En helt legitim etterlysning. Jeg forstår ikke hva de roter med. Det virker nesten som om de har fjernet seg helt fra den politiske debatten og synes de rødgrønne gjør en så god jobb at de ikke trenger å engasjere seg.

Det er trist og pinlig at ikke noen med større tyngde gjendriver noen av de mytene som venstresiden gjentar. De er snart gjentatt så ofte at de er blitt en "sannhet".

For å si det slik: Jeg holder ikke pusten mens jeg venter. Det er for farlig.

s sa...

Hvorfor skulle media skrive om de egentlige årsakene til krisen, dvs. Community Redevelopement Act, anti-redlininglover, mandatet til Fannie og Freddie, og den påfølgende fremveksten og kollapsen av subprime? De aller fleste journalister er jo partisan hacks akkurat som Arne Strand.

Dessuten er det uklart hva den norske høyresiden har å oppnå ved å påpeke årsakene, når det eneste norske politikere har noe som helst mulighet til å påvirke er konsekvensene.

Jeg synes alle skal slappe helt av. Markedskreftene er naturlover. Å være i mot markedskreftene gir omtrent like mye mening som å være mot gravitasjon. Selv Kristin Halvorsen har jo begynt å ta dette inn over seg.

Anonym sa...

Modernisert og global: Man ønsker ikke krenke KrF og V. Derfor holder Høyre kjeft.