torsdag, februar 05, 2009

Støre sa ja til blasfemiloven

Dagsavisen skriver at utenriksminister Jonas Gahr Støre sa ja til kompromisset om blasfemiloven.

Støre bekrefter overfor VG at han aksepterte kompromisset om den utskjelte blasfemiloven som regjeringen i går ble presse til å trekke tilbake.

– Jeg har vært med i diskusjonene om å åpne for en diskusjon om å presisere hatparagrafen til å omfatte hatefulle ytringer basert på religion. Men jeg har ikke vært med på å utarbeide formuleringene i proposisjonen, sier utenriksministeren.

– Kunne leve med det

Men så sent som tirsdag, før Stoltenbergs pressekonferanse, godtok Støre at regjeringens proposisjonstekst ikke ble trukket tilbake.

– Når kompromisset fra underutvalget i regjeringen var som det var, og med presiseringene om at det gjaldt hatefulle ytringer mot enkeltpersoner basert på religion, kunne jeg leve med det, og det ga jeg uttrykk for, sier Støre.

Uklar

I april skal Støre delta på Durban II-konferansen der muslimske land arbeider for at FNs medlemsland skal utvide definisjonen av rasisme slik at religion blir beskyttet mot kritikk.

Støre er uklar når han får spørsmål om han kan være med på å godta et tilsvarende kompromiss internasjonalt.

– Det er en hypotetisk problemstilling, vi jobber ikke med en internasjonal straffelov. Durban II handler om rasisme. Vi ønsker ikke at den skal spore av og vil arbeide mot dem som vil ha inn en tekst som kan begrense ytringsfriheten, sier utenriksministeren til VG.


Det tyder på at bloggposten min: Og bakom synger Midt-Østen, er nærmere blinken enn jeg fryktet. Denne saken er ikke over og vi bør følge vår utenriksminister med argusøyne. Dette lover ikke godt.

Dagsavisen: Støre sa ja til blasfemiloven

7 kommentarer:

Anonym sa...

"– Når kompromisset fra underutvalget i regjeringen var som det var, og med presiseringene om at det gjaldt hatefulle ytringer mot enkeltpersoner basert på religion, kunne jeg leve med det, og det ga jeg uttrykk for, sier Støre."

Når var loven kun dekkende for hatefulle ytringer mot _enkeltpersoner_ basert på religion? Jeg kan ikke huske å ha sett en slik spesifisering.

Anonym sa...

Det er i overkant overraskende at sentrale skikkelser ikke klarte å forstå sprengkraften i dette, og i tillegg så enkelt kunne kompromisse på denne saken.

Anonym sa...

Støre har lenge hatt et uklart forhold til ytringsfrihet. Det så vi i saken rundt muhammed-tegningene, der alle andre var mer prinsippiell og klar enn han.

I tillegg var ordlyden i det forslaget som nå er trukket tilbake, som altså Støre var for, svært nær ordlyden i den FN-resolusjonen utformet av Islamske land, - og som Norge den gang stemte mot.

Støre og denne regjeringen er faktisk svært omtrentlige i spørsmål om ytringsfrihet.

Windingstad sa...

For de som har hørt Støre prøve å overbevise Salman Rushdie om at ytringsfriheten bør brukes med "decency", er ikke dette noen overraskelse.

Anonym sa...

Var det et knefall for islam eller et knefall for bedehusbibelbeltet (Kleppa og Navarsete)?

Unknown sa...

"Når var loven kun dekkende for hatefulle ytringer mot _enkeltpersoner_ basert på religion? Jeg kan ikke huske å ha sett en slik spesifisering."


>> Det ble vel tvert imot presisert at denne loven også skulle dekke angrep på religioner som sådan?
Dvs. angrep hvor enkeltpersoner kunne hevde seg "støtt/krenket" av en eller annens ytringer angående religion.

DENNE GANGEN ble lovforslaget droppet. Nå spørs det hvor lenge det går til neste gang det dukker opp i en eller annen form. Både Storberget, Stoltenberg og Navarsete burde gå av nå, etter å ha utvist så total feighet, inkompetanse og arroganse. Dette burde være et folkekrav — dessverre er det forstemmende taust fra folket.

At ikke opposisjonen (kanskje med unntak av Høybråten, ironisk nok) har markert seg som større motstandere enn de har gjort, er det mest tragiske av alt, og vitner mest av alt om at de selv er nesten like inkompetente, prinsippløse og feige som de tre regjeringsidiotene som forsvarte denne bronsealdergalskapen.

Anonym sa...

Støre tatt i atter en løgn; Are Slettan avslører:
http://areslettan.blogg.no/1233867409_jonas_gahr_stre_blffe.html