lørdag, juli 18, 2009

AS Flertallsregjeringens regnskap

Innimellom regnbygene har jeg "moret" meg med å kikke i årsberetningen til regjeringen. Det er en pervers øvelse som bare passer for spesielt interesserte i politikk. Jeg tviler på om det er så veldig mange velgere som har brydd seg. 419 sider selvskryt kan bli i overkant for mange. Også for meg.

Nå skal rett være rett. Regjeringen har selv kalt det "Flertallsregjeringens statusrapport" Men sosialøkonom og statsminister Jens Stoltenberg bruker betegnelsen "regnskap" om rapporten. Det har utledet noen tanker og sammenligninger. Om regjeringen som et børsnotert selskap. Likheter og ulikheter. Og om hvorfor AS Flertallsregjeringen ikke får noen voldsom kursoppgang (økt oppslutning) på børsen (meningsmålingene)

Min første tanke er at det må ha gått med mange årsverk i administrasjonen på å sette sammen dette regnskapet. Svette byråkrater har natt og dag lett med lys og lupe etter alt de positive regjeringen har gjort. Fordi regjeringen ikke er så opptatt av hva de ikke har gjort, så har jo det forenklet arbeidet noe. Men jeg vil anta at de har brukt noen barnehageplasser eller sykehjemsplasser på å fortelle hvor flinke de har vært. Sikkert fornuftig pengebruk i egne øyne.

Når regnskapet skal dekke 4 år, så kanskje ikke 419 sider så ille? StatoilHydro brukte 247 sider på sin 2007-rapport, men så rapporterte StatoilHydro både inntekter og utgifter, eiendeler og gjeld. Det gjør ikke regjeringen. De er kun opptatt av inntektssiden og eiendelene. Et slikt regnskap hadde kommet i retur fra revisor som fullstendig ubrukelig til å vurdere et selskaps/lands status.

Når regjeringen avleverer et i egne øyne så bunnsolid regnskap, så skulle man tro at kursen(oppslutningen) gikk rett til himmels. Det gjorde den ikke. Aksjonærene (velgerne) var tydeligvis ikke like imponert som ledelsen i selskapet. Utakk er verdens lønn. Selv vi som er i mot de rødgrønne må jo innrømme at vi har det materielt bra i landet. På tross av finanskrisens trusselbilde. Ja de av oss som har jobb og mye gjeld, har vel knapt hatt det bedre. Materielt. Ja, noen mener at det har vært 4 års fråtsing. Men det er tydeligvis ikke nok.

At ikke kursen/oppslutningen stiger er ikke så ulikt det som skjer i børsnoterte selskaper. Et selskap kan levere knallsterke tall for å oppleve at kursen til og med synker. Det kan skyldes at markedet har forventet dette i en stund og priset inn dette for lengst. I vårt tilfelle så synes velgerne/aksjonærene at dette er det minste man kan forlange av en flertallsregjering i et selskap/land som flyter over av penger.

Det kan også være at aksjonærene/velgerne ser at selskapet ikke presenterer noen troverdig løsning på utfordringene som kommer. Og ikke minst at visjonene mangler. Visjoner og forventninger er en langt større kursdriver enn regnskap. Noen som husker dot.com-bølgen eller Opticom?

Fremskrittspartiet er et annet godt eksempel på god kursutvikling. Kun på forventning. Partiet har ikke vært i posisjon til å levere et regnskap ennå. Høyre er det motsatte eksemplet. De er ordentlige, har god etikk, er forsiktig med pengene, men i følge velgerne mangler de visjonene om hvordan samfunnet skal se ut. Det straffes man for.

Nå har det rødgrønne selskapet levert regnskapet litt før tiden. Noe som også er uvanlig. Det kan ennå skje mye frem til generalforsamlingen 14. september. Ikke minst fordi de konkurrerende selskapene ikke ser ut til å kunne sammen mot det rødgrønne. For at de skal være aktuelle konkurrenter, kreves det fusjoner. Og det krever en stor fusjon. Det ser ikke ut til at konkurrentene forstår det eller makter å finne fellesnevnerene. Synergiene som skal gi en samlet større effekt enn partiene/selskapene hver for seg kan makte. Og som får aksjonærene til å løpe til generalforsamlingen for å kaste den etablerte ledelsen.

Dette viser vel bare at regnskap er en dårlig måte på beskrive politikk på. Aksjonærene/velgerne forventer noe langt mer.

Forøvrig er det utrolig hvilke snurrige bloggposter litt dårlig vær kan avstedkomme. Ha en fortsatt god sommer.

11 kommentarer:

berger sa...

Termer fra regnskap/revisjon er like bra som annet fagspråk når denne R/G regjering skal beskrives=fråtsing i goder...'like there is no tomorrow'! Termer fra psykiatrien ligger også snublende nær=sosiopati, nevrose, utestenging m.m.
Folket fikk heller ikke sjansen til å beundre noen ny visjon=investering er bedre enn forbruk...
Nye generasjoner kan aldri mørnes/modnes til grønn økonomi før de ser at det lønner seg å tenke langsiktig! Nå ser og hører de at Oljefondet tar en 'pytt-pytt' til de tapte sekshundreogtretti MILLIARDER, som ble bokført i mai(april?)
I sum har regjeringen Stoltenberg drevet ansvarsfraskrivelse og svarteperspill vis-a-vis nødvendig endring av vår materielle hverdag.
Ny borgerlig regjering blir et Venstre uten Sponheim, men med Elvestuen=oppmyking av narkopolitikk. I resepten for NY regjering kommer også et Høyre uten E Solberg, som aldri målbar verdikonservative tanker, men førte SV-politikk uten å skjønne det selv! Kr.Folkeparti heller nå mer og mer til Fr.partiet ettersom 'innvandring' og kriminalitet bare øker.. På toppen av kransekaken sitter Siv Jensen selv, og ser rolig på at sos.demokratiet ødelegger seg selv i sitt elfenbenstårn!!
Fra 28.september(ca.) har FrP,H,V + KrF ca. 90 plasser i Stortinget, og Stoltenbergs betukling av norsk hverdag er over...

Knut Johannessen sa...

Berger: Det hjelper lite å få 90 plasser i Stortinget når man ikke vet hvordan man skal bruke de. Jeg er stygt redd for at Stoltenbergs "betukling" ikke er over, men vil fortsette i en mindretallsregjering.

berger sa...

Johannessen: Med nitti plasser i Stortinget pr. oktober vil forakten for den R/G regjering overtrumfe videre mindretallsregjering ledet av Jens S.
Et definitivt nederlag for de rød-grønne vil skape et kollegium, der seierherrer fra V,H,KrF og ISÆR FrP kan vifte med hva de samlet misliker...og derigjennom forlikes i å finne felles plattform til beste for landet!!
PS. Sos.demokratiske regjeringer er nå upopulære i både øst- og vest-Europa...kanskje unntatt Portugal/Spania og Belgia, så da bør slik sympati også finne et NORSK uttrykk!!

Knut Johannessen sa...

Berger: Dessverre deler jeg nok ikke analysen din. Det er ingen ting som tilsier at V+Krf skal endre syn på Frp og da er de eneste mulige konstellasjonene V+H+Krf eller Frp+H. Og det er ikke nok.

Anonym sa...

Er det akseptabelt at regjeringspartiene bruker statens penger på å lage et slikt dokument?

Jeg kan ikke se at dette dokumentet har noe som helst annet formål enn for å drive valgkamp. Det er i hvert fall ubrukelig for styring.

Kan de ikke heller sette opp statuer av seg selv?

Knut Johannessen sa...

Anonym: Godt spørsmål, men jeg er redd dette er noe som er kommet for å bli. Jeg har ikke sjekket, men har en viss formening om at Bondevik I+II gjorde det samme, selv om det ikke ble så omfangsrikt.

Statuer? Nei, ellers takk. Da får de heller gjøre som Bondevik II og tildele seg selv en haug med St. Olavs orden. Mye billigere. Og like dumt.

Anonym sa...

Ah, så nå er det regnskap det handler om. Da er jeg på hjemmebane. Jeg avla nemlig i sin tid eksamen i bokføring slik at jeg kunne få det den gang verdifulle handelsbrev. Dette kunne gi kjærkomne inntekter ved at man inngikk pro forma-avtaler om å være daglig leder. Nå er dette erstattet av at regnskapsførerlauget (etter mønster fra heismontørlauget) har fått enerett på å yte visse tjenester slik at de kan holde prisene oppe og konkurransen borte.

Jeg er altså fullt innforstått med at debet er nærmest døren og kredit er nærmest vinduet. I min tid brukte vi en avslutningskonto som het konto for tap og vinning. Nå er denne erstattet av resultatkonto. Men blant ligningsvesenets utallige formularer finnes fremdeles; ‘RF 1219B Gevinst- og tapskonto’. Jeg forstår at regjeringens regnskap avviker noe fra alminnelig regnskapspraksis ved at det bare er gevinstene som presenteres.

Såvidt jeg vet er det vanlig i mange selskaper å sammenholde budsjetter med renskapstall for slik å kunne få frem mulige avvik. Deretter skal årsaker (til avvikene) finnes og beslutninger om tiltak treffes.

Er det noe ordførere setter pris på så er det å få varige, sikre arbeidsplasser lagt til sin kommune. Av en eller annen grunn er det slik her i landet at virksomheter som har denne typen arbeidsplasser (og praksis viser at dette er samtlige partier enige om) skal legges til ett geografisk område.

Før siste stortingsvalg lovet Åslaug Haga oss at hun skulle fordele dette godet ved at hun skulle flytte 6.000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Status per idag er at 40 - førti - mann er flyttet ved at generalinspektørene for hæren og sjøforsvaret er flytet fra Akershus festning til hhv Bardufoss og Bergen. Samtidig fikk departementene i Oslo 250 nye stillinger (fra 2005 til 2008).

Da står vi med et budsjett på 6.000, et resultat på 40 og et avvik på 5.960.

I den virkelige verden får det ofte konsekvenser for noen når avvikene mellom kalkyle/budsjett og oppnåddd resultat er store. Noen av oss husker kanskje et par tiår tilbake da det ble mye styr omkring et oljeraffineri. Vi fikk en ny tallenhet; ‘mong’, og selskapets adm. dir Arbeiderpartimannen Arve Johnsen, og hele styret måtte gå av.

Åslaug Haga er gått av, men det var ikke på grunn av den over nevnte hårreisende budsjettsprekken. Og ‘styret’ sitter fremdeles.

Yosh sa...

ditt syn på synergier er treffende, men det virker som V/KrF og FrP tror de tjener mer isolert sett på å stå alene og være harde mot hverandre (V/KrF utelukker FrP, FrP legger ikke om stilen, slik det ble forventet i 2006).

Hvis partiene også isolert sett ville fått høyere oppsluttning ved å samarbeide fremfor å krangle, har vi nå oppnådd et eksempel på en klassisk fangens dilemma case. Kanskje frykten for å gi etter først driver dem, og at de så blir sviket av den andre part? Game theory er ikke gått helt av moten enda :-)

Knut Johannessen sa...

detgodeliv: Nå synes jeg du gjør Åslaug Haga en smule urett. Ikke glem at hun sørget for å flytte Veterinærhøyskole og Veterinærinstitutt fra sentrale Oslo til det langt mer grisgrendte Ås. Hele 3,5 mil unna. Det er viktig å styrke distriktene selv om det vil koste 1,2 mrd. mer enn å bli i Oslo. At Åslaug Haga tilfeldigvis bor i Ås hadde selvsagt ingen betydning for beslutningen.

Anonym sa...

Hehe, dette med statuer var et forsøk på humor og en henvisning til hva man driver med i regimer vi ikke liker å sammenligne oss med. Samtidig ville en statue gitt lønn til noen arbeidere i stedet for allerede høytlønnede og særdeles overarbeidede byråkrater.

La meg sette dette på spissen, hvis en av mine underordnede hadde laget en slik rapport så hadde denne risikert avskjed umiddelbart for misbruk av midler og jeg ville funnet det spesielt skjerpende at dette virker å være laget utelukkende for egen vinning.

At noen har gjort noe tilsvarende tidligere uten straff er ikke et godt argument for å slippe straff denne gang. Jeg synes dette er ytterst usmakelig.

Lars.

Knut Johannessen sa...

Hei Lars. Jeg var tydeligvis ikke våken nok til å se humoren din, men det var min feil. Ja, jeg ville nok også reagert om en ansatt gjorde dette, problemet er nok at vår regjering ikke føler seg som ansatt av folket, mer på tross av folket. Så dette uvesenet blir vi nok ikke kvitt.