onsdag, juli 08, 2009

Det blir i familien

Trond Giske nyter å sitte i en flertallsregjering. Uten å ta hensyn til høyre og venstre kan han ta sine beslutninger. Selv om noen av de burde vært på en armlengde avstand, så blir disse armene kortere og kortere, for å sitere Knut Haavik.

I dag sørget han for at NTV/RiksTv fikk monopol i det digitale bakkenettet. I pressemeldingen som ble sendt ut fra departementet, var det økonomien som var bekymringen.

Utviklingen så langt viser at færre enn forutsatt har valgt å abonnere på betalingsfjernsyn i bakkenettet. Regjeringen mener at en gjennomføring av konsesjonsvilkåret vil kunne øke risikoen for at det ikke vil være lønnsomt å drive betalingsfjernsyn i bakkenettet.

Signalpakke 4 og 5 i bakkenettet er under utbygging og klargjøres for lansering sommeren 2010. Det ligger betydelige utgifter i tilknytning til disse signalpakkene, og av hensyn til blant annet planleggingen av disse har det vært viktig å få avklart endelig hvilke vilkår som skal gjelde for fordelingen av kapasitet i signalpakkene.

På bakgrunn av dette har Regjeringen besluttet å oppheve konsesjonsvilkåret som krever at Norges televisjon AS (NTV) skal tilby kapasitet for en konkurrerende betalings-tv-tilbyder i det digitale bakkenettet for fjernsyn etter avvikling av analoge sendinger.

I intervjuer i etterkant av beslutningen klarer imidlertid Giske kunststykket å argumentere for at monopolet vil være en fordel for brukerne fordi det nå kan være lettere å skreddersy tilbudet til brukerne.

Vi som har levd en stund og opplevd statlige monopol i ulike former er vel ikke like overbevist.

Det er ingen tvil om at økonomien er dårlig i Rtv og Ntv. Svært dårlig. Og eierne har signalisert at det er til salgs. Og det er vel liten tvil om at et selskap som har monopol er langt mer attraktivt enn et som må konkurrere med andre.

Og eierne er? (Jeg tar ikke med datterselskaper her, bare morselskaper for oversiktens skyld)

NRK: 33% eies av: Staten
Telenor: 33% - majoritetseier: Staten
TV2: 33% - Eies med 50/50 av Egmont og A-pressen. A-pressen eies av LO og Telenor

Så hvis noen er i tvil om hvem som har størst fordeler av Giskes beslutning, så er det Staten, statsselskapet Telenor og LO. Det blir med andre ord i familien.

Om dette er grunnen til beslutningen er vanskelig å vite, men indisiene er ikke til Giskes fordel. Men hvem bryr seg. Giske gjør som han vil. I alle fall frem til 14. september.

19 kommentarer:

Konrad sa...

Kokkelimonke og generell trondgiskisme er den vanligste formen for korrupsjon i Norge.

Anonym sa...

Å presentere en teori ("blir i familien") og noen indisier, må vel kunne kalles å se spøkelser på høylys dag. Det er det ikke mange som gjør.

Admin sa...

Staten har monopol på veiene her til lands og det har vel ingen hatt problemer med. Burde hatt mer av sånt - konkurranse for konkurransens skyld er bare tullball.

Knut Johannessen sa...

Brumlebass: Det er vel derfor vi har så lite og dårlige veier?

Jeg stod i kø for å få innlagt telefon i 1981 i ca. 6 mnd. Så "bestakk" jeg noen jeg kjente med ei flaske whiskey og fikk ordnet telefonen.

Du hadde sikkert vært fornøyd med bare NRK også?

Hva kostet det å reise til Stockholm fra Oslo da SAS hadde monopol på ruta? Over 4000. Hva koster det i dag?

Lista kunne gjøres uendelig

Men når det gjelder denne posten var spørsmålet:Hvorfor det ikke ble konkurranse.

Men jeg er enig med deg. Konkurranse for konkurransens skyld er dumt. Konkurranse for forbrukerens skyld derimot er bra.

Knut Johannessen sa...

Anonym: Du kan kalle Trond Giske mye rart, men spøkelse. Nei, det er i overkant.

Windingstad sa...

Nå kjenner jeg ikke detaljene rundt bakkenettet. Men mitt umiddelbare spørsmål er om dette ikke strider med EØS-avtalen. Forbrukerhensyn er riktignok et godkjent unntakshensyn, men jeg tviler på at mange lar seg overbevise av Giske her...

Anonym sa...

Hvis sosialistene hadde fått styrt prossessen, så vil vel utbyggingen vært i staelig regi og med muligheter for alle til å komme inn.
Men nå var det Bondevik 2 regjeringen som fikk flertall for, å konkuranseutsette bakkenettet. Ett nett med høye kostnader og få deltakere. Utlyst i 2 omganger.

Digitalt bakkenett for fjernsyn: Norges televisjon eneste søker

Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet har mottatt én søker til konsesjonen til å bygge og drive et digitalt bakkenett for fjernsyn i Norge. Søkeren er Norges televisjon as (NTV). Selskapet eies i fellesskap av NRK, TV2 og Telenor Broadcast Holding AS.

Konsesjonen ble lyst ut på nytt 30. juni 2005. Konsesjonen ble første gang kunngjort i 2002. NTV – den gang eid av NRK og TV2 – var da eneste søker. Under prosessen med fastsettelsen av de endelige konsesjonsvilkårene søkte NTV i februar 2005 om å få utvidet konsesjonsperioden, fra tolv til femten år. Den 7. mars i år ble andre aktører invitert til å melde eventuell interesse for å søke på konsesjonen med de nye vilkårene. Telenor Broadcast Holding meldte sin interesse innen fristen. Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet vurderte det da slik at hele konsesjonen måtte lyses ut på nytt.

Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet vil nå gå gjennom søknaden for å sikre at minimumskravene satt i utlysningen er oppfylt. Søknaden vil samtidig bli forelagt konkurransemyndighetene for konkurransemessig vurdering.

Kanskje på tide for "Privatiseringsfrikere" og stikke en finger i jorden?
Det er vel ikke en næringslivsoppgave og åpne sine investeringer for konkurenter!

SMG sa...

Problemet er vel heller at bakkenettet ikke har livets rett. Monopol eller ikke monopol (og monopol gjør ihvertfall ikke situasjonen bedre).

Jeg finner ikke igjen artikkelen nå, men i Teknisk Ukeblad (tu.no)ble det for en tid tilbake fra fagmiljøet påpekt at bakkenettet ble regelerett utkonkurert av enten kable-tv eller satelitt-tv (parabol). Det digitale bakkenettet hadde ikke tatt i nærheten av de markedsandelene som var forespeilet (husker dessverre ikke tall). Det digitale bakkenettet ble spådd en snarlig død.

s sa...

SMG har helt rett.

Dessverre deler jeg ikke spådommen om en snarlig død, selv om det sannsynligvis ville være det beste. Politikerene har bestemt seg, og skattebetalerene blir som vanlig sittende med svarteper.

Det digitale bakkenettet fører rett og slett til mindre velferd.

SMG sa...

Jeg tror dessverre Spenn har rett;

Giske "monopolsatsning" viser kampvilje! Politikerene kommer nok til å gjøre sitt ytterste for å holde liv i bakkenettet. Det blir nok en del seigpining før det sakt men sikkert dør ut pga manglende vedlikehold... Skulle likt å sett et regnskap på hvor mye bakkenettet egentlig har kostet - og hvor mye det kommer til å koste i fremtiden!

Knut Johannessen sa...

SMG: Vedrørende hva det har kostet, så får du en indikasjon om du går inn på linkene jeg har til Rtv og NtV. Der ligger regnskapene for 2008. Ikke akkurat lukrativt så langt.

SMG sa...

Vox: :) Ikke akkurat hurra-tall nei. Ntv hadde i det minste et overkommelig underskudd. Rtv er jo mer eller mindre konkurs (hvis man ser bort fra tilskudd fra eierene).

Tallene viser bare hvor dødfødt bakkenettet egentlig er. Forbrukerene har talt, men politikerene nekter å høre.

Denne Monopolsaken minner meg forøvig om boken Atlas Shrugged, hvor det kan være nyttig å ha kontakter i Washington (les:Kultur dep.)

Konrad sa...

Det viktigste med konkurranse er det disiplinerer aktørene til å holde oppe kvaliteten og kostnadene nede. Allerede Adam Smith advarte mot økonomiske aktøreres tendens til å snakke sammen for å redusere konkurransen, enda verre blir det selvsagt når Staten som skal være den synlige men nøytrale hånd ikke gjør jobben sin.

Samtidig er det på enkelte områder aktuelt at myndightene tar helt over eller tillater monopolisering fordi det finnes såkalte "naturlige monopoler". Typisk er infrastruktur som vann, kloakkk, veier og jernbanenett.

Selve den fysiske utbyggingen av digitalt bakkenett er muligens naturlig monopol, men ikke bruken av dette til å levere innhold til TV-titterne.

SG sa...

Den omtalte tu.no artikkelen finnes på http://www.tu.no/forbrukerteknologi/article202962.ece

Mt.J sa...

Det er forståelig, men ynkelig å se hvordan aktørene ter seg når de har de rette kontaktene. At vi virkelig ikke fortjener politikere med mer evne til prinsipiell tenking er vanskelig å forstå.

Åpenbart leverer RiksTV et dyrt / dårlig produkt som få ønsker seg. For sosialistene i AP er det utenkelig at andre kan levere et bedre / billigere produkt som noen faktisk kan tenke seg å betale for, eller at konkurranse fremmer den typen tankegang. Hvis RiksTV ikke klarer å levere noe som kundene vil betale for er det da ikke statens oppgave å holde et kabeltv-selskap med kunstig åndedrett på kundenes bekostning? Hvor er de kritiske spørsmålene til at staten "gir bort" monopol til private aktører (dog statlig eid på toppen, men det er vi jo alle)?

Admin sa...

Fjollete autopilot-eksempler, Vox. Teknologisk utvikling. Du står jo ikke i milelang bankkø for å betale regningene dine heller nå gjør du vel. Og nei: jeg har ikke noe behov for at våre veier eies av hundrevis av selskaper som hver innkrever sin årlige veiavgift, nei. Selv om konkurranse-ideologien din naturligvis skulle tilsi det motsatte. Du om det.

Felles infrastruktur, digital eller ei, er det ikke noe poeng at titalls av foretak bygger opp voldsomme og klin like byråkratier for å administrere, nei. Konkurrere går det fint an å gjøre internt.

Bredbånd, pensjon, telefon og tv burde være fellesgoder man rett og slett hadde tilgjengelig - akkurat som bl.a post, politi, strøm, brannvesen og helsevesen. Ingen vits å gjøre så banale ting mer kompliserte enn de er.

Logo-konkurranse kan da ikke være samfunnsøkonomisk.

Anonym sa...

Helt siden NTV og RTV ble opprettet hadde jeg vondt for å se hvor de forventet å finne lønnsomhet.

Frekvensområdet tilsa allerede da at de aldri ville kunne tilby HD.

Eller et bredt spekter av kanaler.

De ville bli / forbli en leverandør (Rtv leier kanalkapasitet av Ntv) for de som ikke har kabel eller parabol. Mao. hovedsaklig perifere hytter og båter. Kunder som ikke innbringer kroner / mnd.

Men Stat1 som eier har selvfølgelig interesse av at flest mulig ser på Ark...

SMG sa...

Fra Teknisk Ukeblad artikkel nevnt ovenfor;

"– Kan RiksTV gå konkurs?

– Det er å dra spekulasjonene altfor langt. Jeg kan i hvert fall si at problemstillingen aldri har vært reist i noen sammenheng hvor jeg har deltatt, sier Bjerkaas."

Så søtt :)

SMG sa...

Anonym; De som bor, eller har hytter, i grisgrente strøk kan benytte seg av parabol.

Kombinasjonen parabol og kabeltv gjør faktisk bakkenettet overflødig.