søndag, oktober 08, 2006

Fjærkledt svineri

Ill: Grødum, Aftenposten

Jeg slipper ikke Heidi Grande Røys så lett. Hun har vært på hjernevask-kurs hos Landbrukssamvirket. Gilde/Prior (eller Nortura) har forklart statsråden at fjørfekjøtt og rødt kjøtt ikke konkurrerer på samme marked. Så lenge holdt de på at Grande Røys til slutt kjøpte argumentene og godtok fusjonen.

Heidi Grande Røys er jo ikke så glad i konkurranse. Derfor ofrer hun gjerne forbrukernes interesser på samvirkets alter. Hun har gjort det før, uten å blunke, men med like uforståelig argumentasjon.

Er ikke hvitt og rødt kjøtt konkurrerende produkter? Er det noe jeg må være statsråd for å forstå? Jeg foretok en privat undersøkelse og involverte min vesentlig bedre halvdel:

Jeg: Kjære, er det riktig at vi kjøper vesentlig mer fjærfeprodukter nå enn f. eks 5 år siden?
Hun: Dumt spørsmål. Det vet du jo, du handler jo inn du også. I hvert fall spiser du!
Jeg: Takk, men ingen spydigheter nå. Er det også riktig at vi har valgt hvitt kjøtt fordi det er sunnere og at vi har valgt det på bekostning av rødt kjøtt?

Hun: Unnskyld, har du falt og slått deg? Selvsagt går innkjøpet av hvitt kjøtt på bekostning av biffer og steker.
Jeg: Vil du si at hvitt og rødt kjøtt er en del av samme marked og at de to varetypene konkurrerer.
Hun: Du, nå begynner denne blogginga di å få fatale konsekvenser. Du bør vurdere psykiatrisk behandling.

Jeg valgte å avslutte her. Andre har gjort bedre undersøkelser.

Salget av hvitt kjøtt har skutt i været, mens andre kjøtt-typer stagnerer eller går tilbake. Dette har selvsagt uroet markedslederen. Når vi samtidig vet at det er forventet markedsunderskudd på rødt kjøtt for årene 2008-2010, må man finne andre løsninger.

Prior var i dårlig stand. Tidligere års kjempeunderskudd fulgt av et mikroskopisk overskudd i 2005 gjorde dem sårbare. De hadde mistet ICA-kjeden til Cardinal/Den Stolte Hane. Redselen deres var at Gilde ville starte konkurrerende virksomhet. I så fall kunne løpet være kjørt.

Gilde har nemlig noen rigide medlemsregler. Ligner litt på Bush: "Hvis du ikke er med oss, er du imot oss". Om Gilde startet med konkurrerende produkter ville mange bønder få et dilemma:

Jeg siterer fra vedtektene:

"§ 7. Medlemmenes rettigheter og plikter

Medlemmene skal sørge for at formålet til laget blir oppfylt til det beste for alle medlemmene. Medlemmene har rett og plikt til å levere hele sin produksjon av slaktedyr til laget eller den mottaker det bestemmer. Unntatt fra dette er slakt til eget forbruk, til kårfolk og ansatte på gården."

Og om du ikke er snill gutt/jente, så "haben wir ganz andere metoden":

"§ 9. Brudd på vedtektene

Bryter noen sin leveringsplikt, eller på annen måte overtrer vedtektene eller instrukser og pålegg som er gitt med hjemmel i disse, kan konsernstyret gi en advarsel. I gjentakelsestil-feller kan konsernstyret ekskludere et slikt medlem etter fastsatt prosedyre. En slik beslutning av konsernstyret kan ankes inn for årsmøtet. Medlem som er ekskludert, har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd eller andel i lagets formue og taper sin rett til eventuell etterbetaling. Innestående på personlige konti i laget utbetales etter gjeldende regler."

Jeg bare undrer på om disse reglene skal gjelde også etter fusjonen. Da skal det ikke bli lett å finne alternative kjøttleverandører.

I tillegg er også Gilde markedsregulatorer for sine kjøttprodukter, med de maktmidler det innebærer. (Prior er det for fjørfe, men ordningen faller bort)

Nortura blir en gigant i norsk matbransje med en omsetning på 15 milliarder. Sammen med de øvrige bedriftene i Landbrukssamvirket: Tine og Felleskjøpet vil disse totalt omsette for 57 milliarder, noe som ville utgjort landets 5. største bedrift. Det er ikke småsummer vi snakker om.

Noen tror at det man sparer på en fusjon vil komme til forbrukerne tilgode. Glem det. Det kommer under kategorien "corporate bullshit". Det har det aldri gjort. De pengene forsvinner i eiernes lommer enten man er samvirkebedrift eller privateid. I tillegg fusjonerer man for å bli større og mer effektiv og for å konkurrenter av veien. Da kan man ta høyere priser og tjene mer penger.

Derfor har vi Konkurransetilsynet. Som faginstans på konkurranse skal fortelle statsråder og andre når aktørene blir for mektige på forbrukernes bekostning. Men som blir overkjørt for 4. gang på rad av en SV-statsråd som heller ivaretar det mektige samvirkets interesser i stedet for dine og mine.


15 kommentarer:

Undre sa...

Da jeg første gang hørte nynavnet "Nortura" tenkte jeg umiddelbart: "Tortura, ja! - og etter å ha leste dette tror jeg ikke assosiasjonen var så gal ...

Anonym sa...

Jeg mener også at det er galt å slå Prior og Gilde sammen. Det virker konkurransevridende og gjør det vanskelig for mindre aktører. Selv om jeg i motsetning til deg er sosialdemokrat av overbevisning, er jeg ikke enig i alt regjeringen til enhver tid gjør. Og dette vedtaket var uforståelig og veldig uheldig.

Anonym sa...

Tortura er det rette ordet!!
Blir så eitrende forbannet av at de for lov å ture frem på den måten!! Kunne vel ikke forvente annet av en regjering styrt av LO og bønder, med SV som noen naive kyr i tillegg...

Knut Johannessen sa...

Undre og anonym: Hvis dere vil ha skikkelig "corporate bullshit" om navnevalget, så kan jeg anbefale denne linken. Jeg vil anta at Gilde/Prior har betalt noen millioner for dette tøvet. Tortura ville fungert mye bedre. Og mer troverdig. Siden man har tatt utgangspunkt i det engelske "nuture" måtte jeg bare konferere min aldri sviktende Coubilds Learner Dictionary som kan tilføre meg følgende: If you "nurture" something such as a young child or a young plant, (or two old Norwegians companies, min komm.) you care for it wile it is growing or developing. Slik som regjeringen har gjort nå.

Knut Johannessen sa...

Starlett: "Selv om jeg i motsetning til deg er sosialdemokrat av overbevisning, er jeg ikke enig i alt regjeringen til enhver tid gjør." Takk og pris, Starlett. Det viser jo bare at du er et tenkende menneske. Jeg hudfletter "mine" fra tid til annen. Dumhet gror i alle hager, det må jevnlig lukes.

Anonym sa...

Når det kommer til landbruket har du livlig fantasi. Selv om Gilde skulle begynne å tilby fjørfeprodukter ville de vært nødt til å kjøpe fra Prior eller Den Stolte Hane. Ergo null problem for medlemmer å lever til både Gilde og Prior. At Gilde skulle begynne å hente fjørfeprodusenter over til seg selv tror vel egentlig ikke du på engang!

Knut Johannessen sa...

Taxi-sjåføren: Livlig fantasi er alltid godt å ha.Når det gjelder landbrukssamvirket overgår virkeligheten nesten alltid fantasien.

Mener du å si at Synnøve Finden og Q-melk ikke konkurrerer med Tine, selv om de må kjøpe all melk fra Tine, slik systemet er i dag? Hva blir forskjellen?? Med Gildes vedtekter ville du ikke kunne vært leverandør begge steder.

Forklar meg hvorfor Gilde ikke skulle vurdere å hente fjørfeprodusenter over om de hadde startet konkurrerende virksomhet.

Dersom en bonde driver med både produksjon av storfe og fjærkre, hvorfor skulle ikke han vurdere å flytte til Gilde om det hadde vært en fordel for hans lommebok?

Anonym sa...

En bonde som driver med fjørfe og storfe vil normalt ha vært medlem av både Prior og Gilde, det ville hun fortsatt med selv om det ikke hadde blitt noe av sammenslåinga. Og det ville vært uproblematisk selv om folk som slutter spise kukjøttdeig, ofte spiser hønsekjttdeig i steden (såkalt kalkunkjøttdei eller er det kyllingkjøttdeig de kaller det.) Selv om bonden da faktisk kunkurerer med seg selv er ikke Gilde og Prior to alternative råvaremottagere, og ville heller ikke blitt det. Hadde Gilde begynt å operere på fjørfemarkedet ville de gjort som Synnøve Finden, kjøpt av samvirket, i Gildes tilfelle Prior. Den bonden som tilfeldigvis leverer melka som havner i Gulost fra Synnøve Finden får ikke problemer med Tine (leveransen går tross alt gjennom Tine), og slik ville det vært for fjørfeprodusenten også. Gilde ville ikke blitt en samvirkeorganisasjon for fjørfe fordi det ville vært å undergrave seg selv som samvirkeorganisasjon (som om det ikke er ille nok som det er, ikke minst med denne sammenslåinga), defor ville de kjøp råvaren av Prior. Tine, Prior og Gilde mottar råvarer fra medlemmer, og selger ferdige produkter. Det er to forskjellige markeder, derfor er det mulig å både være i konkurranse og ikke være i konkurranse med hverandre. Det virker som at både du og Grand Røys har problemer med å forstå akkurat det.

Knut Johannessen sa...

Selvsagt får ikke bonden som leverer melk til Tine problemer. Det er jo ikke bonden selv som leverer til Finden, men Tine.

Jeg er ikke like skråsikker som deg på at Gilde hadde håndtert dette på samme måte som du beskriver, men det får vi aldri svaret på.

At fjærfemarkedet og rødtkjøtt-markedet er to forskjellige i relasjon til sluttkunden er det reneste tøv, dersom det er det du mener. Man konkurrerer om de samme kundene og når man står i butikken og skal velge mellom kylling, biff eller fisk, så er det i konkurranse med hverandre.

Denne fusjonen bidrar uansett til mindre konkurranse og hvis det er det som er ønskelig fra regjeringens side, så har man oppnådd det.

Undre sa...

Nei, det navnet forblir "Tortura" inne i hodet mitt.

- Hei, vil du ha en Tortura-pølse?

Knut Johannessen sa...

Undre: Ja, takk. Endelig et produkt for oss med hår på brøstet. Det blir bedre og bedre etterhvert som det synker inn. Her kan Gilde/Prior virkelig skille seg ut. Et forslag til branding:

"Tortura – for smerte og lidelse.

Kjøper du varer med Tortura-merket garanterer vi deg en smertefull opplevelse.
Skrapesyke, E-coli og Creufeld-Jacobs i en og samme vare.
Praktisk og effektivt.

Tortura – du lider for oss. Vi lider med deg."

Knut Johannessen sa...

Eller Creutzfeld-Jacobs som det også kalles. Beklager min lemfeldige omgang med navn.

Undre sa...

Hihihi!

Uff, nei det er stygt å le.


*knis*

Nei, jeg klarer ikke la være.

Svorsken sa...

Det är helt sjukt hur statsråd, som också är bönder och leverantörer till Gilde, med statens redskap styrker Gildes positioner. Det borde skrivas mer om hur Riis-Johansens och andras plånböcker påverkas. Skriver lite om det här:
http://javielsker.blogspot.com/2006/10/rtt-kort-fr-rde-plser.html

Anonym sa...

Jeg er nå fullstendig finansiell fordi jeg lånte fra LFDS. Jeg vil bringe dette til kunngjøringen til publikum om hvordan jeg kom i kontakt med LFDS etter at jeg mistet jobben og ble nektet lån av banken min og andre økonomiske institusjon på grunn av min kredittscore. Jeg kunne ikke betale barnas avgifter. Jeg sto bak på regninger, i ferd med å bli kastet ut av huset på grunn av min manglende evne til å betale husleien. Det var i løpet av denne perioden barna mine ble tatt fra meg av fosterhjem. Så bestemte jeg meg for å søke etter midler på nettet der jeg mistet $ 3707 som jeg lånte fra venner som jeg ble dratt av av to online låneselskaper. Inntil jeg leste om: Le_Meridian Funding Service (lfdsloans@outlook.com / lfdsloans@lemeridianfds.com) et sted på internett, var fortsatt ikke overbevist på grunn av det jeg har vært igjennom før en slektning av meg som er presteskap også fortalte meg om den pågående låneplanen til LFDS til en veldig lav rente på 1,9%% og nydelige avdragsbetingelser uten straff for mislighold av betaling. Jeg har ikke noe valg enn å også kontakte dem som jeg gjorde gjennom tekst + 1-989-394-3740 og Herr Benjamin svarte tilbake til meg. Den dagen var den beste dagen i livet mitt som aldri kan glemmes når jeg motta et kredittvarsel på $ 400 000,00. Usd-lånebeløp jeg søkte om. Jeg benyttet meg av lånet effektivt til å betale opp gjelden og starte opp en bedrift, og i dag er jeg og barna mine så glade og oppfylle. Du kan også kontakte dem via e-post: (lfdsloans@outlook.com / lfdsloans@lemeridianfds.com) WhatsApptext hjelpelinje: + 1-989-394-3740 Hvorfor gjør jeg dette? Jeg gjør dette for å redde så mange som trenger et lån for ikke å bli offer for svindel på internett. Takk og Gud velsigne dere alle, jeg er Oleksander Artem fra Horizon Park BC, Ukrain.