fredag, februar 01, 2008

Er vi i ferd med å våkne?

Tidligere undersøkelser har vist at Kari og Ola Nordmann har vært positiv til overvåkning. I en undersøkelse fra juli 2007 sa tre av fire at de synes det bør tillates mer overvåkning, hvis det bidrar til et tryggere samfunn.

Det virker nå som om vi er i ferd med å våkne og reagerer på den stadig økende overvåkningen. I en undersøkelse utført i Norge og 5 andre land som deltar i PRISE-prosjektet, viser tilsvarende undersøkelse at vi er blitt mer kritisk til bruk av overvåkning.

Fra rapporten sakses:

"Seks av ti tror myndighetene vil misbruke overvåkingsteknologien.

"Nærmere sju av ti er bekymret for at bruk av slik teknologi kan føre til overtredelser av personvernet.

"Åtte av ti synes det er ubehagelig å bli overvåket.

"Mer enn åtte av ti er enige om at personvernet ikke bør bli krenket uten at det foreligger rimelig grunn til mistanke om kriminell hensikt.

"Ni av ti tror overvåkingsteknologien vil bli misbrukt av kommersielle selskaper eller kriminelle.

Konklusjonene i rapporten overrekkes Stortinget og regjeringen i dag.

At dette gleder Vox populi er vel nesten unødvendig å si. Og forresten, om du ikke har skrevet under på oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, så gjør det NÅ!

Kampen mot EUs datalagringsdirektiv er såvidt begynt. Det kommer mer.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Personlig tror jeg ikke det er holdningen til Nordmenn som har endret seg, men spørsmålsformuleringen.

”....for å forhindre terror og overgrep mot barn” er et usedvanlig sterkt argument som de fleste ikke klarer å si nei til. Eller vil si nei til.

Problemet, som mange ikke skjønner, er at overvåkning i seg selv ikke kan garantere at terror eller overgrep mot barn forekommer. I mange tilfeller tror jeg faktisk overvåkning kan føre til terrorhandlinger. Både for å ”hevne” seg mot myndighetene, men også for å spre enda mer frykt, slik at det innføres enda mer overvåkning, slik at livet for den jevne borger blir enda vanskeligere og kostnadene for samfunnet blir høyere....

Spørsmålet blir også om politikerene bryr seg om hvor mange som synes overvåkning er ubehaglig og uønsket. Ved å lese på hjemmesidene og diverse avisoppslag til de ulike partiene, så er alle stort sett enig i at personvern er vikig (av de partiene som nevner personvern og overvåkning i det heletatt). Samtidig bruker de formuleringer som; ”Vi mener at ... vi støtter kameraovervåkning på bussen fordi det kan forhindre hærverk og vold. Personvernet må selvfølgelig ivaretas”.

Ved innføring av nye overvåkningstiltak, opprettelse av registere og lovendringer avslutter de alltid med at personvernet alltid skal ivaretas. Men gjør det enentlig det, eller er sier de det bare for å være politisk korrekte?

Storbergets difuse tilbakemelding om datalagringsdirektivet, som du skrev en bloggpost om for kort tid siden, er et godt eksempel på at politikerene faktisk fremstiller overvåkning som noe som styrker persovernet!

Men vi får håpe folk åpner øynene. Jeg har ihvertfall konvertert en god del i min omgangskrets den siste mnd.

Som en liten parantes; De siste dagene har det vært en debatt om elevens historieløshet. Denne debatten tror jeg kan bidra til å få folk til å forstå at politikken ikke er statisk.

SMasterG

Anonym sa...

Det siste jeg vet i denne saken etter å ha dobbeltsjekket med en av Venstres folk på Tinget, er at saken IKKE skal behandles i Stortinget, men ratifiseres av Regjeringen etter at et interdepartementalt utvalg har utttalt seg om saken. Dette antagelig for å gi regjeringen råd før de fatter en avgjørelse.
Forsker videre om saksgangen:)

Houseman sa...

Jeg leste det samme og tenkte det samme på vegne av alle som kjemper imot økende overvåkning, men det går også fram av rapporten at folk blir mer negative til overvåknignen jo mer nærgående den blir (med kroppscanning på flyplasser som det mest ekstreme eksempelet). Jeg er ikke helt sikker på om datalagringsdirektivet eller automatiseringen av bomringen rundt Oslo utgjør en direkte nok trussel, og det er vel noe av problemet med økende overvåkning uten protester også: Vi overvåkes uten at vi i mange tilfeller (for eksempel ved passering av en bomring) er klar over at vi blir det. Statens Vegvesen fremhevet mindre støy, forurensning og bedre trafikkflyt som fordeler med automatisert bomring uten anonyme alternativer, hvor alle som passerer blir fotografert, og jeg kan tro at mange lar det veie tyngre enn prinsippet om rett til et privatliv, hvis det i det hele tatt blir reflektert over.

Knut Johannessen sa...

SMasterG: Det er en viss fare for at du har rett, at det er spørsmålsstillingen som gjør det. Det er ikke vanskelig å få folk med seg dersom bare vinklingen er riktig. Jeg håper at det kan snu seg frem til direktivet skal behandles.