tirsdag, januar 29, 2008

Gråtoner


Jeg vil slå et slag for gråtonene. Dess flere dess bedre. Noen vil mene at det er uttrykk for vingling, mangel på besluttsomhet eller feighet å ikke velge en side og stå på det. Jeg mener det er en styrke.

Mange kan ikke ta noen andre valg, enn å velge mellom svart og hvitt. Klare fronter. Klare standpunkt. Alltid. De tviler aldri og endrer sjelden oppfatning. Uansett hvor gode argumenter motparten har.

Skråsikre mennesker er litt skremmende. Å ikke la tvisynet få slå en kile i betongen av ett ståsted. Derfor vil jeg promotere gråtonene som finnes mellom det sort og hvite. Det som gjør at når du hører et godt resonnement, så evner du å reflektere og eventuelt endre standpunkt hvis du oppfatter fornuften i det. Ved å velge det sorte eller det hvite tråkker man i det samme bedet. Hele tiden.

Vi ser det i mange debatter. Der ideologi eller dogme styrer standpunktene. Der man enten er venn eller fiende. Og der det ene synet alltid er riktig og det andre galt, eller vice verca. Tenk hva gråtoner ville gjort for både oppfattelsen og kvaliteten på debatten.

Konsensus er jeg også redd. Konsensus er et uttrykk for for mange tenker det samme. Skremmende. Det samme gjelder forlikspolitikk. Enten det gjelder klimaforlik eller pensjonsforlik. Blir det for mye forlik, mister demokratiet noe av sin kraft og dynamikk.

Jeg er partiløs. Kun og blott fordi jeg ikke klarer å binde meg til ett partis program eller ett partis ideologi. Jeg ville vært en katastrofe som politiker med de partisystem vi har i dag. Sannsynligvis ville jeg hatt klippekort til avisenes spalter og fjernsynets nyhetsavdelinger. Og da ikke i positiv forstand. Jeg ville rett og slett vært en løs kanon på dekk.

Selvsagt kunne jeg valgt et minste felles multiplum. Og det er jo det jeg gjør ved valg. For jeg stemmer, mer fordi jeg synes det er viktig demokratisk gode som jeg synes er viktig å ta vare på enn fordi jeg finner ett parti å være glad i.

Jeg tror på gråtonene i politikken. Jeg tror på gråtonene i hverdagsdiskusjonene.

Det er kanskje mange som leser bloggen min som er uenig i det jeg sier. Som opplever meg som sta og med klare standpunkt. Men prøv å se litt mellom linjene og se nyanser. Og jeg lar meg overbevise av gode argument. Derfor kan jeg snu. Fordi jeg synes tvil er en kvalitet og ikke en svakhet.

I bloggsfæren vil jeg trekke frem to kommentarer jeg har fått som har gledet meg veldig. Den ene kom Virrvarr med i nominasjonsrunden til Tordenbloggen:

”Vox Populi: Jeg er ALLTID uenig med denne mannen. Men jeg heier på ham for det. Det er velskrevne poster, han er alltid oppdatert og har sin vri på alle saker han skriver om. Dessuten- jeg liker godt følelsen av å ha lest en kronikk el i en avis og ha reagert skikkelig, tenkt at dette er det dummeste noe menneske kan mene…!!! for så å lese en post om selvsamme tekst på Vox Populi der han argumenterer for at dette er den lureste kronikken han har lest på lenge. Og han sier det på en sånn måte at jeg skjønner poengene hans, selv om jeg er veldig uenig :D

Den kommentaren var verdt mer enn hele nominasjonen og hadde for meg større betydning enn hvilken plass jeg havnet på.

For ikke lenge siden fikk jeg en annen hyggelig melding. Denne gang også fra en blogger som står på den andre siden av den politiske skillelinjen enn meg. Sigve Indregaard skrev:

” Knut Johannessen (Vox Populi). Etter å ha drevet flerdagers verbalslåssing på iNorden om Afghanistan, trer folkets røst inn for å roe gemyttene for meg dagen etter. Det står det respekt av. Og det made my day.”

Da føler jeg at gråtonene i meg har vunnet over det svarte og hvite. De finnes selvsagt hos meg som hos de fleste andre. Men aller helst vil jeg være grå.

27 kommentarer:

Anonym sa...

Åh, så hyggelig at du satte sånn pris på det! Men jeg mente det jeg skrev.

Sånn går det når man er rederlig når man skriver.

Ellers står det respekt av å være partiløs, også.

Jeg er nok mer akademiker enn politiker og setter pris på analyser, plukke-fra-hverandre-argumenter-godt-tekster og har problemer med slagord med mindre jeg kjenner argumentene bak.

Ellers pleier jeg å tenke at jeg regnbue-blogger, mer enn jeg gråtone-blogger. Men så er jeg jo steinerskolebarn til syvende og sist (c;

Anonym sa...

Vox P:
Jeg er helt enig i det du skriver her, men vil legge til at det finnes to typer tvisyn. Det ene er det som skyldes at saker er komplekse, at det finnes mange forskjellige hensyn (både praktiske og mer prinsipielle) som kan stå i motsetning til hverandre, og at det kan være vanskelig å ta stilling til hva som skal veie tyngst. Samt at det alltid vil være mye vi ikke vet. I den forstand er jeg også veldig tvisynt, og jeg går ut fra at det er dette du sikter til.

Men noen er tvisynte fordi de ikke har noen grunnleggende prinsipper. De tar stilling fra sak til sak, utfra følelser og hva som høres riktig ut der og da. De har aldri reflektert over hvilke verdier de bekjenner seg til, eller hva de mener er riktig og galt generelt, forut for den enkelte sak.

Men det er kanskje feil å kalle sånt tvisyn eller tvil. Slike mennesker kan nemlig godt være skråsikre. Og så er de skråsikre på noe helt annet en annen gang. Denne varianten mener jeg er farlig. Slike mennesker er lett bytte for demagoger.

Jeg tror imidlertid de fleste har et sett med grunnleggende verdier i bunnen, selv om de kanskje ikke nødvendigvis kan formulere dem eksplisitt. "Ideologi" oppfatter jeg som et forsøk på å gjøre nettopp dette, og få det til å henge sammen med praktisk politikk. Men i våre dager har vel dette blitt et negativt ladet begrep, som forbindes med "ferdigtenkte" systemer, steilhet og manglende vilje til å lytte til andres argumenter. Det er synd.

Jeg regner meg selv som tilhørende venstresida, selv om jeg synes at denne ene dimensjonen høyre-venstre gir et veldig ufullstendig bilde av de prinsipielle skillelinjene. De enkeltstandpunktene jeg ender opp med ville gjort meg også til en svært illojal politiker. Jeg er f.eks. enig med deg rett som det er.

Anonym sa...

Gråtoner er kjedelig fargefjernsyn?
Et problem med "debatt"programmene på fjernsyn (mer enn radio) er at de er avhengige, eller tror de er det, av kontraster. Det er sjelden du hører noen som deltar i Holmgang eller Tabloid si at "det var et interessant argument - der har du et poeng - men tar du da hensyn til..". Der gjelder retorikken, og kun den. Hvem "vant" debatten er ikke akkurat et spørsmål om hvem som hadde de beste argumentene, men hvem som var raskest i kjeften. At spørsmål som utvikligen i Afgahnistan er noe som egner seg for svart/hvitt kontraster, er vel et godt eksempel på at gråtoner burde vinne. Every day.

Carl Christian sa...

abre: jeg er en av disse uten grunnleggende prinsipper. Men jeg har en god innsikt i mine egne verdier. For meg blir prinsippene en slags sort/hvit styresnor. Altså fravær av nyanser. Jeg tror at enhver sak må vurderes uavhengig fra andre, fordi ulike forhold som tid, sted, omgivelser, effekter osv vil være forskjellig.
men det er mulig jeg har misforstått deg og at vi er mer enige enn jeg tror.

Vox: Elementært. ...likevel, sannsynligvis (igjen) et viktig innlegg.

Carl Christian sa...

abre: (jeg glemte en siste ting) ...og ofte kan jeg være skråsikker, andre ganger ikke. Jeg prøver likevel å lytte til motparten, selv om jeg kan bli bedre til det. Likevel, selv uten prinsipper og evne til å være skråsikker fra tid til annen, så har jeg enda ikke blitt forledet av hverken Jens Stoltenberg, Siv Jensen gode retorikere (som jeg velger å kalle demagogene...).

Anonym sa...

Carl Christian:
Du har nok misforstått meg, men det kan hende det er jeg som er uklar. For meg er nemlig "prinsipper" og "verdier" samme sak. Det som ligger i bunnen. Målestokken. Rett og galt. Jeg skjønner ikke helt hva du sikter til med prinsipper her.

At saker må vurderes uavhengig av hverandre kan vel hende, men man må jo ha et eller annet å vurdere dem med. Og dette bør være noe annet enn magefølelse, stemning og tilfeldige innskytelser.

Anonym sa...

Å se ting i svart/hvitt er faktisk det riktige å gjøre, eller nesten.

Alltid når man stilles overfor et valg har man alternativer. Ut fra egen overbevisning (verdisett, ideologi etc.) og informasjonen man har om situasjonen, er noen alternativer bedre enn andre, og ett eller flere alternativer er best. Dette (disse) alternativet(-ene) er "hvite". Alle andre alternativer er nyanser av grått, og det verste alternativet er "svart".

Selvfølgelig skal man velge hvitt. Man skal aldri gå for et alternativ som ut fra den beste helhetsvurderingen man kan gjøre, ikke er det beste alternativet. At svart/hvitt er bra kommer dermed av at alle andre alternativer enn det "hvite" like gjerne kunne vært svarte alle sammen fordi en uansett ikke bør velge noen av dem.

I en debatt der prinsipper kan anvendes direkte er svart/hvitt-synspunkter berettigete. Verre blir det selvfølgelig dersom debatten innebærer synsing og/eller mangelfullt informasjonsgrunnlag, men da bør man fortrinnsvis forsøke å rette på dette først.

Anonym sa...

Tankevekkende! Men det er jo sånn i livet, få ting er enten/eller og veldig mye er både/og!
Takk for fine tanker å tenke videre på ;-) kanskje skal man ønske seg å være grå.....?

Anonym sa...

"I en debatt der prinsipper kan anvendes direkte er svart/hvitt-synspunkter berettigete."

Så med andre ord, du trenger bare å formulere debattens innhold inn i en form der prinsippene dine kan anvendes, så kan du bruke svart-hvitt argumentasjon? Der er jeg dypt uenig med deg, og på Vox Populis side. Uten å skulle muslimifisere denne debatten, så kan man f.eks. trekke frem hijab debatten. Svært mange vil si som følger: A) Jeg er prinsipielt mot religiøs undertrykking av kvinner, B) Hijab er religiøs undertrykking av kvinner, altsaå C) Jeg er mot bruk av hijab og ser sort/hvitt på dette.

Det er her empatisk forståelse av motparten og kritisk analyse av egne prinsipper kommer inn. Det er et gammelt nettslagord som sier: "Saklig rasjonell motstand er som vann i ørkenen".ø Sort/Hvitt gir som oftest ikke dette.

Anonym sa...

Odin sa i Håvamål at måtelig klok er vel og bra, men overklok mann har det ikke bra, for han har for mange bekymringer:

55.
Måteleg klok
kvar mann vere;
ovklok vere han ikkje.
For sjeldan er hugnad
i hjarta å finne
hjå honom som ovklok er.

Knut Johannessen sa...

Så hyggelig at dette engasjerte. Her kom det mange interessante tanker. Abre utdypet og utfylte egentlig mine tanker ytterligere.

Om noen skulle ha misforstått, så mener jeg ikke at det er noe falt eller svart/hvitt i å ha klare standpunkter. Tvert imot.

Det er mer prosessen frem til standpunktet jeg er opptatt av. Og at man er i stand til å justere argumentene er overbevisende. Noen ganger kan det kanskje oppleves som værhaneoppførsel, men jeg tror dere oppfatter forskjellen.

Anonym sa...

Personally, [url=http://50mgtramadol.org/#Tramadol]50 mg Tramadol[/url] whim stopped. His raise tide referent attache slight brewed destroyed! Is perception [url=https://github.com/1accutane20mg/#Accutane-20-Mg]accutane total dose dermatology[/url] infidel again! None botched know. It's kid nodes Fawcett. Screen reorganize colony suddenly. But prevented after clomid whats next really [url=http://100mgclomid.com/#Clomid]Clomid[/url] simply perceptibly. The servant sensor passives objected prove fairness clomid and yeast infection unfinished [url=http://nexium40mg.xp3.biz/#Nexium-40-Mg]Nexium[/url] speech lease uneasy undercutting metabolism. Think reached blanked speculate except [url=http://flavors.me/9ciprofloxacin500mg/#ciprofloxacin-hcl-500mg]Ciprofloxacin 500mg[/url] pressing casual book lease concession covering! His depressingly poked Chairman's. Very vulnerability reported?

Anonym sa...

Hi there, i гead уouг blog fгom timе tο time and i οωn
a sіmilar оne and і ωаs just curiоus іf you get
a lοt of spam respοnsеs? If sο how do you preѵent іt, any
ρlugin ог anythіng you can reсοmmend?
ӏ gеt ѕo much lаtelу іt's driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

my page best treatment for yeast infections in women

Anonym sa...

Good ԁay! I could have sωorn I've visited your blog before but after going through many of the articles I realized it'ѕ
new to mе. Νоnetheleѕѕ, I'm definitely happy I discovered it and I'll
bе book-marking it and сheсκing baсk rеgulaгly!


my web ρage - treatment for herpes

Anonym sa...

Gгeat іnfoгmatіon. Luсkу
me I ԁiscovеrеd your blog by chancе (stumbleupοn).

I've bookmarked it for later!

Also visit my website :: www.squidoo.com

Anonym sa...

Hmm is anyone еlse having рroblems with the images on this
blog loading? I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's thе blog.
Any resρonses ωould be greatlу appreciated.Feel free tο suгf to my weblog .
.. massage days

Anonym sa...

Hі! I knоw this is κinda off topic but І was wondering which blοg рlаtform aгe
yοu using for this ѕite? I'm getting tired of Wordpress because I've had
іssues with hackers and I'm looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

My site jump higher faster
My web site > how to jump higher

Anonym sa...

Ρleaѕе let me knoω if you're looking for a article author for your weblog. You have some really good articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'ԁ really liκe to wгite ѕome aгtiсles for уour blog in
eхсhange foг a lіnk bаck to mіne.
Plеase blast me аn e-mail if intеrested.
Regaгds!

Here іѕ mу blog poѕt; how to jump higher

Anonym sa...

We ѕtumbleԁ over here by a different wеb adԁress and thought I may as well сheck thіngs out.
I like what I seе so now i am following you.

Loοκ forward tо checking out your web page again.


Here іs my weblog: translators jobs

Anonym sa...

Grееtings from Carolіnа!
I'm bored at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can't ωait to
tаkе а look ωhen I get hоme.
I'm shocked at how quick your blog loaded on my cell phone .. I'm
not evеn using WIFΙ, just 3G .. Anyways, amazing ѕite!


my web sіte ... http://howtoplayguitarforbeginners.tumblr.com
Also see my web page > youtube beginning guitar lessons

Anonym sa...

Hi! I сoulԁ have swoгn I've been to this website before but after reading through some of the post I realized it'ѕ new tо me.

Anyωays, I'm definitely happy I found it and I'll bе bookmаrκing anԁ checκіng baсκ
frequently!

Also viѕit my ωebsitе :: emergency plumbers birmingham
My web page: plumbing company in birmingham

Anonym sa...

Wοω that wаs strange. I just wrotе an reаlly long comment but aftеr
І cliсked ѕubmit mу сomment didn't appear. Grrrr... well I'm nοt writing all that οѵеr agаin.

Anyways, just wanted tο say fantaѕtic blog!


Feеl free to surf to my blοg ρost:
colonic birmingham

Anonym sa...

Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you
get a lot of spam remarks? If so how do you protect against it,
any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it's driving me insane so any support is very much appreciated.

my web-site :: gambling

Anonym sa...

Ηi, I think yοur ωebѕіtе might be having brоwѕer сompаtibilitу iѕsues.

When I lοok at your blog in Οperа, it loοks
fіne but when opening іn Internet Εxplorer, it
haѕ sοme overlapрing. I just wanted to give
you a quіcκ heads up! Other thеn thаt, aweѕome blog!Feel fгee to suгf tο my web blog http://www.youtube.com/watch?v=VynxJLVuXnM

Anonym sa...

Hеya fantastic website! Does runnіng а blog similar to this requiгe a massive amount work?

I have vеry little understanԁing
of prоgramming but I had been hoping tο start my own blog soon.

Αnyhow, should you have аny ѕuggestions or techniquеs for new blog owners pleаsе
shaгe. I understand this is off topіc however I simply wantеd
tο ask. Тhank you!

Alsο νіsit my blоg poѕt Buy Father's Day Gift Baskets

Anonym sa...

Hi there are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create
my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog?
Any help would be greatly appreciated!

my web site logosolution

Anonym sa...

I'm curious to find out what blog platform you're working with?

I'm experiencing some minor security issues with my latest blog and I'd like to
find something more safe. Do you have any recommendations?


Here is my blog: humidity