torsdag, juni 05, 2008

SVs privatskole

SV og privatskoler har normalt vært som ild og vann. Men det finnes minst ett unntak. Om vi ser bort fra Steinerskolene da. Ekteparet Arnfred Marthinsen og Sissel Eirin Øen som stod bak skandalen med Musikk Instrument Akademiet (ikke min orddeling) har i mange år hatt en skytsengel i SV; Rolf Reikvam. Han har i en årrekke talt deres sak på tross av at de har hatt sugerøret langt inn i statskassen og urettmessig tiltusket seg støtte. Til slutt mistet de statsstøtten. Og måtte betale tilbake mottatt støtte på 6,4 millioner. Noe de nektet.

Eierne av MIA må ha gjort et sterkt inntrykk på Reikvam. Selv etter at de var tatt med buksene på knærne, har han vanskelig for å tro at de har gjort noe galt. Ja, selv høyskolestatus kunne han tenke å gi skolen. Det er departementet som er vrange, sier han i et intervju i Sarpsborg Arbeiderblad. Tenke seg til. En SV-representant som anklager Kristin Clemet(H)for å være slem med men en privatskole.

Negativt departement

Han sier han opplever departementet som "negative" i forhold til skolen.

- Det er nesten forunderlig hvor vanskelig det er å få jobbet gjennom denne saken, sier han.

- Det er helt tydelig noen sterke motkrefter et sted i systemet.

Rolf Reikvam mener det viktigste nå er å sikre MIA.

- Så får vi heller se i hvilken form skolen fortsetter. Det er behov for å få mer struktur på saker og ting, og samtidig må det skje noe på ledelsesplan, sier han.

Likevel velger han å tro på ledelsen ved Musikk Instrument Akademiet.

- Jeg tror ikke det er trikset med elevtallet på MIA, sier han, men understreker at det dreier seg om tro. Han vet ikke.

Han er også overbevist om at ingen har skodd seg på skoledriften.

- Det er ikke snakk om at åpenbar fusking, men rot, sier han.

- Og mye av det er allerede ryddet opp i, sier han.

Hvis departementet trekker tilbake statstilskuddet til MIA for godt, ligger ballen ifølge Reikvam i Stortinget.

- Hvis det ikke har foregått noen ulovligheter der, føler jeg meg trygg på at skolen vil overleve, sier han.

Vel, Reikvam. Der tok du grundig feil. Det har imidlertid ikke stoppet den geskjeftige privatskoleforkjemperen. Han har hatt saken oppe i spørretimen og har i Stortinget forsøkt å få økt bevilgningene til skolen. I innstillingen fra Kirke-, utdannings- og forskningskomitèen, der Reikvam var medlem kan vi finne følgende:

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti går i sitt forslag også imot kompensasjon på 25,6 mill. kroner over post 70.

Disse medlemmer viser videre til at Musikk Instrument Akademiet ikke fikk justert sine satser ut over vanlig priskompensasjon, ved den omfattende justeringen som ble foretatt på grunnlag av nye Kostra-tall. Disse medlemmer foreslår å øke støtten over post 70 til Musikk Instrument Akademiet med 2,5 mill. kroner for 2003. Det vises for øvrig til B.innst.S.nr.12 (2003-2004).

Arnfred Marthinsen viser selv til sine gode kontakter:

- Ellers består mye av jobben min i å tale skolens sak på Stortinget og i departementene. Vi forholder oss kun til dette nivået, ikke til kommune eller fylke, når det gjelder støtte til skolen. Det er mye bedre for oss å gå rett til topps, mener Arnfred og utreder en smule om en fylkeskommune som han mener det ikke har vært spesielt lett å være konstruktiv sammen med.
- Etterhvert har vi opparbeidet oss et bredt kontaktnett inne i maktens korridorer, og vi får ofte til det vi ønsker, smiler han - og vet at den ekstraordinære skolen, blant annet med linjer som ingen andre tilsvarende skoler har, og hvis utdannede ekspertise er etterspurt i de mest kvalifiserte miljøer, samt gode eksamensresultater for sine studenter okke som, gjør myndighetspersoner medgjørlige. Med et budsjett på 15 millioner er det ikke av uvesentlig betydning.
- Staten, rettere sagt Utdannings- og forskningsdepartementet, yter 75 prosent. De siste 25 sørger akademiet for selv, opplyser Arnfred.
Marthinsen og Øien etterlot MIA i et salig rot og kaos og fikk sterk kritikk bobestyrer. I tillegg ble de etterlignet for 560 000.

I tillegg til statstøtte fra Kunnskapsdepartementet, fikk de også millionbeløp fra NORAD for å drive opplæring i Zimbabve. Der etterlyste man prosjektrapporter, så det ser ut til å være et mønster i ekteparets drift.

Skolen hadde også på et tidspunkt betalt 100 000 kr. av midlene til en kinesisk agent, som skulle skaffe elever. Og skolen kom også i fokus for 4 år siden da to av dens kinesiske elever ble brutalt myrdet.

Vel, dette var en lang innledning til en mer aktuell sak som involverer parhestene Marthinsen, Øien og deres skytsengel; Reikvam.

Klassekampen har avdekket at Reikvam som SVs medlem i Nordisk Kulturfond har bidratt til å støtte ekteparet med 430 000.

Til tross for (eller på grunn av) at Reikvam kjente meget godt til ekteparets bravader, satt han musestille under behandlingen av søknaden og bidro til at den gikk igjennom. Han holdt i følge Klassekampen et sterkt innlegg til støtte for søknaden. Mens han skjulte informasjonen for de øvrige medlemmene i styret.

Nå har skitten truffet vifta og Kunnskapsdepartementet er på krigsstien:

Men etter at Klassekampen og Sarpsborg Arbeiderblad har omtalt forbindelsen mellom MIA og Kulturfondets bevilgning har pipa fått en annen lyd.

Kunnskapsdepartementet (KD), som har et krav mot MIA-boet på 7,5 millioner kroner, har nå sendt brev til Kulturfondet der de utber seg en forklaring.

Siden KDs krav retter seg mot MIAs konkursbo, og ikke mot Kulturkvartalet eller Marthinsen/Øen personlig, er det liten grunn til å tro at KD kan slå kloa i Kulturfondets penger. Men KD undrer seg over at fondet bevilger penger til et prosjekt som er styrt av personer som har jukset med offentlige midler.

Men kunnskapsministeren sitter helt stille. Det gjorde han ikke i en tilsvarende sak da John Bauer var involvert.

Og Reikvam roper: Nei, nei, nei til Klassekampen. Dette intervjuet er så bra at jeg gjengir det i sin helhet (med egne uthevelser):

- Jeg har vært opptatt av denne skolen fordi jeg har engasjert meg i de små håndverk og kulturfagene som vi må ta vare på på en bra måte. Dette er et årelangt engasjement fra min side, sier Rolf Reikvam til Klassekampen.

- Husker du grunnen til at Kristin Clemet fratok MIA statsstøtten i 2004?

- Ja, jeg husker at statsstøtten ble dratt inn på grunn av noen penger hadde beveget seg på en måte som de ikke burde ha beveget seg på. Det var iallfall påstanden fra departementet den gangen.

- Kjenner du Arnfred Marthinsen, som drev MIA?

- Ja, jo, jeg kjenner han Marthinsen. Han har «lobbet» overfor meg flere ganger i Stortinget, blant annet i kantina.

- Har han «lobbet» overfor Nordisk Kulturfond?

- Nei, nei, nei, det er ikke noe lobbying der.

- Men likevel har han fått penger fra fondet, der du er styremedlem?

- Nei, nei, nei, vent nå. Det er ikke han som har fått penger. Nå må vi holde tunga rett i munnen. Det er et nordisk prosjekt dette her, der tydeligvis han Marthinsen er med. Det er den norske delen av dette. Så har han samarbeidet med folk i Sverige, Danmark og Finland.

- Ifølge prosjektbeskrivelsen på fondets hjemmesider er kona til Marthinsen oppgitt som kontaktperson?

- Det er jo et nordisk prosjekt!

- Var det du som tok initiativet til at fondet skulle godta søknaden?

- Nei, nå blir jeg nesten litt forb ... altså. Jeg visste ingenting om prosjektet før søknaden lå på bordet.

- Men visste du at Marthinsen sto bak da du gikk inn for å støtte søknaden?

- Eh, ja, det gjorde jeg nok. Jo, jeg gjorde helt sikkert det.

- Forholdt du deg passiv under behandlingen?

- Nei, det er et godt prosjekt dette her, og jeg hadde ordet i styret og sa fra om at det var et godt prosjekt. Kjære vene.

- Synes du det er det forsvarlig å gi disse folkene penger selv om MIA-prosjektet er såpass skandalisert?

- Eh, i utgangspunktet velger jeg å si at dette er et nordisk prosjekt. Men jeg utelukker ikke at det kan komme til å skje en nyvurdering hvis det kommer fram ting om rot og tvilsomme ting tidligere. Når det er sagt, så må det dokumenteres hva pengene fra fondet skal brukes til, så det er ikke mulig å misbruke de pengene der. Dette blir revidert skikkelig av fondet, sier Reikvam.

Og Lysbakken er mer opptatt av orddelingen til Musikk Instrument Akademiet enn saken. Han vet ingen ting. Som vanlig.

Dette er en sak som stinker. Hvorfor har Reikvam engasjert seg så sterkt for ekteparet Marthinsen/Øien. Hvorfor er det så viktig å gi penger til dette prosjektet og ikke andre privatskoler? SV og Reikvam har et forklaringsproblem.

Ingen kommentarer: