torsdag, juni 12, 2008

Peace in Our Time

Dessverre ble jeg først nå oppmerksom på denne kortfilmen. Den er glimrende. Med et satirisk håndgrep viser den oss sider ved overvåkning og personvern som gjør at vi når latteren har stilnet, kjenner kulden krype nedover ryggen. Klikk på linken over og se den.

Filmen er forøvrig i finalen til Filmpolitiets kortfilmpris, som deles ut under kortfilmfestivalen i Grimstad mandag 16. juni. Du kan gi den din stemme på filmens nettside. Den har fått min.

1 kommentar:

Anonym sa...

Men hva er konklusjonen? Hvem mener Vox populi at man kan stole på? Hvem ivaretar personvernet og den liberalkonservative tradisjon manifestert blant annet i Grunnloven?

Kan man stole på Venstre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og/eller Kristelig Folkeparti mht. datalagringsdirektivet (85 kontra 84 flertall i Stortinget)?

Kan man stole på Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Venstre og/eller Fremskrittspartiet mht. at norsk EU-medlemskap innenfor rammen av "Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, underskrevet i Lissabon den 13. december 2007" strider mot § 1 i Grunnloven? § 93 kan aksepteres, men den kan faktisk ikke brukes til å melde Norge inn i et overstatlig samarbeid hvis grunnlov står over Grunnloven.