onsdag, juni 18, 2008

Analfabeten i Klassekampen

Anders Horn i Klassekampen, forsøker så godt han kan å fjerne inntrykket av venstresidens skolepolitikk som "lek og trivsel" når han omtaler SVs nyfrelste forsøk på å øke kvaliteten i norsk skole. Hans dype analyse ender med å utmeisle forskjellen mellom ventre og høyre som:

Å reise en skolepolitikk som tar sikte på å løfte de svakeste elevene - det må være venstresidens oppgave. Slik høyresiden ser det som sin oppgave å løfte enerne, men gi blaffen i resten.

Forklaringen på hvordan han har kommet frem til dette resultatet, kan man finne i hans egen tekst.

"At mange elever går ut av skolen som funksjonelle analfabeter"

Det synes jeg var i overkant selvutleverende.

Dette er en like dypsindig analyse av Anders Horns leseferdigheter, som hans analyse av høyresidens skolepolitikk.

Som forelder til 2 barn har jeg kunnet følge høyresidens skolepolitikk på nært hold i flere år. I Høyrestyrte Bærum. Jeg har ennå ikke sett noe som bekrefter at deres politikk går ut på å gi blaffen i de som ikke er eslet til å bli preseterister.

Og jeg takker høyere makter for at det ikke er SVs og venstresidens tidligere forslag til skolepolitikk som har vært ført.

Ingen kommentarer: