torsdag, juni 12, 2008

Kan vi slippe datalagringsdirektivet?

Dagbladet har i dag nyheten om at to av våre fremste jurister på europarett, prof. dr. juris Finn Arnesen og prof. dr. juris Fredrik Sejerstedt ved senter for europarett, UIO konkluderer med at Norge ikke trenger å innføre datalagringsdirektivet.

Dette fremkommer i en juridisk betenkning som de har laget for IKT-Norge. Hovedkonklusjonen er:

· Det er legitimt under EØS-avtalen å avvente resultatet av rettssaken Irland har anlagt mot direktivet før man tar stilling til om det skal inntas i avtalen.

· Det kan argumenteres materielt for at direktivet etter sitt innhold faller utenfor EØS-avtalens virkeområde, og dersom Norge ønsker å reservere seg er dette den mest naturlige og legitime begrunnelsen.

· Dersom EU ikke er enig i at direktivet faller utenfor EØS-avtalens naturlige virkeområde vil dette kunne medføre suspensjonsvirkninger, men materielt sett synes det bare å være svært beskjedne deler av EØS-avtalens Vedlegg IX som vil bli direkte ”berørt” av dette.

· Utover dette er det et åpent spørsmål i hvilken grad bruk av reservasjonsretten vil kunne føre til mer indirekte politiske virkninger.

· Dersom direktivet inntas i EØS-avtalen vil norsk lovgiver være forpliktet til å gjennomføre det i norsk rett, men man vil ha betydelig valgfrihet med hensyn til hvordan dette nærmere skal gjøres, og hvilke garantier som oppstilles.

Hele betenkningen kan du lese her.

Stortinget diskuterte saken i går basert på et dok. 8 forslag fra Per Sandberg, Bård Hoksrud og Arne Sortevik (FrP). Her er et foreløbig referat fra diskusjonen. Det fremgår tydelig at både samferdselsesministeren hadde fått overlevert den juridiske betenkningen og at rettsaksen Irland har anlagt mot EU, kanskje er halmstrået som redder oss unna innføring.

Dette er gode nyheter for oss som har kjempet mot innføringen av direktivet og det er å håpe at dette gir føringer for den den videre saksbehandlingen i regjeringen (og Stortinget).

Her kan du lese tidligere poster om datalagringsdirektivet.

Samt denne fra Dagbladet.

4 kommentarer:

Anonym sa...

I posted this on db.no:

While were on the EU you should all watch out for this:

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/058-31021-161-06-24-909-20080605STO30955-2008-09-06-2008/default_en.htm

The European Parliament is debating whether there should be a control on bloggers with "malicious intent" or "hidden agenda"

Would that include blogs that are anti-EU I wonder!

Anonym sa...

Hurra! Tror jeg...

Helst skulle jeg sett at direktivet ble forkastet på prinsipielt grunnlag av et samlet Storting uavhengig av eventuelle konsekvenser, men jeg hilser alle mulige vektstenger velkommen.

Knut Johannessen sa...

billyquiz: Thanks for linking to this. I have downloaded the report but only had time for a brief look at it. I will come back to this matter, probably in a blogpost.

Arvid:

Jeg er enig med deg. Et meget betinget hurra er på sin plass. Jeg tror ikke det ville vært mulig med en enstemmig avvisning i Stortinget, så da får vi ta til takke med de muligheter som dukker opp.

Anonym sa...

Jeg synes det er framgang. Den vesle debatten som var viser at det er stor motstand, og jeg synes ikke det at FrPs forslag ikke vant gehør er noe betenkelig.

Så jeg ser litt lysere på demokratiets framtid nå enn for litt siden.