torsdag, januar 01, 2009

Jens taler til folket

Jens Stoltenbergs nyttårstale blir nok ikke hugget i stein når historien skrives. En lite kontroversiell, kjedelig og uengasjert tale, etter min oppfatning. Det han sa om konflikten i Midt-Østen kan nok aksepteres av de aller fleste, unntatt SV. Hans egen regjeringspartner er mer opptatt av å fremme sine særstandpunkter, noe som har blitt en vane etter hvert.

På tross av min republikanske overbevisning, synes jeg at Kong Harald holdt en langt bedre tale.

Bruken av dugnadsbegrepet hos Stoltenberg er interessant:

- Det gode ordet dugnad er ganske enestående for det norske språk. Denne evnen til å samarbeide er verdifull. Og vi trenger den nå; mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, mellom borgerne og myndighetene og mellom enkeltmennesker og fellesskapet, sa han.

Dugnader er slik jeg oppfatter det, basert på frivillighet og at man ikke betales for det arbeidet som utføres. Jeg tviler på om det vil skje i denne sammenhengen. Ikke hos arbeidstakere. Ikke hos arbeidsgivere. Ei heller mellom borgere og myndigheter. Da er det større håp for dugnadsånd mellom enkeltmennesker og felleskapet, selv om dette begrepet nok har hatt sin storhetstid.

Men jeg synes det er direkte trist at ikke hans taleskrivere eller han selv klarer å sitere Vaclav Havel korrekt:

I statsministerens versjon:

Det ligger mye menneskelig innsikt og framtidsoptimisme i de kloke ordene fra den tsjekkiske dikteren og politikeren Václav Havel: "Jeg er ikke optimist. Men jeg er heller ikke pessimist. Jeg er håpefull. Håpet er nesten like viktig som livet; - uten håp når vi aldri våre mål".

At statsministeren er en smule omtrentlig er jo ikke noe nytt. Heller ikke når det gjelder hans nyttårstaler.

Vår konge brukte det samme sitatet i sin nyttårstale i 2001, men i hans versjon er sitatet:

Kanskje skal jeg heller i dag gjøre Vaclav Havels ord til mine: ”Jeg er ikke optimist. For jeg tror ikke alt vil gå bra. Men jeg er heller ikke pessimist, og jeg tror ikke alt vil gå galt. Jeg er håpefull. Håpet er nesten like viktig som livet; - uten håp når vi aldri våre mål”.

Selv statsministerens far, Thorvald Stoltenberg klarte det bedre enn sin sønn, da han brukte sitatet i en tale i 2002.

Kanskje vi skal bringe sitat i engelsk versjon også, ikke minst fordi det er et meget godt sitat som blir til dels radbrukket i de norske oversettelsene. Spesielt i statsministerens:

" I am not an optimist, because I am not sure that everything ends well. Nor am I a pessimist, because I am not sure that everything ends badly. I just carry hope in my heart.
Hope is the feeling that life and work have a meaning. You either have it or you don't, regardless of the state of the world that surrounds you.
Life without hope is an empty, boring, and useless life. I cannot imagine that I could strive for something if I did not carry hope in me.
I am thankful to God for this gift. It is as big as life itself.--Vaclav Havel

6 kommentarer:

ruinene sa...

Hadde man avskaffet det offentlige og velferdsstaten, hadde nok dugnaden tatt seg opp.

Anonym sa...

1) Jeg så ikke Jens' tale, men jeg så Haralds.

Hvis Haralds var bedre enn Jens', så må jo Jens' ha vært virkelig dårlig.

Vel... Harald var egentlig slett ikke dårlig, men hvorfor i h...... må han fortsatt lese talen fra hånd-holdte que-cards??? Han har treningen! Han har en que-projector!

Det er minst 30 år siden jeg selv, som ikke holder taler ofte, og som er uten hjelpemidler, opptrådte så amatørmessig.
(Og dermed var selvskryten avlevert..........)

2) Hvis det (Jens') virkelig var en tale SV ikke kan si seg fornøyd med, så må den jo ha vært aldeles strålende ?-)) ;-)!!

Fredrik Mellem sa...

Til nyttårstale å være var det en ganske god tale, synes nå jeg. Den blir nok ikke hugget i stein, i likhet med alle andre nyttårstaler og denne bloggposten.

Når det gjelder sitatet av Havel, synes jeg ikke det er spesielt godt i noen av versjonene:

"I am not an optimist, because I am not sure that everything ends well."

Hva har dette egentlig med optimisme å gjøre? Har man visshet om et bestemt utfall, er optimisme/pessimisme uinteressant.

Synd vi ikke har den tsjekkiske versjonen. Eller er det opprinnelig sagt på engelsk?

Knut Johannessen sa...

Ivar E: Jeg så ikke Harald, jeg hørte den(og leste den i ettertid) derfor har jeg ikke blitt distrahert av fremføringen. Men innholdmessig rangerer jeg den foran statsministerens.


Fredrik: Jeg stiller nå i utgangspunktet noe høyere krav til en statsminister med den talerskriverflokken han har opparbeidet seg, enn til denne bloggposten. Ikke mye, men dog....

Hvis dette var oppskriften på en god tale, så må det være noe jeg har misforstått. Her er jeg mer på linje med Arne Strand, som synes statsministeren uroer folk med påpekningen av økende ledighet. Det har både han og andre regjeringsmedlemmer drevet med i lengre tid nå.

I en nyttårstale burde han benytte anledningen til å inspirere og oppildne til ekstra innsats (ikke dugnad) i stedet for å bidra til å svartmale situasjonen.

Sitatet til Havel har ikke med optimisme å gjøre, det handler om håp, det fremgår tydeligere av den engelske versjonen.

Det gjør det enda dårligere i en statsministers tale, dersom han mener at det er håpet vi skal stole på i 2009.

Kanskje et Churchillsitat hadde vært bedre i denne sammenhengen:

"En pessimist ser vanskelighetene i enhver mulighet. Optimisten ser mulighetene i enhver vanskelighet... " La oss alle være optimister i 2009.

Admiral_Gringo sa...

Vi får vel tale "til folket" sjøl i bloggs form :)

Anonym sa...

Dugnad er enkelt, ingen skatt på overtidsarbeid, ingen hindringer for overtidsarbeid,
BjørnE