søndag, juli 02, 2006

Bløffer bokbransjen?

Konkurransetilsynets rapport om tilstanden i bok-Norge har fått en nesten samlet bokbransje til å gå i skyttergravene. Derfra skyter de på pianisten så godt de klarer. Det er ikke imponerende treffsikkerhet.

Redaksjonssjef Kari Marstein i Gyldendal er først ute. I en artikkel i Dagbladet 28. juni mer enn antyder hun at Konkurransetilsynet jukser med tall. Hun sitter med en helt annen kunnskap.

"Og det er ikke sant som Eggum Johansen hevder, at disse smale titlene selger mer enn før. Om det er én tydelig utvikling å spore det siste året, så er det at de litterære, utforskende, dristige titlene selger mindre. Dette vet jeg fordi jeg sitter på denne siden av statistikken. Jeg vet hvor mange bøker som går ut fra forlaget, og det gjør de i et antall som er markant lavere enn før den nye bransjeavtalen trådte i kraft. Dette skjer gjennomgående, og er både et resultat av avtalene mellom forlagene og bokhandlerne, og av bokhandlernes forsterkede fokus på de bøkene som allerede selger. Men det er sant at konkurransedirektøren har et ansvar for at dette skjer. Dette er konsekvenser av bestemmelser som hans tilsyn har presset gjennom. Men han skjuler seg bak vage uttalelser om smal litteratur og forskning basert på mangelfulle data og historieløshet."
Ja vel, Marstein. Så kom med tallene dine da. Før du kan belegge det med bevis, så tror jeg deg ikke. Alle kan slenge ut udokumenterte påstander, men det er først nå de er dokumentert at de har legitimitet.

Hennes egen manipulasjon av tall blir jo helt tydelig når hun skriver:

"Det burde være unødvendig å si, men det er forskjell på å selge ti eksemplarer av en bok og hundre eksemplarer - og hva sier Konkurransetilsynets rapport om tendensene her?"
Hvorfor skriver ikke Marstein at det er forskjell på å selge 1000 eks. og 1100 eksp. Det er jo det som er virkeligheten. Kulturrådets innkjøpsordning sikrer "smal" litteratur og sørger for at forlagene ikke taper 1 krone på det. I så fall får de bevise det.

For hvor lenge kan en forfatter skrive bøker bokhandlerne ikke tar seg råd til å selge, hvor lenge kan forlagene utgi bøker leserne likevel ikke finner i butikkene?

Det kan de i hvert fall så lenge innkjøpsordningen består.


Når hun er så bekymret for bokhandlerenes vilje til å satse på de smale titlene, så er det i realiteten forlagene hun representerer, som er skyteskiven. De er jo de som styrer bokhandlerleddet i realiteten. Hvis forlagene har så stor kulturell ansvarsfølelse, så kan de jo vise det gjennom å legge tilrette for smal litteratur ute i bokhandlene.

I dagens Aftenposten henger styret i Forfatterforeningen seg på. De også opphøyer Marstein til sannhetsvitne for en hel bransje og frakjenner konkurransetilsynets tall enhver legitimitet.

"Redaksjonssjef Kari Marstein i Gyldendal roper et varsku i Dagbladet 28. juni. Sutrer hun også? Er hun redd for konkurranse? Eller kanskje sitter hun med førstehånds kunnskap om det Konkurransedirektøren strengt tatt ikke aner noe som helst om. Hva er det Gyldendals redaksjonssjef sier? Den såkalt smale litteraturen har problemer, sier hun. Bløffer hun? For en av dem tar feil - Konkurransedirektøren eller redaksjonssjefen. Enten selger alle bøker mer, eller så selger noen mer på bekostning av andre. Dersom Konkurransedirektøren skulle ha rett, bør vi snarest markedsorientere hele kulturlivet. Det er bare mer sannsynlig at redaksjonssjefen vet hva hun snakker om. Hun jobber med enkelttitlene. Hun bestemmer opplagene. Hun betaler ut pengene. Kjenner betingelsene for å skrive og produsere litteratur."
Ja, jeg tror hun bløffer og det tror jeg inntil hun viser oss tallene. Forfatterforeningen vet også bedre enn at man markedsorienterer kulturlivet. Bokbransjen bli støttet gjennom innkjøpsordningen, slik at det er ikke en markedliberalistisk løsning Konkurransetilsynet har kommentert. Det er langt dit.

Men noe som forundrer meg er at man ikke kommenterer Bokundersøkelsen 2006 som Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen står bak. Den forteller omtrent det samme som Konkurransetilsynet. Hovedkonklusjonen er klar:

"Vi leser mer og vi kjøper flere bøker
Bokundersøkelsen 206 viser at vi er ivrige boklesere og kjøpere. 91% av befolkningen leste en bok siste året. Antallet storlesere har økt. Det er en tydelig tendens at menn og unge både kjøper mer og leser flere bøker enn tidligere. Folk mener de har god tilgang til bøker, 93% mener selv de har en bokhandel innenfor akseptabel reiseavstand. 72% besøker bokhandelen hver måned. "

Hele undersøkelsen kan leses på Den Norske Forleggerforenings hjemmesider.

Til Forfatterforeningen og Kari Marstein: Om dere ikke har noe å skjule, så kom med tallene slik at vi kan etterprøve hvem som jukser: Konkurransetilsynet eller dere. Jeg tror ikke vi får se tallene fordi det passer forlagene dårlig. Min konklusjon er inntil det motsatte er bevist: Effekten av friere bokpriser er positiv. Positiv for forfattere, positiv for bokhandlere, positiv for oss som er glad i litteratur. Den er negativ for "Gyldenhaug." De eier bokklubbene som har tapt på dette. Har det noen sammenheng med Kari Marsteins artikkel?


Tidligere bloggpost om samme tema: Mer børs og mindre katedral

Ingen kommentarer: