søndag, september 17, 2006

Bjørgulv Braanen - igjen

Bjørgulv Braanen har ikke glemt sin fascinasjon for totalitære regimer. Stalin, Mao, Pol Pot og Enhver Hoxa fungerer ikke lenger lenger som fyrtårn som viser vei på det revolusjonære hav. Da gjelder det å finne noen andre som kan ta over. I dagens Klassekampen har han funnet det han leter etter:

"Vi kan ha forskjellige meninger om Irans innenrikspolitikk, men det er et faktum at Iran er et stabilt land med like rasjonelle ledere som i de fleste andre land. I forhold til en del av USAs støttespillere i regionen, har faktisk Iran et større innslag av demokrati enn mange av disse."
Vel talt, Bjørgulv. Å benekte at Holocaust fant sted og nekte for Israels rett til å eksistere er absolutt uttrykk for rasjonalitet, ikke sant? I tillegg til rekke brudd på menneskerettigheter og ytringsfrihet, for å gjøre en lang liste kort.

Bjørgulv Braanen er regnet som en av Norges mest intellektuelle. For de som da måtte begynne å tvile på hva som defineres som intellektuelt kan Caplex hjelpe:

Intellekt (av lat. intellectus), forstand (i mots. til følelser); tenkeevne, åndsevner. Jf. intelligens. — intellektualisme, synsmåte el. filos. retning som tillegger forstanden, intellektet, dominerende vekt i forhold til følelsene. — intellektualist, forstandsmenneske, tilhenger av intellektualisme. — intellektuell, forstandsmessig, som hører til forstanden, intellektet.
Han har også fått Fritt Ords pris for fremragende seriøs politisk journalistikk!

Kan denne spalte få anbefale følgende lesning

Wall Street Journal: Irans "democracy"
International Herad Tribune: Irans sham democracy
Human Rights: Iran

Hvem er neste land ut i serien: Stabile land med rasjonelle ledere?
Nord-Korea eller Burma?

Oppdatering: Et sitat av Winston Churchill åpenbarte seg ved en tilfeldighet og kunne ikke passet bedre: "Et demokrati er en stat der frie meningsutvekslinger ikke ender med begravelse."

Ingen kommentarer: