lørdag, september 23, 2006

Kvinnekvotering i styrerommet – var det dette vi ønsket?

En artikkel i A-Magasinet fredag forløste noen tanker jeg har båret på en stund. Tanker som nok kommer til å provosere noen og som i deres øyne burde forblitt tanker, men som kanskje kan være et innspill til refleksjon. Refleksjon over det som har skjedd i ASA-styrerommene etter at vi har sett resultatene av kvinnekvoteringen.

Almennaksjeselskapene (ASA) har krav på seg til å ha 40 % kvinneandel i styrene. Hvis ikke risikerer man tvangsoppløsning. I juli 2003 var den gjennomsnittlige kvinneandelen blant de faste styrevervene (eier- og ansattevalgte) i norske privat eide allmennaksjeselskaper på 8,5 prosent. Man kan godt ha sterke synspunktene om klokheten i å kvotere kvinnene inn i styrene, men det som skjer nå tror jeg verken er til kvinnenes eller styrenes fordel.

På sedvanlige norske måte, så utsettes slike pålegg helt til man står overfor det ultimative. Kvotèr eller bli tvangsoppløst. Da sprer panikken seg i styrerommene og i valgkomitèene. De må gjøre noe. Nå. Skippertakene gjentar seg også her. Og da finner man de opplagte. De man har hørt om før og kanskje kjenner.

Det får følgende konsekvens:

Anette Olsen: 20 styrer
Hilde Drønen: 17 styrer
Anne Birgitte Fossum: 16 styrer
Elisabeth Grieg: 14 styrer
Ingvild Ragna Myhre: 12 styrer
Gunn Wærsted: 11 styrer
Thorhild Widvey: 11 styrer
Rebekka Glasser: 10 styrer
Mille-Marie Treschow: 9 styrer
Hanne Harlem: 7 styrer
Kaci Kull Five: 7 styrer
Anne Carine Tanum: 7 styrer

Kilde: A-magasinet, Aftenposten

Listen kunne vært lenger. For som runner-up kommer Marit Arnstad med foreløbig bare 4 verv, men hun kommer til å få flere. Dette betyr at 12 kvinner sitter i 141 styrer. Mangfold? Neppe. Nå er ikke alle disse vervene i ASA, men dog. Et fellestrekk for disse damene er at de rekruttert fra øvre middelklasse, hovedsakelig bosatt på Oslos vestkant, Asker/Bærum. De har gått på de samme høyskolene og mange har samme erfaringsbakgrunn.

En annen ting er at kvinner nå gjør den samme tabben som menn har gjort i mange år. De gaper over for mye. Dersom man sitter som toppleder i en stor organisasjon og samtidig har 10-12 styreverv, må det gå ut over noe. Enten stiller man dårlig forberedt på noen styremøter, eller så skjøtter man ikke den jobben man har godt nok. Dersom jeg hadde vært styreformann i selskapet der lederen har så mange verv, hadde jeg satt foten ned ved 2 eller maks 3 styreverv.

Om man f. eks. tar utgangspunkt i at et styre minimum bør møtes hvert halvår + noen møter i tillegg. (I Hydro møtes man ca. 1 gang pr. måned) og at man bør forberede seg i minst 2 timer før hvert møte, så betyr dette at en person med 10 styreverv bør bruke minimum 180 timer på styrearbeide. Minimum. Det er en god måneds arbeide for en leder.

Jeg har sett dette på nært hold. Med jobb i et selskap som for en del år siden fikk en profilert nærlingslivsleder som adm. dir. I tillegg hadde han noen tunge styreverv. Disse vervene var nok det som trigget lederens ego. I tillegg var de tidkrevende. Noe som medførte at den bedriften han skulle lede ble skadelidende. Ganske alvorlig også. Til slutt innså styret at det hadde gått for langt. Vedkommende måtte forlate skuta før den sank. Resten av mannskapet måtte øse for livet etter at kapteinen gikk i land. Skuta ble aldri helt tømt.

Om noen nå har oppfattet at jeg er i mot kvinnelige styremedlemmer, så er det kapitalt feil. Tvert i mot. Flere kvinner vil være en styrke for de fleste styrer. Jeg er bare i mot den håpløse måten det er gjennomført på. Jeg synes det bevises gjennom de relativt få kvinnene som blir styremedlemmer. De er til forveksling lik de mennene de erstatter. De er sikkert like dyktige og i mange tilfeller dyktigere. Men jeg tror ikke de har et tankesett som er så forskjellig fra de mennene som gikk. Kvinner i styrene er en kjemperessurs om man får fatt i de rette.

Hvorfor er det ingen som prøver å få en motvekt mot de irriterende korrekte og konsensustenkende som det blir av samme bakgrunn, bosted og utdannelse. Hvorfor slipper ikke noen skikkelige rabulister til? Noen som utfordrer konsensus og vanetenkning. Noen som kan gi styret andre innspill. Det vil alltid være styremedlemmer som tenker business, men man mangler litt galskap.

Det finnes mange slike kvinner som tenker annerledes. Men jeg tror ikke de finnes der man leter nå. I stedet tror jeg mange styreformenn ser seg selv i speilet når de leter etter kvinnelige styremedlemmer.

Om dagens situasjon er til feminismens fordel? Om det er likestilling? Jeg tviler og det tror jeg også at det er noen noen andre kvinner som gjør. De som aldri kommer frem til styrebordet og har få som kjemper deres sak. Som gjennom tyranniske menn blir hindret i integreringen idet norske samfunnet. Det er kanskje den likestillingskampen som burde vært kjempet, men som ikke gir samme status som et styreverv.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Er det her et angrep på de her kvinnene du ramser opp, eller på loven som er laget?

Og kanskje de typene som skal skaffe kvinner til styrene sine ikke kjenner så mange rabulistiske kvinner?

Knut Johannessen sa...

Sexy sadie: Det er faktisk treff på alle 3 punktene. Kanskje mindre på de kvinnene jeg ramser enn på de som velger dem.

VamPus sa...

Poenget med loven var jo neppe mangfold. Er jeg mangfoldig i kraft av mitt kjønn? Sosialdemokratisk idioti understøttet av feministisk vrøvl.
Da det ble foreslått kvotering av folk med innvandrerbakgrunn i vanlige stillinger sa man nei til dette, fordi det ville føre til økt rasisme. Merkelig nok har denne logikken aldri vært brukt på kjønnskvotering.
De kvinnene som nevnes er kvalifiserte og vel så det til å sitte i styrer. Problemet er at skal man ha inn kvinner som har mer eller mindre den kompetansebakgrunnen som mange menn - altså grad i merkantile fag, mange års relevant arbeidserfaring samt høyere stillinger, så er det bare et lite mindretall av kvinner som både har dette og som kan/vil/er kvalifisert til å sitte i styrene. Når flertallet av norske kvinner er sykepleiere eller jobber som saksbehandlere i offentlig sektor så har man faktisk ikke like mange å ta av.
Så kan man jo spørre seg - MÅ man ha merkantil bakgrunn etc - det er jo ikke akkurat mangfold. Men den debatten unngår vi jo effektivt med å si at 40% kvinner fører til mangfold.

Kvotering er idiotisk, har alltid vært det og vil alltid være det. Anbefaler forøvrig et kapittel i boka "The Shackeled continent" som omhandler hvordan kvotering av svarte i Sør-Afrika nå begynner å få konsekvenser for landets økonomi.

Sexy Sadie: disse kvinnene er styregrossister på lik linje med mange av sine mannlige kollegaer. Skaper det mangfold er spørsmålet, svaret er nei. Så enkelt er det.

Anonym sa...

Bedre med slikt enn enkelte mannfolk som sitter med i underkant av 100 styreverv...

Knut Johannessen sa...

Vampus: "MÅ man ha merkantil bakgrunn etc - det er jo ikke akkurat mangfold. Men den debatten unngår vi jo effektivt med å si at 40% kvinner fører til mangfold."

Det er kjernen i mitt poeng. Vi mangler mangfoldet. Alle skal ikke være "blåruss". Og mangfoldet kan godt være kvinner, men ikke Gjengangere.

Anonym: Det finnes sikkert bare en eller to i landet med så mange styreverv, men du mener det er bedre med kvinner som har mange styreverv istedet for menn? Jo, jo, kanskje det.

Anonym sa...

Verken kjønn eller antall styreverv er avgjørende. Det riktige kriteriet er om man gjør en good jobb eller ikke. Videre er loven i konflikt med den private eiendomsretten til aksjonærene.

Knut Johannessen sa...

Her er jeg uenig med deg på ett punkt. Jeg tror ikke man er i stand til å å gjøre en god nok jobb dersom man både er toppleder og sitter i 10-15 styrer.

Uavhengig av om man er kvinne eller mann. Universalgeniet døde med Leonardo Da Vinci, selv om det ikke har gått opp for alle.

Anonym sa...

Skal man være litt enkel, så kan man jo si at lovpålagt kjønnskvotering i styrene ikke hadde noen mening utover en symbolsk sak for feministene blant oss.

Anonym sa...

Dette er jeg helt enig i, og gjorde samme refleksjon da jeg leste artikkelen. Hvordan du kan gjøre en forsvarlig jobb som styremedlem, med veldig mange verv, det fatter jeg ikke. Og jeg tror faktisk den eneste medisinen mot innavlen er at styrer og deres medlemmer må gjøres mer ansvarlige. Når hørte du sist om det styre som ble stilt til ansvar for noe?

Og dessuten tror jeg du har rett i at menn ser seg i speilet når de skal finne kvinnelige styremedlemmer.

Knut Johannessen sa...

Iskwew: "Når hørte du sist om det styre som ble stilt til ansvar for noe?"

Jo da, det skjer nok. Sist fredag så jeg at et styre som jeg kjenner meget godt var saksøkt for 65 millioner pga påstått ulovlig lån. Det kommer nokn noen rettsaker i kjølvannet av Finance Credit også.

Styreproffene er godt forsikret for sånt, så det blir nok ikke så store konsekvenser.