onsdag, september 06, 2006

Så var det dette med prinsippene da......

FrP vil vurdere å nekte asylsøkere og arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området norsk statsborgerskap.

Hvordan rimer det med noen av de viktigste prinsippene i FrPs ideologi:

"SAMFUNNSSYN

Det fundamentale i Fremskrittspartiets samfunnssyn er troen på og respekten for det enkelte menneskes egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er den største ressursen i samfunnsutviklingen. Sammen med familien og den private eiendomsretten er enkeltmennesket det grunnleggende i samfunnslivet.

Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, kjønn, religion eller etnisk opprinnelse."

TOLERANSE

Fremskrittspartiet vil fremheve at alle mennesker er født frie og likeverdige og skal ha like rettigheter, uavhengig av rase, kjønn, språk, religion, etnisk opprinnelse eller personlige oppfatninger."
(Uthevelser gjort av undertegn.)

Er prinsipper bare bokstaver på et papir eller betyr de noe mer?

5 kommentarer:

Anonym sa...

Dette forslaget føyer seg inn i rekken av aggressivt fremmedfiendtlige utspill fra Frp i det siste. Å skulle nekte noen statsborgerskap når de lovlig har bodd i landet et antall år vil være både urimelig og en fiendtlighet mot alt og alle som smaker av "fremmedkulturelle". Mennesker som ikke har gjort noe kriminelt må behandles som andre, uansett opprinnelsesland elle religion. Som det står i prinsippene deres, selv om disse trolig er mer til pynt enn til for å følges.

På den annen side er det offisiell norsk politikk å "diskriminere" mellom borgere fra EØS-området kontra andre. Eller kall det legal forskjellsbehandling basert på nåværende statsborgerskap eller pass. Nordiske borgere har enda større rettigheter i Norge. FrP kan egentlig ikke tas på at de ønsker å tydeliggjøre et skille basert på EØS/ikke-EØS-statsborgerskap, men det må være grenser for forskjellsbehandling. Alle må ha prinsippielt like muligheter til å bli fullverdige norske borgere, om den enn eventuelt er noen ulike krav, kanskje tidsmessig, kanskje strengere krav til vandel, ut fra hvilket land man kom fra. Det vil neppe på lenge bli eksakt samme krav til en, f.eks, voldsdømt kineser for å oppnå norsk statsborgerskap som for en, igjen f.eks, voldsdømt svenske. Som kjent finnes det svenske, kanskje ikke etnisk, men mørkhudete muslimer. Slike nevnte egenskaper må aldri få avgjøre folks rettigheter.

FrP har tydeligvis funnet et smutthull for å komme med fordekte rasistiske utspill. Skal vi bekjempe det må vi likevel innse at vi vanskelig kan mene at nåværende statsborgerskap er helt uvesentlig, siden det i all nyere tid har vært et utgangspunkt for hvilke rettigheter man har i et annet land.

Om det er/var/skulle bli slik at en ikke-EØS-borger må vente noen ekstra år på å kunne bli statsborger, eller ha noe strengere vandelskrav basert på hvilke avtaler som finnes med opprinelseslandet, finner jeg altså ikke diskriminerende i sin negative forstand.

Anonym sa...

Kjære Knut:

Vet ikke du at for Frp så står begrepet frie enkeltmennesker i direkte motsetning til de kulturelt degenererte masser som, helt uavhengig av rase, tilfeldigvis er mørke i huden?

Knut Johannessen sa...

Manfred: Jeg prøver bare å ta dem på alvor. Se om deres flotte prinsipper er mer enn det.

Jeg mener å ha hørt Carl Ivar, Siv og de andre gjenta og gjenta hver gang noen spør om det ikke er diskriminering eller rasisme i FrPs forslag: "Nei, i FrP så diskriminerer vi ikke noen på bakgrunn av rase, kjønn, religion eller etnisk opprinnelse." Pugget prinsippene har de, men...

VamPus sa...

"Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, kjønn, religion eller etnisk opprinnelse."

Ja, men dette sier jo ingen ting om å ta sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på i eller utenfor EØS (som vi vel gjør uansett). Pinstripsene intakt med andre ord..*kremt* prinsiplene, mener jeg..øh.. åssen var der der igjen?

Knut Johannessen sa...

Vampus: Jeg tenker vi får lage en studiesirkel for prinsipalene.