onsdag, september 20, 2006

Jan Arild Snoen - etterrettlig eller ikke

Jan Arild Snoen er en meningssterk debattant som i tillegg har oppnevnt seg selv til mediakritiker par exellence. Han benytter en hver anledning til å fremheve hvor uetterrettlig mainstream-media i Norge er, og hvor stor vekt de legger på ”venstrevridd” vinkling av saker.

Slike påstander har ofte vist seg å være hold i, men de krever at Snoen opptrer med en viss grad av etterrettlighet selv, om han skal bli tatt seriøst. I en kommentar i Aftenposten i dag, til Torbjørn Jaglands bruk av begrepene softpower og hardpower, begår han etter min mening, de samme feil som han kritiserer andre for. Han tilpasser "fakta" til inntekt for sitt syn.

Den fremstillingen Snoen har av soft power kontra hard power er litt merkelig. Snoen skriver: ”Akademikerne kaller denne soft power”. Joda, det er riktig at Joseph Nye er akademiker. En fremragende sådan. Joseph S. Nye jr, er den akademikeren som har lansert begrepet ”softpower.”

Men Nye har også vært politiker, først som (jeg bruker den amerikanske tittelen for sikkerhets skyld): Deputy to the Undersecretary of State i Carter-administrasjonen i 1977-79 og Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs i Clinton-adminsitrasjonen i 1994-95. Dette er poster som gir en betydelig innsikt i hvordan både soft power og hard power fungerer. Det er en dimensjon som ikke alle ”akademikere” har fått med seg og som gjør Nyes teorier mer interessante i mine øyne.

Jeg var tilstede på foredraget som Nye holdt i aulaen på Oslo Handelsgymnasium nylig, og det var en meget god anskueliggjøring av Nyes teorier omsatt i praktisk politikk. Ikke minst i forhold til hva softpower utrettet under den kalde krigen. Jeg anbefaler også lesning av intervjuet som Dagbladet gjorde med ham.

Det Snoen ikke nevner, er at Nye mener at softpower ikke utelukker bruk av hardpower. Nye nevnte eksplisitt krigen mot Taliban i Afganistan som en typisk nødvendig hardpower-handling som han støttet. Fordi den var nødvendig. Ikke utenkelig at bombingen av Serbia var noe tilsvarende. Derfor blir Snoens avveininger av softpower kontra hard-power håpløse. Om det er gjort fordi det passer Snoens syn, eller av uvitenhet er ikke godt å si. Jeg synes ikke det er etterettlig.

Det blir ikke bedre når han tar palestinske meningsmålinger til inntekt for sitt syn på at hard power virker. Jeg skal fortsatt holde muligheten åpen for at Snoen ikke full oversikt. Han viser til en meningsmåling utført av An-Naja-universitetet i perioden 7.-9. september som viser at ”mindre enn 20% av palestinere i Gaza og på Vestbredden ville stemt på partiet i dag, og at Fatah er dobbelt så stort”.

Nå er det som sagt mulig at Snoen ikke vet bedre, eller ikke har rukket å få med seg siste meningsmåling. Det ble gjennomført en annen meningsmåling av Palestinian Survey Research Unit i tidsrommet 14-16. september, også på Gaza og Vestbredden altså en uke senere og i samme område.

Det har tydeligvis skjedd dramatiske ting på en uke, for deres konklusjon er ganske klar:

“Despite Dissatisfaction with the Performance of the Hamas Government, Especially Regarding Salaries, and Despite Public Preference for a National Unity Government in which Fateh and Hamas are Equal, Hamas' Popularity Remains Largely Unchanged and the Majority does not Think it Should Recognize Israel”
Undersøkelsen viser at 38% ville stemt for Hamas dersom det var nytt valg i dag, mens 41% ville stemt for Fatah. (Med en feilmargin på 3%) Hamas oppslutning har bare falt 1% siste 3 måneder og den var 47% på det høyeste i mars. Fatah har hatt oppslutning på mellom 38-41% i denne perioden.

Er det fordi denne nye meningsmålingen undergraver Snoens argument, at den er utelatt. I så fall har ikke Snoen kredibilitet i mine øyne. Jeg holder imidlertid muligheten åpen for at Snoen ikke har lest denne før han skrev innlegget. Rett skal være rett. I så fall er det bar konklusjonen hans i innlegget som blir feil.

Siden Snoen bruker meningsmålinger som et "bevis" på om softpower virker eller ikke. Hva skal vi da si om meningsmålinger i USA der et klart flertall ikke synes president Bush gjør en god jobb. Betyr det at hardpower ikke virker?

Snoen skriver om Hizbollahs støtte eller mangel på sådan:

”Massedemonstrasjoner for å feire “seieren” måtte avlyses på grunn av tynn oppslutning.”
Det er mulig at jeg ikke har fått med meg alt, men jeg trodde denne massedemonstrasjonen er planlagt til førstkommende fredag i Beirut og ikke er avlyst, men jeg kan selvsagt ta feil.

Jeg synes det er synd at at ikke Snoen er mer etterettlig i sine egne innlegg. Det ødelegger definitivt troverdigheten i hans kritikk av andre.

For ordens skyld. Jeg er ikke venstrevridd, jeg støtter ikke Hamas Charter og deres ikke-anerkjennelse av Israel. Jeg støtter heller ikke Hizbollah i deres angrep på Israel. Så er den ballen lagt død.


Oppdatert: For de som leser dette nå, så la det ikke være noen tvil om at jeg mener at Snoen er etterettlig. Sånn for ordens skyld

4 kommentarer:

Anonym sa...

1. Det er begrenset hva det er plass til av nyanseringer på 2.000 tegn i Aftenposten, men jeg trodde det gikk klart frem av mitt innlegg at jeg nettopp tar til orde for en kombinasjon av myk og hard makt. Jeg forstår ikke hvordan det går an å lese innlegget som at jeg skulle mene at alle akademikere bare går inn for soft power. Mitt poeng er at Europa i for sterk grad anvender bare det ene, og i høy grad overlater til USA å levere hard power. Det er ikke Nye jeg kritiserer, men Jagland.

2. Meningsmålinger er skumle saker. Det er riktig at jeg ikke var oppmerksom på den fra PSRU. Takk for informasjonen. Ser man disse to målingene i sammenheng, er en rimelig konklusjon at Hamas i hvert fall ikke er styrket, og sannsynligvis noe svekket.

3. Hizbollahs seiers-demonstrasjoner: De som var planlagt like etter krigens avslutning ble avlyst. Vi får nå se hvor store de blir til fredag. Ha i så fall i mente at Hizbollah den 8. mars i fjor mobiliserte mange hundre tusen, kanskje så mye som en halv million tilhengere i Beirut til støtte for Syria under Seder-revolusjonen.

Amir Taheri og Michael Young, debattredaktøren i Beirut-avisen Daily Star har interessant input til debatten om Hizbollahs seier.

Knut Johannessen sa...

Jeg har ikke oppfattet at du mener at alle akademikere er for softpower. På ingen måte. Mitt poeng er at du fremstiller softpower som noe entydig og konstant. Nyes nyanseringer viser det motsatte. Softpower kan og bør i noen tilfeller suppleres med hardpower. Da får begrepet en helt annen mening og anvendelse. Der mener jeg din vinkel blir feil.

Når det gjelder din konklusjon på at Hamas ikke er styrket er vanskelig å være uenig i. Det ville i så fall ha vært en utrolig prestasjon.

Vi skal ikke glemme at Hamas ved valget fikk 44% av stemmene, Fatah fikk 42%. Tatt hensyn til feilmarginer på 3%+/-, så viser den nye målingen at det ikke er særlig forandring.

Det viser vel hvor sterkt Hamas står, trass i den vestliges verdens press. Det tyder ikke akkurat på at hardpower har nyttet.

Når det gjelder Hizbollahs oppslutning og oppfatning til hvem som vant krigen, så har Beirut Center for Research & Information en undersøkelse som viser at: Majority of Lebanese believe Hizbullah won war

VamPus sa...

Damn at Vox er ute og reiser neste uke, det hadde vært meg en stor glede å introdusere dere. En annen gang :-)

Knut Johannessen sa...

Vampus: Det hadde absolutt vært hyggelig, men jeg håper muligheten byr seg senere.

Jan Arild: Uten å bli oppfattet som retthaversk (som jeg synes er en lite sjarmerende egenskap) så har vi i dag fått fasiten på Hizbollahs støtte i Libanon. Flere hundre tusen mennesker feiret "seieren" i et utbombet Sør-Beirut i dag. Det tyder dessverre ikke på at oppslutningen er redusert. Kilde: BBC