torsdag, september 21, 2006

Ja, takk - mye mer til venstre

I Dagsavisen i dag, tar Reiulf Steen til orde for en ny kurs for regjeringen. Om noen er i tvil så mener han at kursen må legges mye lenger til venstre. Han er spesielt bekymret for privatiseringsiveren til Jens. Den vi ikke har sett så mye til i denne perioden:

Ifølge Steen handler dette om hvorvidt regjeringen klarer å stoppe maktforskyvningen fra folkevalgte organer til private finansinstitusjoner.

Ja da, det gjør det. Det er viktig med mer makt til folkevalgte organer. Det fungerer så fint så. Da kan man putte 90 millioner rett i lomma uten at noen oppdager det. På tross av advarsler. Og de folkevalgte kan toe sine hender og sparke en ansatt direktør, men sitte like rolig selv. Det er å ha makt og å ta ansvar.

Ingen kommentarer: