torsdag, september 14, 2006

Persona Non Grata

Hodejeger-firmaet som bisto Undervisningsbygg med å finne en domfelt prosjektleder og en eiendomssjef med konkurskarantene har det megetsigende navnet Persona Grata. De har i følge hjemmesiden som målsetning:

"Vi er raske, ukompliserte og trygge på vår kompetanse. Vi ønsker å gjøre din hverdag i forhold til rekruttering enkel. Vår leveranse skal bidra positivt til din bunnlinje. Og så er vi opptatt av at vi gjerne vil ha det gøy underveis."
Men ikke fullt så gøy etterpå.

I følge Caplex betyr Persona grata:

"persona grata (lat.), person som er godt likt og vel ansett, oppr. av myndighetene. Mots. persona non grata."

På grunn av klager fra kunder, vurderer nå firmaet å skifte navn. Til Persona Non Grata.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Beviser vel bare at alle kan gjøre feil. Men grundig research kan de ikke ha gjort. Alternativt kan Oslo være informert om dette, men likevel valgt å ansette.

For om det siste er tilfellet, er det i alle fall snakk om en skylddeling.

En som har gått konkurs er jo ikke pr definisjon uskikket i slike jobber, det må baseres på en helhetsvurdering

Knut Johannessen sa...

Vedkommende hodejeger visste ikke at prosjektlederen var tidligere straffedømt, det er relativt alvorlig. Jeg er helt enig i at å gå konkurs ikke er diskvalifiserende. Det jeg burde skrevet var at Murud var idømt 2 års konkurskarantene. Det er mer alvorlig. I hvert fall bør man da kritisk vurdere om vedkommende er skikket til å inneha en eiendomssjefsstilling med det ansvaret det innebærer.