mandag, oktober 15, 2007

Seg selv nok

Fellesforbundet har vært i Dovregubbens hall og en sterk venstreside har fått gjennomslag for at de skal være seg selv nok. Det er vanskelig å tolke vetoet mot EUs tjenestedirektiv på annen måte. Det er ikke solidaritet med kamerater i Polen og Romania som har motivert beslutningen. Snarere en frykt for å miste sine egne privilegier.

På tross av den nye lederen, Arve Bakkes i likhet med næringsminister Dag Terje Andersen gikk inn for direktivet, vedtok et flertall av delegatene på Fellesforbundets landsmøte, et veto mot tjenestedirektivet.

Det viktigste argumentet er at innføring av direktivet vil føre til økt sosial dumping. Selv om det fra FAFO, svensk og dansk LO er fastslått at så ikke er tilfelle.

Hvem skulle tro at en fagforeningsleder kunne si følgende:

” Det behövs ett tjänstedirektiv som tar bort byråkratiska hinder och protektionistiska åtgärder. Ett direktiv som leder till bättre konkurrens, till fler jobb och högre tillväxt.

Sverige är ett öppet och handelsberoende land. Tjänstesektorn är den snabbast växande delen av vår ekonomi. En öppnare tjänstemarknad kan stärka förutsättningarna för ett mer konkurrenskraftigt svenskt näringsliv, vilket i sin tur ger konsumenterna ett större utbud och lägre priser.”


Men det er faktisk leder i svensk LO, Wanja Lundby-Westin som uttaler dette. Min første tanke var at dette kunne vært en uttalelse fra Finn Bergersen jr. i NHO. Litt morsomt da jeg senere leste følgende i høringsnotatet til NHO:

”Etter NHOs mening er tjenestedirektivet et første viktig skritt på veien for å utvikle mer effektive tjenestenæringer. Norge har mange små og mellomstore tjenesteleverandører som er meget konkurransedyktige. For disse vil økt markedsadgang gi store muligheter.

Økt konkurranse vil gi både forbrukere og næringsliv større tilgang, bedre kvalitet og lavere priser på tjenester.”

Jeg undres på om Fellesforbundet i det hele tatt har konferert med sine nordiske kamerater. Både svensk og dansk LO slår ganske kategorisk fast at de gjennom ETUC har fått innarbeidet opprinnelseslandsprinsippet i direktivet, og ETUC proklamerer endringene som en suksess.

Når man også vet at lønns- og arbeidsforhold ved grenseoverskridende arbeid, reguleres gjennom et annet direktiv, utstasjoneringsdirektivet som har forrang foran tjenestedirektivet, lurer jeg på hva Fellesforbundet har lagt ned veto mot.


At SV omfavner vedtaket overrasker vel ingen. De ser dette vedtaket som et av mange små skritt mot sitt mål om å avvikle EØS-avtalen. Det overrasker at ytterste venstre klarer å få Fellesforbundet med på dette. Man får en sterk fornemmelse av at bekymringen for sosial dumping er bekymring for egne interesser. I Peer Gynts ånd.

Denne posten finnes også hos Minerva.


2 kommentarer:

Milton Marx sa...

Verden går tross alt fremover, og globaliseringen av tjenestenæringen vil ryste den sosialdemokratiske skattefinansierte velferdsstaten i sine grunnvoller.

Et kanskje søkt eksempel: En bolivianer drar til Norge for å lære seg bokholderi og revisjon, samt språket.

Han kan slå seg ned i Norge, tjene en gjennomsnittslønn, betale sin skatt og leve som nordmenn flest - eller han kan dra hjem, jobbe via internett mens han hele tiden holder seg oppdatert på Norge, og så legge prisene sine tilstrekkelig lavt til at han full kapasitetsutnyttelse, men likevel ikke lavere enn at han fortsatt tjener 20 minimumslønninger - og får utbetalt langt mer enn den jevne nordmann kan drømme om, ettersom at skatten er lavere.

Kan du telependle i en jobb, kan du svært ofte også telependle i denne jobben fra et skatteparadis med lavt kostnadsnivå.

Poenget? At den nordiske modellen står overfor gigantiske utfordringer som mange enda ikke har fått øye på.

Knut Johannessen sa...

En god venn av meg driver et IT-selskap i Danmark. Han har utviklere som sitter i India og sørger for at programvaren fungerer og utvikles. Til en kostnad som er langt lavere enn om han hadde danske utviklere (som i likhet med norske, ikke er å oppdrive) Men som du påpeker, selv om kostnadene ved å ha indiske utviklere, så tjener inderne meget bra relatert til indiske forhold.