tirsdag, januar 13, 2009

Reiten - igjen

Han ser nok slutten nå. På en langvarig mobbekampanje. Anført av en særdeles hevngjerrig Arne Strand med god backing fra en av majoritetseierne: Staten v/ Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen. Og stortingsrepresentant Ingrid Heggø ble bønnhørt. Av Gud og Eivind Reiten.

I dag kappes alle medier om å fortelle hvor mye han har fått, skal få og kanskje kan komme til å få. Full forvirring, som vanlig. Noen har tatt med pensjon (uten å vite hvor lenge han kommer til å leve) og noen ikke.

Eivind Reiten har fått godt betalt. Meget godt. Men når man leser kommentarene, (spesielt Arne Strand) virker det som om Reiten bare har kunnet stikke innom lønningskontoret i Hydro og fortelle hvor mye han skal ha. Kritikerne retter i så fall baker for smed.

Det virker ikke som om man forstår at det er styret som er rette mottaker av kritikken. (I den grad det er noe å kritisere).

Det er styret som har fastsatt lønna. Det var styret som vedtok opsjonspakka. Det var styret som vedtok pensjonsavtalen og det var styret som vedtok etterlønna. (Som opprinnelig var enda høyere, men ble nedforhandlet). Når politikere av ymse valører kritiserer etterlønna, så glemmer de at den ble enstemming vedtatt. Med stemmene til ansattes representanter. Og med statens representant i styret.

Han skulle selvsagt gjort det samme som stortingspolitikere, statsråder og statsminister gjør når noen fastsetter lønna deres. Takket pent nei.

Så hvorfor den ensidige mobbinga av Reiten?

Alle medier leter med lys og lykte for å finne ut hvor mange penger han har fått, bare ett hederlig unntak: Dagens Næringsliv forteller hva han har skapt.

Siden han tiltrådte 3. mai 2001 har avkastningen i form av utbytte og verdiendring vært på 142,7 milliarder kroner. Det er en totalavkastning på 146%. Om man sammenligner avkastningen for alle selskap på Oslo Børs i samme periode, så er den på 50%. Hovedaksjene på samme børs har gitt 17%. (Kilde: DN)

Og sjefsmobberne, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen har fått 49% av denne avkastningen: 70 milliarder. Hadde Hydro hatt avkastning som øvrige selskaper på Oslo Børs, hadde staten fått 24 mill. Eller 8,2 milliarder om man sammenligner med de 20 største. Men Reiten bidro til at de fikk 70 milliarder. Det blir det noen km med vei, sykehjemsplasser og barnehager etc. av.

I fusjonen med Statoil sørget han opgså for at Statoil fikk noe de tydeligvis manglet; god prosjektledelse. Mens Statoil har levert en rekke prosjekter med til dels store overskridelser, har det vært unntaket i oljedivisjonen til Hydro.

Nå er selvsagt ikke alt dette Reitens fortjeneste alene, prisutvikling og dyktige medarbeidere teller selvsagt også. Han har også gjort sine feilinvesteringer og i tillegg har han irritert Staten ifbm. saken om hjemfallsrett.

Men forskjellen på Hydro og de andre er påtagelig. Han må ha gjort en meget god jobb for eierne. Og det har vært jobben hans! Og så takker noen av eierne (Kristin og Jens) med en langvarig mobbing. Ikke av styret som har godkjent utbetalingene, men av mottakeren. Men det er nok Reitens strie holdning som har irritert de rødgrønne mest. Han la seg ikke flat for kritikerne og det fikk han betale for.

Så selv om jeg også synes enkelte av avtalene som ble inngått var i beste laget, så ser jeg ingen grunn til å kritisere Reiten for det. Men på en dag da alle bare ser etter èn ting, synes jeg han fortjener honnør for det han har bidratt med. Selv om det er aldri så mye politisk ukorrekt.

11 kommentarer:

Admiral_Gullars sa...

For bøndene i middelalderen, så virket det sikkert helt utenkelig at de skulle kunne klare seg sjøl, uten å ha grever og baroner til å fortelle seg hva de skulle gjøre.
Men som vi nå vet: Bøndene klarte seg faktisk helt greit i frihet.

Uten opsjonsadelen vil vi på samme vis klare oss helt fint sjøl i dag, selv om høiremedia sier noe annet; korrupte som de er.

Amos Keppler sa...

Dette er bare mer vås fra Adelens Stemme. Reiten burde ha vært kledd naken og ranet. Han og alle de andre snylterne i maktposiposisjoner i dagens verden. Dette er dypt urettferdig og burde vært påtalt. At noen i det hele tatt kan forsvare Reitens lønn» er grotesk. Man kan godt si at det er styret sin feil, men det er jo også en usakelighet. Det er et grunnleggende urettferdig samfunn som godtar slikt.

Svinet reiten har dog slevsagt et selvstendig ansvar for sin snylting.

Anonym sa...

amos keppler ser på seg selv som gud (se bildet) han, stalin og hitler er gode sosialister. sosialister ser ikke på det private initiativ som interessant, det er kun misunnelse som har fokus. alle skal tjene lite unntatt jeg, alle skal betale skatt unntatt jeg...han passer godt i norge, han har sikkert masse venner.

Knut Johannessen sa...

Admiral_Gullars: Har bøndene klart seg? Det er vel en liten overdrivelse vel :-)

Amos: Dagen er ikke fullkommen før jeg har fått noen kilevinker fra deg. Måtte du aldri slutte.

Anonym sa...

http://www.bt.no/lokalt/bergen/article691168.ece

der er artikkel som er konsekvens av vennen din amos.

igjen et eksempel på at liberal konservativ er det samme som sosialist. for og bli "norges beste blogg" må man stryke alle på ryggen, i det hele tatt oppføre seg som sittende regjering: si det folk vil høre, man trenger ikke mene det. ikke ta standpunkt, bare røre rundt grøten, si masse uten og ha sagt noe. vi kan kalle det og ta en gro harlem.

Sondre Olsen sa...

Jeg synes det blir rart å gi Reiten pes nå. Å nærmest forlange at han ikke tar imot sin rettmessige lønn, virker for meg ganske frekt.

Jeg er helt enig i at lønnen ikke hører noe sted hjemme, og at styret nå burde sørge for en mer "naturlig" lederlønn (noe de også har gjort), men å skylde på Reiten for dette, er helt bak mål.

Anonym sa...

Som vanlig klarer hverken Admiralen eller Amos å tenke to sammenhengende tanker.

Men de er jo i det minste ganske underholdende, da.

Anonym sa...

I slike saker som dette er det ikke helt uvanlig at adm.dir selv lager forslag til egen lønnsavtale, de sitter gjerne på begge sider av bordet. Dersom de ikke gjør de selv, er det gjerne deres kompiser i styret som gjør det (de sitter ofte i hverandres styrer). Hørt om bukken og havresekken?

Reiten slutter frivillig i sin beste alder. Poenget med en fallskjerm er at styret lett og med umiddelbar virkning kan kaste ut en håpløs/upopulær leder, denne lederen må da en fallskjerm så han/hun lander trygt. Reiten får i pose og sekk, det er skandalen.

Knut Johannessen sa...

Konrad:Jeg vil påstå det motsatte. Det er høyst uvanlig at adm.dir. lager forslag til egen lønnsavtale i bedrifter av Hydros størrelse. Dette er nok en seiglivet myte som henger igjen fra en tid da styrene i langt større grad enn nå, var befolket med Tordenskiolds soldater.

I Hydro (som i de fleste andre større børsnoterte selskaper) har man en kompensasjonskommitee som legger frem forslag til styret når det gjelder direktørens betingelser

Se: Kompensasjonskomitee

Jeg tror medlemmene av denne komiteen liker dårlig å bli beskyldt for å gå Reitens ærend.

Det er et punkt til som du ikke må glemme. De ansattes representanter stemte for denne avtalen. Både en vesentlig bedre avtale og denne som ble omforhandlet i 2004.

Så fortsatt er styret rett adresse for kritikk. Ikke Eivind Reiten.

Milton Marx sa...

Jeg har litt lyst til å gripe fatt i det du sier om hvilke verdier Reiten har skapt; ville ikke ethvert ansvarlig og opplyst menneske i samme stilling handlet på samme måte?

Jeg synes ikke at man skal klappe FOR energisk når det for en gangs skyld finnes en leder som gjør det som alle bøker sier han skal gjøre. Det er liksom ikke noen som klapper bare fordi en rørlegger greier å skifte en pakning eller når undertegnede greier å tørke seg bak selv. Det er bare det som forventes.

Reiten satt på topp da et oljeselskap og et aluminiumselskap ble utskilt fra et gjødselselskap. Det er hva som står i boka burde skje, og hva aksjeanalytikere har sagt i årevis.

Om Reiten er en leder av kjempeformat eller ei skal være usagt. Det er mulig at han er Wirkola. Og det er godt mulig at det er vanskelig å hoppe etter Wirkola, slik at etterfølgeren har tøffe standarder å bli målt opp mot.

Men hvem var det Reiten hoppet etter? Eddy the Eagle, Eddy the Eagle og Eddy the Eagle?

At man skal stå ved avtaler finner jeg selvsagt, så jeg har ikke problemer når noen tar akkurat det som de har blitt lovet.

Det som opptar meg mer, er om det virkelig har krevd en kjempe for å få splittet aktivitetene opp. Hvorfor skulle dette i tilfelle være så vanskelig? Hvem er det som har strittet i mot? Med hvilke midler?

For dersom Reiten virkelig har måttet slåss mot dumskap og sidrumpethet, så er dette noe som etterfølgeren også vil måtte slåss mot. Hva er det som har gjort at den jobben en dverg burde ha kunnet gjøre, har krevd en kjempe?

Anonym sa...

Var ikke klar over komp.komite i Hydro, men dersom du ser på sammensetningen av komiteen ser vi kjapt at dette er folk i samme sosiale lage. Jeg sier ikke at disse folkene er korrupte, men at de tenker ganske likt og bygger sin vurdering på hva andre bedrifter gjør - det blir altså en smitte fra bedrift til bedrift (et virus) uten særlig rasjonell begrunnelse. Dette er godt dokumentert av blant andre professor Røvik. Betydningen av overlappende styreverv er også godt dokumentert i forskningen.

Ellers har vi eksempler fra andre bedrifter på at absurd gunstige komp.ordninger for ledere (foreslått av dem selv) har blitt stoppet av aksjonærer og/eller styre.

Jeg er enig i at Reiten ikke er rette adressat for kritikken. Norske styrer har ofte vært sløve tanter som bare strør sand på forslagene de får seg forelagt.

Uansett er Reitens kompensasjon urimelig gunstig, han får i pose og sekk, og med minimal risiko. Fallskjermen er jo helt meningsløs når han selv kan cashe inn etter forgodtbefinnende.