tirsdag, juli 21, 2009

En departemental skandale

Trond Giske har nedsatt et utvalg som skal utrede reguleringen av ansvarssystemet på medieområdet. I dette ligger også ansvar for ytringer i sosiale medier og på internett.

Dette er et tiltak som jeg tror mange ønsker velkommen. Om det ikke er lovløse tilstander på nettet, så tror jeg avklaring av ansvarsområdet er nødvendig.

For oss som ikke er en del av de etablerte mediene er punkt 10 i utvalgets mandat, av spesiell interesse:

10. Behovet for særskilte lovregler eller tjenester (offentlige eller i regi av mediene selv) som kan sikre enkeltpersoners personvern i møte med media. Utvalget bør særlig vurdere behovet for tiltak overfor nettmedier som ikke har en sentral redaktørfunksjon eller der en privatperson står bak, og der bransjens etablerte etiske tilsyns- og klagesystem ikke kommer til anvendelse.

Og vi som blogger, bør merke oss hva statssekretær Hallvard Ingebrigtsen sier til NRK

Blogger

Statssekretær i Kulturdepartementet, Hallvard Ingebrigtsen, påpeker at de aller fleste aviser og mediehus har et avklart syn på hvem som er ansvarlig for nettavisene.

- Men hva med de sidene som har linker til annet stoff som for eksempel blogger og debattsider? Dette er ting utvalget må vurdere, og se om det går an å finne et tydeligere ansvarssystem for, sier Ingebrigtsen.

Han mener det må være en ambisjon å klare å plassere ansvaret for ytringer som legges ut på nett.


Sett i lys av mandatets utvalg er det nærmest en skandale at ikke departementet klarer å få med en eneste representant for sosiale medier i utvalget. Det finnes mange oppegående mennesker som er kvalifisert for en slik rolle. Utvalgets medlemmer er forøvrig:

Leder: Janne Kristiansen, advokat, leder Gjenopptagelseskommisjonen
Gunnar Flikke, tidligere sjefredaktør, Adresseavisen
Lars Arve Røssland, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
Ragna Aarli, stipendiat, Universitetet i Bergen
Svein Harald Brurås, førsteamanuensis, Høgskolen i Volda
Guri Hjeltnes, professor Handelshøyskolen BI
Magne Lerø, redaktør Mentor Medier
Eli Skogerbø, professor Universitetet i Oslo
Christine Lie Ulrichsen, seniorrådgiver, Kredittilsynet
Rune Fløisbonn, medlem i personvernkommisjonen, avdelingsdirektør Kripos
Ann-Magrit Austenå, assisterende generalsekretær, Røde Kors, tidligere leder, Norsk Journalistlag
Siden utvalget også kan komme til å legge premissene for hvordan blogger og andre sosiale medier skal "ansvarliggjøres", er ikke dette godt nok. Kultur- og kirkedepartementet bør snarest vurdere å supplere utvalget for å bidra til utvalgets legitimitet overfor de medier de skal vurdere.

27 kommentarer:

SMG sa...

Men hvem skulle det være? En tilfeldig blogger? Bloggere har jo ikke akkurat en felles talsperson

Ord fra nord sa...

Sosiale medier er jo ikke bare bloggere, men like gjerne for.eks. Nettby. Men jeg ser at heller ikke VG er i panelet...

Pleym sa...

Om man oppnevnte en av dem som er i fokus som "synser" på nye medier, og deltar selv, så ville nok vedkommende visst å dra veksler på blogsfæren. Enten det var Vox, Vampus eller noen annen.

Arnfinn Pettersen sa...

Siden jeg både er blogger, (hyper)aktiv twitrer og straks har vært redaktør i ti år, foreslår jeg meg selv. Dette berører dessuten problemstillinger jeg har skrevet en del om i forhold til Verdidebatt.no.

Lars-Henrik Paarup Michelsen sa...

No trur eg ikkje det er særleg sannsynleg at Giske vil supplere utvalet, men er samd i at han burde gjort det.

Veit ein forresten sikkert at ingen av medlemmene i utvalet har blogg?

Anonym sa...

Denne prosessen må vi følge med argusøyne, og vi må allerede nå begynne å spre kunnskap om saksproblematikken.

"Utvalget bør særlig vurdere behovet for tiltak overfor nettmedier som ikke har en sentral redaktørfunksjon eller der en privatperson står bak, og der bransjens etablerte etiske tilsyns- og klagesystem ikke kommer til anvendelse."

Utvalget vil sannsynligvis komme til å foreslå tiltak som svekker rettighetene til private bloggere og bloggtjenester som ikke drives av mediehusene. Establishmentet oppfatter bloggsfæren som en trussel og ønsker seg nye regler som plasserer større juridisk ansvar hos bloggere og bloggtjenester slik at det blir enklere å gå etter aktører som publiserer politiske meninger establishmentet ikke liker.

Utvidet juridisk ansvar for webmastere vil gjøre det mer risikobetont å drive forum eller bloggtjenester hvor upopulære politiske ytringer slipper til. Dette er akkurat hva establishmentet ønsker. Establishmentet kan ikke fordra hverken bloggere eller bloggtjenester som ikke kan kontrolleres via "vær varsom"-plakaten eller politiske forbindelser, og vil derfor gjøre alt det kan for å gjøre det vanskeligere å blogge om kontroversielle temaer eller være webmaster for et forum eller en bloggtjeneste.

"- Dette er tjenester vi raskt kan opprette og publisere meninger på. Skal eier av sidene ta ansvaret for det som vi legger ut? Nei, den som ytrer må selv ta ansvaret, mener Stavrum."

Vi må slutte opp 100% om det Gunnar Stavrum her sier. Vi kan ikke vike en millimeter på dette! Det juridiske ansvaret må ligge hos den som ytrer seg, ikke hos webmasteren som driver nettstedet. Skyves ansvaret over på webmasteren vil det bli altfor lett for establishmentet å stenge nettsteder de ikke liker, og det vil bli enda vanskeligere å drive forum og bloggtjenester lokalisert i Norge.

Arnfinn Pettersen sa...

Anonoym: Spørsmålet dreier seg om hvem som har redaktøransvaret for en blog. I mine øyne er det opplagt bloggeren selv. Det er en av de store frihetene ved å blogge, samtidig som det innebærer et ansvar.

Det var nettopp dette jeg i sin tid kranglet med Verdidebatt.no om, ettersom deres regler tilsa at de hadde redaktøransvar for sine "bloggere".

Fordi dette er nytt, er det fortsatt uavklart. Det er det viktig å få gjort noe med og utvalget kan ganske sikkert bidra til det. Jeg ser ingen grunn til å gå i konspirasjonsmodus. Selv om det er Giske som har nedsatt utvalget.

SMG sa...

Men det er jo viktig at denne debatten tas da. Det burde strengt tatt blitt gjort for lenge siden.

Anonym sa...

Arnfinn Pettersen: Hvis du ikke ser de viktige poengene jeg kommer med mener jeg du er uegnet til å representere bloggere i dette utvalget.

Arnfinn Pettersen sa...

Anonym: Men er det ikke det jeg gjør da? Jeg mener den som ytrer seg, altså bloggeren, skal ha redaktøransvaret, altså ansvaret for at ytringen formidles. Er det ikke det du ønsker deg? Å gjøre Blogger ansvarlig for ytringer jeg formidler på en Blogspot-blog, ville være som å gjøre trykkeriet ansvarlig for det som står i Dagbladet.

Men nei, jeg tror ikke dette er ledd i en aktiv strategi for å frata bloggere muligheten til å ytre seg. Selv om jeg ser at man kan komme i den situasjon, noe som må bekjempes.

Pleym sa...

Saken omtales i Nettavisen, der Gisle Hannemyr intervjues: http://www.nettavisen.no/nyheter/article2671774.ece

Anonym sa...

Arnfinn Pettersen:

Mitt poeng var at establishmentet ikke er begeistret for blogging/nye medier, og at establishmentet vil forsøke alt det kan for å påvirke utvalget slik at konklusjonen til utvalget gavner establishmentets interesser.

På samme måte som jeg og andre uavhengige bloggere kommer til å gjøre alt som står i vår makt, til å motarbeide nettopp dette.

En person er som du sier i dag like mye juridisk ansvarlig for egne meningsytringer på Blogger, Twitter el. som i alle andre sammenhenger i samfunnet. Dette er naturlig og uproblematisk.

Det er når man begynner å snakke om redaktøransvar det blir problematisk. Man har ikke redaktøransvar for det deltagere sier feks på et møte man arrangerer. Hvorfor skulle man ha det på en blogg eller et forum? Hvorfor skal man holdes til ansvar for andre menneskers ytringer, eller for å lenke til en bloggpost med ulovlige ytringer? Det er jo ellers i samfunnet ikke forbudt å fortelle andre om bøker feks, som inneholder ulovlige ytringer.

Det som gjør nye medier demokratiserende er nettopp at man IKKE har redaktører som bestemmer hva folk skal si eller ikke si. Som på et folkemøte har folk full frihet til å ytre seg. Innføring av redaktøransvar for bloggere og forumeiere vil derfor være et steg i feil retning.

Arnfinn Pettersen sa...

Visst har man som blogger redaktøransvar. Og -rettigheter. Som blogger har jeg rett til å slette en hvilken som helst kommentar og plikt til å gjøre det hvis de er av kriminell art. Hvis jeg ikke gjør det innen rimelig tid, kan jeg holdes ansvarlig for det, slik redaktører flest kan. Samtidig er ikke tolkningen av redaktøransvaret for slikt nettopp streng hertillands.

Admin sa...

De som starter en blogg er ansvarlig for det som står på den. Ferdig med den saken.

Anonym sa...

Arnfinn Pettersen:

Nei, du har ikke noe redaktøransvar i egenskap av å være blogger. For blogger og redaktør er to komplett forskjellige ting. En redaktør er en redaksjonsanvarlig. En blogger er simpelthen hvem som helst som ytrer seg i bloggform.

Som blogger har du mulighet til og i de aller fleste tilfeller lov til å slette kommentarer du ikke ikke liker. Men du har ingen lovfestet rett til å slette alle kommentarer du ønsker. Det kan feks tenkes situasjoner der sletting av kommentarer kan ta en form som i en rett ville kunne bli vurdert som systematisk diskriminering, eller i kombinasjon med ytringer vil kunne utgjøre personsjikane.

Tilsvarende får du heller ingen spesielle plikter i egenskap av å være blogger. Kanskje opplever du det slik at du må passe på og være rask med å fjerne kommentarer av "kriminell art" - men det finnes så vidt jeg vet ingen rettspraksis på dette området.

Det synet du forfekter er i tråd med slik establishmentet ønsker seg et nytt regelverk utformet. De ønsker å legge mer juridisk ansvar over på bloggere enn det som er nødvendig, slik at bloggere blir mer forsiktig med hvilke kommentarer de lar passere i kommentarfeltet osv.

Establishmentet ønsker å kvele fri debatt - vi uavhengige bloggere ser på fri debatt som demokratiserende.

Mad Mullah Hastur sa...

Er definisjonen av uavhengig bloggar ein anonym bloggar?

Stussar litt på at ein som gjer seg sjølv til å sterk talsmann for alle desse uavhengige bloggarane gjer dette utan å identifisere seg? Treng verkeleg bloggosfæren ein sterkare cellestruktur enn den som er på plass allereie? Vi har jo pokker meg dekknamn til og med :-P

(eg innrømmer gladeleg at eg er ein avhengig bloggar, klarar meg ikkje utan bloggen min)

Knut Johannessen sa...

SMG:Det er riktig, men jeg tror ikke det burde være spesielt vanskelig å finne noen som kan uttale på vegne av bloggere. Selv om vi er en aldri så uensartet gruppe,kan vi jo ha felles interesser.

Knut Johannessen sa...

Ord fra nord: Det er helt riktig at sosiale medier er mer enn blogger. Men jeg antar at VG vil slåss for sine interesser. Jeg synes det er viktig at dersom myndighetene foreslår tiltak rettet mot bloggere at våre interessere ivaretas.

Knut Johannessen sa...

Pleym: Ikke vær beskjeden. Du ville også være en godt egnet kandidat.

Arnfinn: Ja, du er definitivt kvalifisert!

Lars-Henrik: Dessverre tror jeg du har rett. Når det gjelder blogger hos repr. kan jeg ikke se at noen av dem har utmerket seg i den sammenheng. Men jeg er ikke sikker.

Knut Johannessen sa...

Anonym og Arnfinn: Jeg har fulgt debatten dere i mellom og må si meg enig med Arnfinn. For egen del oppfatter jeg at jeg har et redaktøransvar for det som skrives på min blogg. Enten det er egne poster eller kommentarer. Jeg kan ikke se at det hindrer min ytringsfrihet.

Vi har allerede i dag lovregulering av enkelte ytringer. At ikke disse er prøvt rettslig i forhold til bloggere, betyr ikke at de er uten betydninger.

Men vi må være på vakt overfor forsøk på å påføre blogger/sosiale medier andre regler enn for andre medier.

Anonym sa...

Vox:

Det redaktøransvaret du og Arnfinn opplever er ikke jus. Det har å gjøre med hvordan dere ønsker at bloggen skal være.

Vi må skille mellom hva som skaper en god blogg, hyggelig atmosfære i et webforum osv. - og hva som bør lovreguleres.

Som du sier har vi allerede lovreguleringer av ytringer som med enkelthet kan komme til anvendelse på nett.

Hvis man mener at fremveksten av internett skaper et behov for et sterkere personvern i forbindelse med sjikane ol. ville det, slik jeg ser det, vært naturlig å via lovendringer senke terskelen for hva som regnes for sjikane feks., slik at personvernet generellt styrkes.

Å skulle introdusere egne regler for blogger og andre nye medier er ikke nødvendig. Slik jeg ser det brukes behovet for styrket personvern som et påskudd for å forsøke å regulere og kontrollere de nye mediene.

Establishmentet ønsker mer reguleringer og mer kontroll, og vi som blogger bør forsøke å samarbeide slik at vi klarer å stoppe dette.

Forøvrig tror jeg du ville gjort en god jobb i utvalget Vox. Du ville hatt et årvåkent blikk på prosessen og jeg tror du ville videreformidlet også innspill fra bloggsfæren du ikke selv er enig i.

Knut Johannessen sa...

Anonym: Jeg ser dette som en todeling. Selv om jeg har et ønske om hvordan bloggen fremstår, så vil jeg anta at jeg som "bloggeier" kan stilles til ansvar for det som publiseres om saken ble stilt på spissen.

Jeg mener forøvrig at vi har regler som regulerer personvernet mer enn godt nok. Så av den grunn trenger man ikke regulere.

Min bekymring går på noe av det du anfører; at myndighetene er blitt bekymret at blogger/webforum etc. er blitt en "kloakk" av meninger som noen av yndet å fremstille det som. Og at de derfor kan komme til å vedta regler som stiller urimelige krav til nettdebatter f. eks. Vi har jo sett utspill fra EU i den retning.

Dette var bakgrunnen for min reaksjon på at ikke rene nettmedier/sosiale medier er representert i utvalget.

Utfordringen er også som du peker på at man har ulike synspunkter og interesser innen bloggsfæren. Det burde ikke være et hinder så lenge de er identifisert.

Eller må jeg takke for tilliten du viser meg. Selv om det kunne vært interessant så ville jobbsituasjonen gjort det umulig.

Arnfinn Pettersen sa...

Anonym: At dette ikke er lovregulert ennå, skyldes mer vår semiromerrettslige justradisjon enn et ønske om at det skal forbli uregulert. Vår juridiske tradisjon tilsier at nye områder forblir uregulerte inntil lovgivning er på plass. I motsetning til et sedvanerettssystem, der lovene blir til gjennom rettspraksis.

Det betyr i korte trekk av lovgivning må til for å avklare ansvarsforhold. Hvilket er det jeg oppfatter at Giske & co etterlyser.

Du skriver "... blogger og redaktør er to komplett forskjellige ting. En redaktør er en redaksjonsanvarlig. En blogger er simpelthen hvem som helst som ytrer seg i bloggform."

Her blander du sammen redaktøren som daglig utøver og redaktøren som juridisk ansvarlig. Redaktørens juridiske ansvar er ansvaret for at publisering finner sted, som må skilles fra å ha ansvaret for selve ytringen (selv om redaktører selvsagt også ytrer seg).

Kort sagt må noen ha redaktøransvaret. Det kan for all del være den til enhver tid ytrende person, men det har konsekvenser som jeg tror du vil mislike. At noen har ansvar, innebærer at de må kunne holdes ansvarlig. Hvis den ytrende selv har redaktøransvaret, betyr det at det må være mulig å holde dem til ansvar, hvilket innebærer at sånne som deg, altså folk som ytrer seg anonymt, ikke lenger kan gjøre det.

Redaktøransvaret er blant annet nettopp til for at folk skal kunne ytre seg anonymt i det offentlige rom. Da faller det på redaktøren å avgjøre hvorvidt ytringen er innenfor lovens rammer. At den som puliserer er kjent, tillater at den som ytrer seg ikke er det. Hvis skillet mellom dem hviskes ut, er det, hvis noen form for lovregulering skal kunne eksistere, nødvendig å fjerne muligheten for å ytre seg anonymt. Hvilket ikke ville være en heldig utvikling.

Men vi er enige om at Knut ville være en udmerket kandidat til nevnte utvalg.

IvarE sa...

Arnfinn: *jeg* skremmes av din uttalelse "Jeg ser ingen grunn til å gå i konspirasjonsmodus. Selv om det er Giske som har nedsatt utvalget."

Det at det er Giske som har nedsatt utvalget er jo grunn god nok til å skremme vannet av hvemsomhelst, uansett partitilknytning! :)

Anonym sa...

Arnfinn:

Jeg synes du er litt selvmotsigende når du i det ene øyeblikket hevder du som bloggeier har plikt til å fjerne kommentarer av "kriminell art", men samtidig mener at ny lovgivning må til for å avklare ansvarsforholdet.

Poenget mitt angående begrepet redaktør, er at blogging og redaktørvirksomhet kan være to helt forskjellige ting. Det er ikke riktig som du sier at noen MÅ ha redaktøransvaret. Ingen har redaktøransvar i et middagsselskap. Hvorfor skulle du ha det på forumet ditt, eller på bloggen din?

Ditt sterke fokus på begrepet redaktør skaper mer forvirring enn det klargjør etter min mening. Det virker som ditt utgangspunkt er at norsk presse, med redaktører og "vær-varsom"-plakat, representerer et vindunderlig system det er ønskelig å overføre til andre arenaer av samfunnet slik som internett.

Mitt utgangspunkt er motsatt, at norske pressetradisjoner ikke er noe å være spesiellt begeistret for, og at tradisjoner fra andre samfunnsområder er bedre egnet til inspirasjon når vi skal finne gode løsninger for internett.

Redaktøransvar er slett ingen forutsetning for anonyme ytringer. Du har feks lov til å delta på et folkemøte og si din hjertens mening om feks frimureriet uten å si hvem du er. Hvis du vil kan du skjule ansiktet ditt med et slør feks, for å fremstå helt ugjennkjennelig for de andre.

Ytrer du noe som er ulovlig på folkemøtet, kan imidlertid politiet anholde deg og finne ut din identitet. Slik er det også på nett, opptrer du anonymt og ytrer deg ulovlig, kan politiet etterforske for å bringe på det rene hvem du er. Blogger eller Twitter trenger ikke vite din identitet for at politiet skal kunne oppklare saken.

Nye medier er for en stor del sosiale arenaer, steder der ulike mennesker møtes for å utveksle tanker og ideer, om smått og stort. Ofte vil paralellene til en kafe eller et folkemøte være mer naturlig enn hvordan kommersielle mediehus er regulert. Det vil være urimelig om den jevne borger skal tillegges betydelig ansvar for andre menneskers ytringer i en slik sosial sammenheng.

Pressen er i all hovedsak "propagandaorganer" for stat og næringsliv, og er etter mitt syn et fryktelig dårlig utgangspunkt for lovgivning som gjelder hvordan vanlige mennesker kommuniserer seg imellom.

Anonym sa...

http://debatt.sv.no/festivalmagasin09/

Mye gøy her...

Anonym sa...

Dette havner litt på siden, men likevel ikke.. Jeg vil påstå dette problemet kan løses ved å ta tak i noe annet.

"When plunder becomes a way of life for a group of men living together in society, they create for themselves in the course of time, a legal system that authorizes it and a moral code that glorifies it" -Frederic Bastiat.

Jeg har lagt ut en litt lengre historie kalt "Fool's gold is green" på bloggen jeg anbefaler for å lese. Den omtaler amerikanske forhold, men Fractional reserve banking er nøyaktig hva vi gjør også her til lands. Kanskje finanskrisa blir litt mer forståelig...

Og til dette, vi har ytringsfrihet i dette landet fortsatt, så jeg kan si nøyaktig hva jeg vil, men jeg står også ansvarlig for hva jeg sier hvis det bryter med norsk lov. Er det ikke så enkelt? Og dette utvalget er vel egentlig satt sammen så utfallet nesten er gitt?