onsdag, oktober 10, 2007

Nei, nei, nei

I dag går høringsfristen ut på kriminalisering av sex-kjøp. I høringsnotatet åpnes det for å muligheten til kontroll av kommunikasjonsanlegg. Det betyr i praksis at man kan sjekke trafikk og plassering av mobiltelefoner. Oslo Politikammer synes det er en god idè. Det synes ikke jeg.

Utgangspunktet for at man skal kunne drive kontroll av kommunikasjonsanlegg er at man er mistenkt for en handling som kan medføre straff av fengsel i 5 år eller mer, eller som handlinger som rammer noen av § i straffeloven. Dette i følge straffeprosessloven §216 b.

Den nye loven mot sexkjøp har en strafferamme oppad på 6 måneder. Det betyr i hovedsak at man blir bøtelagt og i de verste tilfellene får fengselsesstraff. På den måten signaliserer man at dette ikke er av våre verste forbrytelser. Derfor må man si nei til kommunikasjonskontroll.

Kommunikasjonskontroll skal brukes ved mer alvorlige forbrytelser. Selv da er jeg skeptisk.

Det er ikke rimelig samsvar mellom forbrytelsen og politiets midler. Det er ikke noe argument "at har du rent mel i posen, så har du ikke noe å frykte". Politiet lekker notorisk informasjon. Vi har ingen garanti for at overskuddsinformasjon ikke blir brukt. I tillegg kommuniserer politiet på et helt åpent nett som hvem som helst kan overvåke.

La oss ikke gi bort friheten bit for bit. Det er de små "ufarlige" stegene som i sum er farlige og som gir myndighetene mer og mer kontroll over våre liv. Derfor sier vi nei, nei, nei til dette forslaget.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Kan ikke være mer enig i utsagnet ditt om: Det er ikke noe argument "at har du rent mel i posen, så har du ikke noe å frykte".

Det er jo fordi jeg har rent mel i posen at jeg ikke vil/ønsker/trenger å ha noen til å lytte på meg.

Jeg er sikker på at med tilgang til overvåkningstapene som finnes i Oslo sentrum, kan man klippe sammen noe skrot så det ser ut som hvem som helst kjøper dop, er med prostituerte eller mye annet rart.

Carl Christian sa...

enig enig enig. De med "rent mel i posen" har aldri hatt noe å frykte i noe samfunn. siden definisjonen på "rent mel i posen" endres fra stat til stat og over tid, blir det veldig problematisk. i tillegg, for samfunnsutviklingen, så trenger vi lovbryterne, hvordan kan vi ellers utvikle oss?

(det siste poenget har jeg fra en filosof ell som jeg ikke husker navnet på/fant i farten, fint om noen kan hjelpe meg med hvor jeg har det fra)

Programsekretariatet sa...

argh, personvernet forvitres bit for bit. Ikke bra!