fredag, november 14, 2008

Vox leser fredagslyrikk - Stein Mehren

Når tempoet fra en hektisk uke skal reduseres hjelper det alltid med et dikt. Til refleksjon og glede. Jeg forsøkte samtidig å finne ett som også kunne være aktuelt i forhold til samfunnsdebatten.

EU og det "fæle" tjenestedirektivet har jo f. eks. preget media. En debatt som Europa forøvrig gjorde ferdig for 3-4 år siden. Da "ramlet" det ned ett fra Stein Mehren. Hvor relevant det er i forhold til debatten er selvsagt diskutabelt. Men jeg dediserer det gjerne til Liv Signe og Kristin.

Det finnes

Det finnes spørsmål
som det ikke gis svar på
Men plutselig kan disse spørsmål
være så overveldende i seg selv
at de gjør alle svar overflødige
Og de kan ødelegge oss
eller forløse oss
der de stilles så direkte til våre liv
at de gjør oss til en annen

Ingen kommentarer: