torsdag, november 13, 2008

Fornuften seiret

På en pressekonferanse i dag ble det klart at regjeringen går for det omtalte tjenestedirektivet. Senterpartiet tar dissens, mens SV i skrivende stund ikke har gitt lyd fra seg. Det vil de nok, kjenner jeg de rett. Oppdatert: (takk til MortenM): SV tar dissens.

For de som så Dagsrevyen i går, og fulgte debatten på RedaksjonEN, ble det vel ganske klart at dette ikke handlet om Tjenestedirektivet, men EØS-avtalen.

Verken Lundteigen eller Lysbakken gikk av veien for en bløff om hva direktivet handler om. Når Lysbakken dro frem skremselen om at hjemmehjelpstjenester kunne bli overtatt av utenlandsk arbeidskraft, så vet han godt at disse tjenestene ikke omhandles av direktivet.

På Dagsrevyen fikk vi skrekkhistorien om at rumenske trikkeførere kunne overta jobben i Oslo Sporveier. Jeg er litt usikker på om alle oppfattet det som en trussel, men heller ikke dette reguleres av direktivet. Og innslaget gjorde tydeligvis Stoltenberg forbanna. Hvordan NRK i det hele tatt kan produsere ett innslag som til de grader er feil, bør undersøkes nærmere. Enten har man en politisk agenda, eller så har man ikke forstått direktivet. Begge deler er ille.

Senterpartiet er bekymret for lønns- og arbeidsvilkårene til utenlandske arbeidstagere. Navarsete skriver i pressemeldingen:

Senterpartiet er positive til at arbeidsfolk frå andre land skal komme til Noreg og kunne ta seg arbeid her, men det skal skje til norske løns- og arbeidsvilkår. Sikrar vi ikkje dette, bidreg vi til at lønsnivået også for norske arbeidstakarar over tid vert pressa nedover i utsette bransjar.

Dette er tydeligvis ikke en bekymring som alle i landbruket deler i alle fall. I følge Arbeidstilsynet er nettopp primærnæringene verstingene når det gjelder sosial dumping. Noe som også bekymrer Fellesforbundet.

Men nå får vi uansett det riktige vedtaket som både sikrer en sunn konkurranse samtidig som det også gir norske bedrifter enklere adgang til EU-markedet. Arbeidstagernes rettigheter har aldri vært problemet i det Tjenestedirektivet som er vedtatt og debatten rundt dette, gjorde europeisk fagbevegelse seg ferdig med for 3 år siden.

7 kommentarer:

Morten Myksvoll sa...

Nå tar også SV dissens.
http://www.dagbladet.no/art/eu/tjenestedirektivet/3707012/

Heldigvis går det gjennom uansett.

Anonym sa...

Direktiv på direktiv, på direktiv.. Vi har sagt NEI to ganger til EU.
Med dagens verdensøkonomi som bakteppe er det skremmende hvor store skylapper det norske folk er utstyrt med.
Norge som nasjon med sine næringer, det norske folk, har INTET å tjene på innføringen av det europeiske direktiv.
Strengt tatt er det på høy tid at vi får en vurdering av Norges tilslutning til EØSavtalen.

Innføring av dette direktiv er en fallitterklæring som svekker norske arbeidere, våre rettigheter og krav, samtidig som det uheldigvis vil føre til et rødgrønt valgnederlag i september 09.

Knut Johannessen sa...

dissens: Hva er det i Tjenestedirektivet som svekker norske arbeideres rettigheter og krav?

Du får det nesten til å høres ut som om et rødgrønt valgnederlag skulle være noe negativt.

Anonym sa...

Det starter /alltid/ med disse tingene når det er noe. Først, presse gjennom tjenestedirektivet.

Så, litt etter litt, svekkes norske arbeidstakeres rettigheter, krav og lønn. De arbeidstakerne utenfra vil etterhvert ikke være fornøyd med å ha lavere lønn enn Normenn, og da det er flere av dem enn oss, så vil ikke /våre/ lønninger gå opp, men /ned/ da vi vil oppleves som kravstore og heller burde ta til takke med jobb med lavere lønn.

Det er slik det alltid har vært når det kommer til økonomi og arbeidsplasser.

Gjør det som er rett og stem NEI TIL EU!! Slutt å presse på oss EU litt etter litt! VI VIL IKKE VÆRE MEDLEMMER!! Vi har stemt NEI /to/ ganger allerede!!

Anonym sa...

NEI til EU, men JA til rødgrønt valgnederlag!

Morten Tobias sa...

Vi har sagt NEI til EU, likevel får vi stadig nye direktiver i fanget. Irland lar de heller ikke være i fred etter at de stemte nei til Lisboa. Så mye for folkeviljen..

Windingstad sa...

EUs innsats for å styrke arbeidstagernes rettigheter i Europa har vært formidabel. Det har de også fått mye pepper for.