søndag, november 09, 2008

Høyre målretter tiltak mot fattigdom

Fattigdommen i Norge kunne fjernes ved et pennestrøk, sa Kristin Halvorsen før valget i 2005. Mange venter fortsatt på pennestrøket hennes. Høyre legger i morgen frem målrettede tiltak i en pakke på over 300 millioner. Om det ikke fjerner fattigdom, kan det kanskje bidra til en bedre hverdag for de som trenger det aller mest.

Ut fra hva denne bloggen erfarer, så vil Høyre i sitt alternative budsjett som presenteres i morgen, lansere en pakke på totalt 305,5 millioner kroner som målrettede tiltak mot fattigdom. Elementene som inngår i pakken ser ut til å være:

Boligformål - 15 mill kr

Styrking av barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. - 10 mill kr

Prosjekt: Samarbeid mellom kommunene og frivillige - 10 mill kr
organisasjoner for å hjelpe barn fra ressursvake hjem.

Arbeidstrening: stimulere til lavterkseltilbud som Grønn - 10 mill kr
Omsorg/Inn på tunet for psykisk syke og rusmisbrukere.

”Snu i døra” – tiltak, arbeidstrening for unge sosialhjelpsmottakere - 10 mill kr

Gradert barnehagepris i flere kommuner, utvidelse av ordning - 150 mill kr

Støtte til barnerike familier med 4. el. flere barn - 35 mill kr

Tilskuddsordning for barnevernsbarn med tiltak i bedrift. - 15 mill kr

Støtteordninger til betaling av kontingent til deltakelse i - 10 mill kr
fritidsaktiviteter for barn fra særlig ressurssvake hjem (via NAV).

Gratis barnehage på INTRO-ordningen. - 20 mill kr

Tilskuddsordningen for lokale introduksjonstiltak - 20 mill kr

Fattighuset i Oslo - 0,5 mill kr

Bevilgningen til boligformål er ment å bidra til at man kan fortsette "På vei til egen bolig" som ble iverksatt under Bondevik II.

Det skal bli interessant å se reaksjonen på dette utspillet, spesielt fra de som syntes det var så enkelt å fjerne fattigdommen. Jeg regner med at det blir flere områder å kommentere når helheten i budsjettet legges frem i morgen.

10 kommentarer:

Carl Christian sa...

"Ut fra hva denne bloggen erfarer" ...er det slik å forstå at høyre sender sine lekkasjer direkte til deg?
(du trenger selvsagt ikke å svare) men i så fall, et smart trekk av dem, og om ikke: Høyre: Her har dere et tips!
:D

Odd sa...

Christian: Kan bekreftes noen utvalgte bloggere fikk budsjettlekkasjer. Det er ikke sikkert bloggere vil få like stor politisk gjennomslagskraft i Norge som i andre land, men jeg tror langt på vei det kan skje. De bør derfor behandles som det de (potensielt) er; seriøse formidlere av nyheter. Og treffer man på de rette bloggene kan det fort ha like stor verdi som hos enkelte av de "mindre, meningsbærende avisene".

Knut Johannessen sa...

Carl Christian og Odd:

Odd har selvsagt rett i sin vurdering om at blogger i Norge ikke har eller vil få samme gjennomslagskraft i Norge som vi ser i USA f.eks. Det er mange grunner til det, ikke minst er avisdekningen i Norge (gjennom pressestøtte) langt mer omfattende.

I tillegg er også blogging om "seriøse" emner ikke så utbredt her i landet. Men jeg har erfart siden oppstarten av min blogg at det endrer seg gradvis. Ikke minst ser jeg det på to områder. Statstikkverktøyet viser bl.a at stadig flere beslutnigstager både i regjering og på Stortinget følger bloggen, i tillegg til media.

I takt med at tradisjonelle medier må innskrenke pga kostnadskutt, tror jeg vi vil få en noe større betydning. Jeg har normalt ikke noe stort tidspress og kan bruke tid på å sjekke kilder og fakta i langt større grad enn en journalist.

Det gir også en stor grad av motivasjon at vi i noen tilfeller vurderes på linje med andre som i dette tilfellet. Jeg tror ikke det vil påvirke vår (min) kritiske holdning til stoffet eller den som gir meg det.

Carl Christian sa...

nydelig - dette kan nesten gå rett inn i masteroppgaven min!
:D

Knut Johannessen sa...

Carl Christian: Interessant, hva er temaet?

Carl Christian sa...

"politisk aktivitet og deltagelse i nye kanaler" har vært arbeidstittelen siden jeg begynte så smått å se på mulige problemstillinger for et års tid siden. For å konkretisert det bestemte jeg meg etterhvert for å studere debatten rundt datalagringsdirektivet - hvilke arenaer/kanaler så vel som virkemidler som har vært mest brukt til hvilke stadier i debatten. I den sammenheng har jeg selvsagt fulgt blant annet bloggen her.

Kyle sa...

Formidling av lekkasjer til bloggere er meget interessant, men hadde det ikke vært best om alle partier generellt ikke lekket om verken statsbudsjett eller sine alternative statsbudsjett?

Så kunne man vurdert helheten, og ikke enkeltposter separert

Carl Christian sa...

jeg synes det er vanskelig å debattere politiske lekkasjer om man tar utgangspunkt i et perspektiv der det utelukkende er et problem. Slik jeg ser det er de en del av det politiske spillet, de kan være en måte å skaffe oppmerksomhet på og man kan få testet ideer for å nevne noe. Greit nok at overdrevne lekkasjer av statsbudsjettet kan være uheldig, men i dette tilfellet er det snakk om et alternativt budsjett, som kun er et politisk utspill for skape debatt og vise et alternativ. Hvordan man velger å debattere er en helt annen sak en hvordan man formidler den utøvende politikken.

Knut Johannessen sa...

Kyle og Carl Christian: Jeg er i utgangspunktet enig med Kyle. Lekkasjer om statsbudsjettet er i utgangspunktet er en uting. Problemet er at det nok aldri kommer til å forsvinne.

Jeg synes alltid det da er mest spennende å finne de punktene man IKKE lekker om, altså de punktene som ikke er så populære.

Jeg synes også at det er en stor forskjell på et statsbudsjett som uansett er garantert oppslag i alle medier kontra et alternativ budsjett som i større grad lever i skyggenes dal.

Det er uansett interessant at bloggere nå involveres i partienes mediegrunnlag. Det kan kanskje gi oss en litt mer spennende tilnærming til valgkampen.

Anonym sa...

Hei. Geelmuyden.Kiese ønsker frem mot neste års valg å se nærmere på hvordan norske partier vurderer internett og sosiale mediers viktighet i valgkampen. Vi vil gjennom en serie blogginnlegg ta for oss de ulike partienes informasjonsavdelinger og høre hva disse har å si om saken. Stikk gjerne innom bloggen vår, GK Forum, på mandag. Da presenterer Geir Løndal, strategi- og kommunikasjonssjef i Høyre, partiets tanker om internettvalget 2009. En teaser ligger nå ute på bloggen: http://gkforum.org/2008/11/14/internettvalget-2009/