søndag, januar 07, 2007

Wir haben ganz andere metoden

Staten tapte rettsaken om moms på stripping i Borgarting Lagmannsrett. Kristin Halvorsen gidder ikke å anke til Høyesterett. Hun har andre metoder:

"- Jeg er ikke enig i den rettstilstand som blir resultatet av lagmannsrettens dom, men mener at en anke til Høyesterett ikke er riktig vei å gå for å få fastslått at det skal være momsplikt på inngangspenger på strippeshow, sier finansminister Kristin Halvorsen. Finansministeren vil isteden igangsette et hurtig arbeid for å få endret regelverket."

Hun har dårlig tid også. I følge Finansdepartementets hjemmeside:

Finansministeren vil isteden igangsette et hurtig arbeid for å få endret regelverket

Så dårlig tid har hun at hun ikke har tid til å vente på et eget utvalg, Kulturmomsutvalget.

"Inntil Kulturmomsutvalgets utredning foreligger vil det bli igangsatt et arbeid med å klargjøre merverdiavgiftsloven, slik at det klart fremgår at slik opptreden er momspliktig. "


Slik ter makta seg. Man får en dom mot seg som man ikke liker. Da følger man ikke normale juridiske veier og anker til landets høyeste domstol. Nei, man endrer spillereglene.
Seieren følger våre faner.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Enig med deg. Forøvrig så skrev jeg om denne saken for et par dager siden med en litt annen vri :)

---

"Jeg er ikke enig i den rettstilstand som blir resultatet av lagmannsrettens dom, men mener at en anke til Høyesterett ikke er riktig vei å gå for å få fastslått at det skal være momsplikt på inngangspenger på strippeshow" sier finansminister Kristin Halvorsen om at staten tapte i momssaken for strippere. Hun vil i stedet endre reglene slik at stripping blir momspliktig.

Jeg skjønner rett og slett ikke hvorfor dette er så viktig. Hvorfor i all verden skal det være momsfritak for gamle menn med tuba eller skrikhalser ved operaen mens unge strippere ikke får det? Det er jo ingen vesensforskjell på de kunstartene.

Annet enn i det "moralske" da selvsagt. Prektigheta rår desverre fremdeles, også i SV...

---

Anonym sa...

Så lenge finansministeren bruker tiden sin på dette, og ikke noe mer ødeleggende, får man vel være mellomfornøyd.

Spøk til side har vel Halvorsen vist seg å være langt mer fornuftig enn man har fryktet...

Anonym sa...

Oek: Det siste har du helt rett i. Men det er mulig det står noen embetsmenn bak og holder henne på plass. (som de sikkert har gjort med de fleste finansministre)

Anonym sa...

Hva med støtte til obskur form for performance - ikke nok med at denne arten får momsfritak, den får også bevilgninger!

Sjekk ut: http://bstv.no/streaming/2006/uke36_06/bstv-04phonofestivalen.wmv

Nei, takke meg til stripping...

Anonym sa...

Hva da - får man en dom mot seg? Stortinget er norges *lovgivende* forsamling, det er maktfordeling i dette landet. At de vedtatte lovene da "får en dom mot seg" er det skandaløse her. Rettsapparatet har gått *langt* utenfor sitt mandat, selv om det er en triviell affære. Lovene skal framlegges av regjeringen og vedtas av Stortinget, og *utøves* av rettsystemet etter *Stortingets* ikke den enkelte dommers intensjoner.

Og *sånn* burde nå makta te seg.