mandag, januar 15, 2007

Kontantstøtte for nordmenn

FrP ønsker at kontantstøtten skal forbeholdes norske statsborgere. Men var det ikke ett eller annet om at FrP ikke diskriminerer etc. En regle som alle har lært utenat og som kommer så fort en reporter stiller spørsmålstegn ved om ikke FrP diskriminerer. Jo, her var den:

"Fremskrittspartiet ønsker lik behandling av nordmenn og innvandrere, og tar sterk avstand fra enhver form for forskjellsbehandling basert på hudfarge, rase, kulturell, etnisk eller religiøs tilknytning.

Alle skal ha samme rettigheter og plikter i forhold til fellesskapet i Norge, uavhengig av etnisk bakgrunn. For å sikre dette må ulike grupper av innvandrere respektere de grunnleggende lovreglene og normene som det norske samfunnet bygger på. Underenhver omstendighet må særkostnader som måtte oppstå basert på individuelle krav, dekkes av den enkelte selv dersom kravet har sitt utspring i kultur, etnisk bakgrunn eller religion.

Sitat FrPs partiprogram.

Så da betyr det at FrP vil fjerne kontantstøtten for alle da, egentlig?

2 kommentarer:

VamPus sa...

Men en innvandrerfamilie kan jo ha norsk statsborgerskap? Eller?

Om FrP vil fjerne kontantstøtten for alle så skal jeg vel saktens kunne støtte de i det...

Knut Johannessen sa...

Det kan de vel ha, men det har ikke Per Willy tenkt på, men så er det vel ikke det han egentlig mener dersom man leser mellom linjene.

Slik jeg oppfatter det han sier, senest på Politisk kvarter i dag, er at det er ikke-vestlige innvandrere uavhengig av statsborgerskap som han ønsker å ta fra kontanstøtten.

Dette fordi da intervjueren spurte om han da ikke også rammet vestlige innvandrere, så var ikke det meningen, likom.

Politikk er ikke enkelt.