tirsdag, mars 10, 2009

Bloggaksjon for ytringsfrihet

En liten påminnelse er kanskje på sin plass. I morgen er det den internasjonale aksjonsdagen for ytringsfrihet på nett. Amnesty vil ha bistand fra alle som blogger i Norge. Vox populi støtter dette tiltaket og oppfordrer andre bloggere til å være med

Målet med kampanjen er todelt: å spre informasjon om internettsensur og ytringsfrihet på nett, og å samle underskrifter for å hjelpe fire aktivister som er blitt fengslet for å ha spredd informasjon over nett.

Du kan bistå på flere måter:

1. Skrive om ytringsfrihet og internettsensur 12. mars. Amnesty ønsker å få til en bloggkampanje alà Blog Action Day Du kan skrive en oppfordring til å delta på underskriftskampanjen, en tekst om nettsensur eller noen helt annet som har med temaet å gjøre.


2. Du kan legge ut bannere på bloggen din. Du finner bannere i denne linken hos Amnesty.


3. Eller du kan oppfordre andre bloggere til å spre kampanjen.

På linken til Amnesty finner du totalt 12 ting DU kan gjøre i morgen. DO IT!

Vi kan ikke ta ytringsfriheten for gitt, men må verne om den. Delta i bloggaksjonen du også.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Synes det er skuffende at Amnesty ikke har et eneste banner for denne kampanjen som omhandler norske forhold.

Hadde Amnesty Norge genuint brent for ytringsfrihet, ville de hatt mot til å sette søkelyset på vårt eget land også.

Arnfinn Pettersen sa...

Selv skal jeg følge oppfordringen fra min venn dodofuglen og bruke dagen til å kjempe for ytringsfrihet for dvask disco:

http://dodofuglen.wordpress.com/2009/03/10/killing-the-groove/

Anonym sa...

Amnestys kampanje dreier seg om mennesker som ble fengslet for å ha benyttet sin ytringsfrihet på nett. Slike samvittighetsfanger finnes ikke i Norge, og takk og pris for det.
Når det er sagt, så tar Amnesty selvfølgelig også opp utfordringer rundt ytringsfrihet i Norge. Det krever heller ikke noe særlig mot: i motsetning til de landene kampanjen fokuserer på, kan vi i Norge faktisk bruke vår ytringsfrihet til å forsvare våre rettigheter.

Anonym sa...

Gerald Kador Folkvord skrev:

"Amnestys kampanje dreier seg om mennesker som ble fengslet for å ha benyttet sin ytringsfrihet på nett."

Dette informerer dere ikke om på nettsidene, og hadde det du sier vært riktig ville vel et annet navn på kampanjen vært naturlig (feks: "Støtteaksjon for fengslede bloggere"). Ordet "Folkeaksjon for ytringsfrihet på nett" gir signaler om at aksjonen også angår norske forhold.

"Når det er sagt, så tar Amnesty selvfølgelig også opp utfordringer rundt ytringsfrihet i Norge."

Merkelig da at dere ikke gjør det i en "Folkeaksjon for ytringsfrihet"! Det er vel vanskelig å tenke seg et mer passende tidspunkt å rette et kritisk søkelys på ytringsfrihetens kår i Norge?

"Det krever heller ikke noe særlig mot: i motsetning til de landene kampanjen fokuserer på, kan vi i Norge faktisk bruke vår ytringsfrihet til å forsvare våre rettigheter."

Dette svaret skuffer meg. Ytringsfriheten står sterkere i Norge enn i Vietnam, men flere andre vestlige land har betydelig mer ytringsfrihet enn vi har i Norge. I Norge er mange kontroversielle politiske meninger i praksis forbudt ved lov, og mennesker blir straffet for å si sin politiske mening.

I aksjonsveiledningen deres leser jeg:

http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/703956A477C12D0EC125755B00455521

"Internett er blitt en ny og viktig kanal i kampen for ytringsfrihet og menneskerettigheter, men regjeringer i mange land slår hardt ned på disse rettighetene med god hjelp fra noen av verdens største IT-selskaper"

Dette er helt riktig - og selv om overvåkning osv. av politiske dissenter på nett er dårlig dokumentert i Norge betyr ikke dette at norske styresmakter ikke fortjener et kritisk søkelys.

Som du sikkert vet, er det ikke mer en et par måneder siden den norske regjering forsøkte å begrense ytringsfriheten angående religionskritikk ved å forsøke å trumfe igjennom et lovforslag (blasfemiforslaget) uten debatt i Stortinget.

I 2006 ble ytringsfriheten redusert ved at den såkallte diskrimineringsloven ble vedtatt av Stortinget i all stillhet. I motseting til blasfemiforslaget ble dette lovforslaget ikke oppdaget av bloggsfæren/presse tidsnok til å få stoppet det.

Som i andre land, pakker myndighetene de systematiske angrepene på ytringsfriheten inn i fine ord - for at folk flest ikke skal oppdage hva som skjer.

Hvis jeg ikke forstod feil, så stoppet den kjente bloggeren Fjordman å skrive på den norske politiske bloggen sin umiddelbart etter at diskrimineringsloven tredte i kraft, nettopp for å unngå å bli straffet for den politiske bloggingen sin.

Fjordman er forøvrig norges desidert mest innflytelsesrike blogger (hans politiske essays oversettes og leses i hele Europa) - og det bør være et stort tankekors at han og flere andre dissenter i Norge blogger anonymt og sporadisk for å unngå å bli straffet for sin politiske blogging. Det eksisterer et regelrett undergrunnsmiljø av politiske bloggere i Norge.

Dere i Amnesty Norge må selvfølgelig gjøre akkurat som dere vil, men som sagt synes jeg det er skuffende at dere promoterer en "Folkeaksjon for ytringsfrihet" uten å si et eneste ord om problemene vi har i Norge.

Anonym sa...

Amnesty er en hyklersk organisasjon som ikke tør utfordre vestlige land. Det er enkelt å kritisere Afrikanske og Asiatiske land. Men, hvor er Amnesty når land som Tyskland og Østerrike dømmer folk til lange fengselsstraffer for å nekte for nazistenes drap på jøder, eller Norge som bøtelegger folk for kritikk av islam som i Synnevåg-saken?

Greit nok at fornektelse av nazistenes grusomheter virker reltaivt idiotisk, men det er da de upopulære og idiotiske meningene som må forsvares. Om vi legger Støres tolkning av ytringsfrihet, der man kan ytre alt så lenge ingen blir støtt, så kan vi like gjerne fjerne ytringsfriheten med en gang.