tirsdag, mars 24, 2009

Og så da?

Den tragiske trippeldrapssaken i Tromsø har fått helseminister Bjarne Håkon Hanssen til å handle. Tilsynelatende. Men kanskje utvalget han skal oppnevne er "smoke and mirror" for å unngå et ubehagelig søkelys på seg selv.

Det begynner å bli en rød tråd i Hanssens styring av det norske helsevesen. Den mye omtalte samordningsreformen som skulle legges frem i april er utsatt. Slik unngår Hanssen kritikk av helsevesenet. Kommer det noe, viser han til samhandlingsreformen. Den skal løse det meste.

Og når det kommer et kritisk søkelys på det psykiske helsevernet, oppretter han et utvalg. Slik dumper han olje på det opprørte havet av kritikk og kjøper seg tid. Det er jo snart valg. Når utvalget fremlegger sin rapport, har vi glemt hva de skulle utrede og rapporten havner nederst i den departementale skuff. Helt til neste tragedie brettes ut i bloddryppende detaljer.

Hver gang en lignende tragedie har skjedd, har den fungerende helseminister bedt om "granskning" eller rapport. Ansgar Gabrielsen gjorde det etter trikkedrapet i 2004. Ullevål Sykehus fikk kritikk, men de viste oss også noe av grunnen i det de selv kalte "Skammens hus". Gabrielsen valgte å ikke besøke avdelingene da han kom på besøk.


Sylvia Brustad fikk også rapporter på bordet sitt når psykiske pasienter begikk mord.

I mars 2008 spurte medlem i kontrollkommisjonen Regional Sikkerhetsavdeling v/ Dikemark Sykehus, Grethe Horn Mathismoen: Må det skje et nytt drikkedrap?

At selv Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark (RSA) skal være et offer for budsjettkutt, fyller meg ikke bare med uro, men med en større politikerforakt enn jeg har våget å sette ord på tidligere.

Har dere glemt trikkedrapet i 2004? Har dere glemt den massive offentlige kritikk av de manglende rutiner som fulgte i kjølvannet av denne tragedien?

Har dere glemt at dere politikere selv har vedtatt pasientrettighetslover som sikrer alle innbyggere rett til utredning og behandling når vi er syke? Det gjelder ikke minst de som er rammet av så alvorlige sinnslidelser at de i psykose har begått drap.
Dette var noen av hennes anklagende spørsmål på bakgrunn av budsjettkutt.

Kanskje Bjarne Håkon Hanssen kunne unngått å opprette utvalget sitt om han hadde tatt tak i Helsetilsynets rykende ferske rapport:

Oppsummering av første halvdel av landsomfattende tilsyn 2008-09 med spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre

De kommer med knallhard kritikk av rutiner ved DSP:
Denne ”midtveis”-rapporten handler om funn som gjelder DPS-enes vurdering og prioritering av henviste pasienter og sikring av forsvarlig utredning og behandling/oppfølging. I rapporten som kommer i 2010 blir også temaene brukermedvirkning, samhandling, tilgjengelighet og forebygging/bruk av tvang omtalt.

Tilsynet har vist at i over halvparten av DPS-ene var håndteringen av henvisninger ikke alltid i overensstemmelse med lovkravene. Det kan derved bli tilfeldig og uforutsigbart hvorvidt henviste pasienter med alvorlige psykiske lidelser prioriteres.

Om lag halvparten av DPS-ene sikret ikke forsvarlig utredning og behandling av pasientene. For eksempel manglet prosedyrer og/eller en omforent praksis for hvordan disse prosessene skal foregå, hva de skal inneholde og hvordan de skal dokumenteres. Flere DPS sørget ikke systematisk for at det diagnostiske og behandlingsmessige arbeidet ble kvalitetssikret av spesialist (psykologspesialist/psykiater).

Foreløbig har man sjekket mindre enn halvparten av DPSene. Mer er i vente.

Riksrevisjonen har også kommet med sterk kritikk i egen rapport. Riksrevisor Jørgen Kosmo kalte det "Total systemsvikt i psykisk helsevern"

- Det alvorligste er at det finnes mange pasienter som ikke engang får en diagnose og som dermed heller ikke får den hjelpen de har rett til. Det er en nesten-katastrofe.

Slik beskriver riksrevisor Jørgen Kosmo status for landets psykiske helsevern for voksne. Kosmo har problemer med å huske at han tidligere har lagt frem en rapport med en så knusende dom. - Når systemet svikter såpass totalt, må jeg bare si at jeg synes det er trist, sier Kosmo.

Så besk var kritikken at Hanssen "la seg flat".

I den knusende rapporten konkluderer Riksrevisjonen blant annet med at det er enorme avvik i andel avslag på henvisning fra fastlegene. Fastlegene ser ofte på behandlingskapasiteten før de bestemmer seg for å henvise pasientene til behandling. Dermed blir det helt tilfeldig om pasientene får behandling eller ikke, innrømmer Hanssen.

– Det er dessverre sånn, sier helseministeren.

Men det at "det dessverre er sånn" kaller på handling. Ikke utredning.

Psykisk helsevern er et fryktelig vanskelig fagområde. Det finnes ingen enkle svar og enkle løsninger. Men om man i første omgang startet med å følge de rutiner og retningslinjer som allerede er vedtatt, så hadde man kanskje unngått å oppnevne "drapskommisjonen" til Hanssen. Og hva skjer med utvalgets konklusjon?

17 kommentarer:

Trylle sa...

Ja, her har du virkelig åpnet a can of worms.. Jeg tror nok dessverre at denne typen hendelser skjer både pga. ting som ikke er bra nok i helsevesenet, men også pga. folks generelle holdninger til mentale helseproblemer. Om folk flest var flinkere til å oppdage tidlige tegn på alvorlig psykose hos sine nærmeste, for så å hjelpe dem istedet for å feie ting under teppet, og det i tilegg fantes et godt helsetilbud for folk på dette stadiet, tror jeg mye kunne vært annerledes. For ikke å snakke om døgnåpne poliklinikker, iallfall i større byer. Hvis ikke ender det bare opp med at mange, inkl. media, går ut og støtter enda mer utbredt bruk av tvang, som ikke nødvendigvis er den beste løsningen.

Anonym sa...

Etter "trikkedrapet" kom det krav om at en spesiell type kniv måtte forbys. Kanskje det nå er på tide å forby alle kniver? Det høres ut som en god løsning. I det minste må man vurdere å innføre knivlisens. Det vil også være formålstjenlig at man må være medlem av en knivklubb for å kunne få en slik lisens.

Men det vil være mye lettere å forby psykoser, eller kanskje bare utrede litt.

Knut Johannessen sa...

Det er forbud mot å gå med kniv på offentlig sted. Dessverre tror jeg forslaget ditt er umulig å gjennomføre. Hva med kjøkkenkniver? Som hobbykokk har jeg et arsenal med kniver som er sylskarpe og i stand til å fungere som drapsvåpen. Det hadde vært enklere å påby politikere å følge opp sine vedtak.

Lordie sa...

Etter å ha lest bloggen din, og sett kritikken som kommer fram fra dette såkalte ekspert panelet som du har hentet sitater ifra, blir jeg litt overbevist om at du ikke vet helt hva du snakker om.

Jeg jobber i DPS. DPS står for distrikt psykiatrisk senter, og er åpne avdelinger for pasienter med en hel rekke ulike psykiske lidelser. Disse kideksene kan variere fra lett depresjon til tung paranoid schizofreni.

Det som også kjennetegner DPS avdelinger er at pasienter som kommer dit ikke er fare for seg selv eller andre, fordi normalt sett er ikke slike sentre bemannet til å ivareta deres liv og helse på denne måten. De trenger derfor flere sikkerhetsavdelinger.

En annen sak med mennesker som arbeider på slike steder, er at de kan ikke ta dem tilbake med tvang npr de først stikker avgårde og truer seg selv eller andre. Det er faktisk politiets oppgave. Kan bare henvise til lovverk her.

Jeg har opplevd at politiet tar sin oppgave på stort alvor når vi ringer dem angående å bringe dem tilbake. De er også frusterte, like frusterte som vi som jobber i systemet, men vi jobber innom et lovverk som er der for å beskytte menneskers rettigheter.

Jeg for min del er glad at disse rettigheter er på plass, og at vi ikke har så strenge lover som i resten av verden. Tvang mot egen vilje er noe du ikke har opplevd, så du kan godt fordømme mennesker med psykiske problemer til dette.

Problemet er at vi har kun noen få individer som lar det gå dit hen at de dreper, og det har vært en økende problemstilling i Norge. Jeg skal ikke sitte her å si at jeg vet hvorfor, men jeg kan teorisere. Når verden rundt deg blir så kaotisk, og måten du spør om hjelp på blir missforstått, les han gikk ombord i båt og utga seg som fiskeriinspektør. Som psykotisk vil du ikke forstå om du er kommet ombord på et norsk eller utenlandsk fartøy. Du håper bare at de vil ringe etter politiet. Det ble ikke gjort.

Jeg er av den oppfatning at du tror denne drapssaken kunne ha blitt stoppet om man hadde avdelinger som Dikemark. Jeg kan ikke si for sikkert ja eller nei til det, men for å være ærlig så tro jeg ikke det.

De vurderinger som er gjort i forhold til denne mannen, er med største sannsynlighet vært gjort korrekt etter de hensyn man hadde å gjøre.

Knut Johannessen sa...

Lordie: "Etter å ha lest bloggen din, og sett kritikken som kommer fram fra dette såkalte ekspert panelet som du har hentet sitater ifra, blir jeg litt overbevist om at du ikke vet helt hva du snakker om."

Jeg har en sterk følelse av at du ikke har lest hva jeg skriver.

Dette "såkalte ekspertpanelet" som du kaller det og som jeg har sitert fra er:

1. Grethe Horn Mathismoen fra kontrollkommisjonen Regional Sikkerhetsavdeling v/ Dikemark Sykehus. Jeg går ut fra at hun i sitt virke i kontrollkomiteen har en viss bakgrunn for sin advarsel.

2. Den andre instansen jeg siterer fra er altså Helsetilsynet som har ført tilsyn med 28 av 75 DSP og som er meget kritisk i sin rapport. Om ikke Helsetilsynet skulle være faglig kvalifisert til å vurdere dette, så vil jeg foreslå at du nevner noen som er det.

3. I tillegg kommer altså Riksrevisjonens rapport som på mange måter understøtter Helsetilsynet.

"Jeg er av den oppfatning at du tror denne drapssaken kunne ha blitt stoppet om man hadde avdelinger som Dikemark. Jeg kan ikke si for sikkert ja eller nei til det, men for å være ærlig så tro jeg ikke det."

Du har misforstått kapitalt.

Jeg har ingen forutsetninger for å uttale meg om den konkrete saken eller om psykisk helsevern. Det jeg tror jeg har litt kjennskap til, er politikeres forsøk på å unndra seg ansvar.

Denne bloggposten handler om at jeg ikke tror det kommer noe som helst ut av utvalget til Bjarne Håkon Hanssen, og at det hadde kommet mer ut av å følge de anbefalinger som kommer i rapportene til f.eks. Helsetilsynet.

Derfor blir det etter min oppfatning et forsøk på å røyklegge det egentlige problemet.

Anonym sa...

gjør som brustad, si at det kun er staten som skal drive sykehus av moralske prinsipper, bruk private aktører når du er syk, ellers blir livet kort, hvis du skal legge det i hendene på norske sosialister. til nød kan du bruke offentlig hvis du som gro harlem er nullskatte yter og har en søster og partifeller i norske offentlige sykehus, da kan du få gratis operasjoner av folk du kjenner, og så slipper du køen.

litt som sovjet kan du si.

eller hva sier du vox?

Anonym sa...

Grethe Horn Mathismoen:

Medlem av kontrollkommisjon, hun sier som følger:

"Har dere glemt at dere politikere selv har vedtatt pasientrettighetslover som sikrer alle innbyggere rett til utredning og behandling når vi er syke? Det gjelder ikke minst de som er rammet av så alvorlige sinnslidelser at de i psykose har begått drap."

Dette er det eneste viktige hun egentlig har å si som har med hennes jobb i kontrollkommisjon å gjøre (selv om jeg er uenig med deler av dette utsagnet), alt annet som du refererer til er politisk og begrunnet utifra at hun mistet sin jobb ved Dikemark. Det som du derfor siterer henne på er farget utifra det hun mener er feil og som ikke burde ha skjedd med Dikemark.

Som medlem av kontrollkommisjonen er hennes oppgave å se til at pasienter som du og meg ikke blir innlagt under tvang på feil grunnlag. Det er nemlig så at kontrollkommisjonens oppgave er å oppheve tvangsparagrafen som er pålagt en person som ikke er til fare for seg selv eller andre.

Jeg vil derfor hevde at hun er farget av nedleggelsen av Dikemark, og derigjennom du også.


I det neste segmentet ditt forteller du om en oppsummering av en landsoppfattende tilsyn.

"Tilsynet har vist at i over halvparten av DPS-ene var håndteringen av henvisninger ikke alltid i overensstemmelse med lovkravene. Det kan derved bli tilfeldig og uforutsigbart hvorvidt henviste pasienter med alvorlige psykiske lidelser prioriteres."

I alle deler av helsevesenet jobber man utifra lovkrav. Den viktigste er pasient-rettighetsloven, men det er også taushetsplikten mm. Det innebærer brukermedvirkning, samhandling, tilgjengelighet osv.

Jeg husker denne utredningen som det er her snakk om. Der jeg jobber, så var det snakk om at man kunne forbedre seg, og jeg kjenner meg ikke igjen i det som her beskrives.

Når det gjelder Jørgen Kosmo, så vet jeg ikke helt hvor jeg skal begynne. Han kommer med knusende kritikk, fordi pasienter ikke får diagnoser???? Hvor får han det fra?

Han fastslår også i sin rapport at fastlegene ikke vil henvise sine pasienter pga behandlings-kapasietet.

I forhold til fastleger så har jeg dette å si, det er at mang en gang så må fastleger læres opp i forhold til de pasienter som er i kontakt med spesialisthelse-tjenesten. Ofte fordi de har mangelfull kunnskap på feltet. Det er den generelle ideen jeg sitter igjen med.

Så etter å ha lest innlegget ditt, så forstår jeg mer enn du aner, men jeg har ett annet synspunkt enn deg og dine "eksperter", som har sin egen agenda.

MVH

Lordie

Knut Johannessen sa...

Lordie:

"Dette er det eneste viktige hun egentlig har å si som har med hennes jobb i kontrollkommisjon å gjøre (selv om jeg er uenig med deler av dette utsagnet), alt annet som du refererer til er politisk og begrunnet utifra at hun mistet sin jobb ved Dikemark. Det som du derfor siterer henne på er farget utifra det hun mener er feil og som ikke burde ha skjedd med Dikemark."

og

"Jeg vil derfor hevde at hun er farget av nedleggelsen av Dikemark, og derigjennom du også."


Problemet Lordie, er at Grethe Horn Mathismoen ikke har "mistet sin jobb ved Dikemark" For det første er det å være medlem av kontrollkommisjonen ikke en jobb, men et verv, dernest har ikke GHM vært ansatt der heller.

Men det aller viktigste er at Regional Sikkerhetsavdeling på Dikemark slett ikke er nedlagt!! Det finnes i dag 3 avdelinger på Dikemark.

Litt kanskje pinlig for en som hevder å ha kunnskap om behandling på dette fagområdet å ikke vite det? Artikkelen GHM skrev og som jeg siterte fra, var i forbindelse med budsjettkuttet i fjor. Ikke noen nedleggelse.


Så derfor faller din argumentasjon når det gjelder Grethe Horn Mathismoen rett i bakken.

Men siden du tydeligvis kjenner Horn Mathismoens motiver for å skrive som hun gjør, så kjenner du kanskje til at hennes engasjement henger sammen med at hun har sett psykisk sykdom på nært hold som pårørende. Jeg anbefaler deg å lese denne artikkelen

"Jeg husker denne utredningen som det er her snakk om. Der jeg jobber, så var det snakk om at man kunne forbedre seg, og jeg kjenner meg ikke igjen i det som her beskrives."

Du jobber altså ved ett av 75 DPSer og så kjenner du deg ikke igjen i det som beskrives? Det er omtrent som å se ut av vinduet og konstatere at det er fint vær i Oslo, men det kan vel hende det regner og blåser i Bergen for det?

Helsetilsynets konklusjon baserer seg på kontroll av 28 DPSer, ikke 1, så at du ikke kjenner deg igjen, er vel ikke noe sannhetsbevis for at det gjelder andre steder. Rapporten er relativt kritisk for å bruke et understatement.

"Når det gjelder Jørgen Kosmo, så vet jeg ikke helt hvor jeg skal begynne. Han kommer med knusende kritikk, fordi pasienter ikke får diagnoser???? Hvor får han det fra?."

Du kan jo starte med å lese Riksrevisjonens rapport, så ser du hvor han har det fra. Riksrevisjonen er vel ikke først og fremst kjent for å ta sine konklusjoner ut av løse lufta?

Kan du ikke forklare meg hvilken agenda mine såkalte "eksperter" skulle ha. Jeg kan gå med på at Grethe Horn Mathismoen som pårørende helt klart har en agenda, men hvilken skulle Helsetilsynet og Riksrevisjonen ha? Det er forøvrig interessant at du betegner Helsetilsynet som en "ekspert" i anførselstegn.

Men alt dette er egentlig helt uinteressant fordi det etter min oppfatning ikke rokker ved mitt poeng om (som jeg er usikker på om du har fått med deg) at undersøkelseskommisjonen til Bjarne Håkon Hanssen kommer ikke til å endre på noe som helt når det gjelder de psykisk syke. Det er bakgrunnen for denne bloggposten.

Anonym sa...

>Som hobbykokk har jeg et arsenal med kniver som er
> sylskarpe og i stand til å fungere som drapsvåpen

Vel, det burde ikke være nødvendig. Dyret kommer ferdigslaktet, så hvorfor skal det ikke komme ferdigkuttet også? Selv noe så uskyldig som en gaffel er et egnet drapsvåpen så det må nok forbys det også.

Eller setter du din frihet til å kutte ditt eget kjøtt foran andres rett til et trygt liv?

> Det hadde vært enklere å påby
> politikere å følge opp sine vedtak.

Det er selvfølgelig veldig enkelt å vedta, men hvem skal følge det opp?

Lordie sa...

Vox populi:

Om du nå enda hadde sagt helt i begynnelsen:"Bjarne Håkon Hanssen kommer ikke til å endre på noe som helt når det gjelder de psykisk syke. Det er bakgrunnen for denne bloggposten", så hadde ikke jeg dummet meg så utrolig ut angående GHM.

Hehehehehe

Jeg må bare krype til korset når det gjelder mitt argument der at hun mistet jobben på Dikemark og at den plassen var nedlagt.

Jeg hadde skrevet en masse i forhold til ditt siste innlegg, men fant ut at vi faktisk er ganske enig på dette punktet. Bjarne Håkon Hanssen er faktisk ikke ute etter å gjøre store forandringer, han er bare ute etter å score politiske poeng på denne tragedien.

Det er alle politikere. Han truet med forlenge tvangen hos de psykisk lidende, det er derfor jeg tok så fryktelig i. Det er derfor jeg debatterte så veldig. Og det var slik jeg forstod ditt innlegg også, med dine sitater.

Jeg er imot at vi går tilbake til det gamle systemet, når mennesker nå har kjempet for sine rettigheter for å slippe å bli innesperret på tvang fordi man ikke vil dusje en gang i uken.

Knut Johannessen sa...

Lordie: Så fint at vi er enige. Jeg hadde en mistanke om at vi muligens snakket forbi hverandre.

Jeg kan ikke noe om psykisk helsevern (ut over det jeg kan lese meg til) og er derfor forsiktig med å uttale meg om det, men jeg tror heller ikke at det gamle systemet er riktig.

Men politisk ansvarsfraskrivelse kjenner jeg når jeg ser det og det er min påstand når det gjelder Bjarna Håkon Hanssens "granskningskommisjon".

Admiral_Gringo sa...

Jeg seiler nok i motvind nå (trommevirvel) men:

Trippeldrapet påkaller mer en krimdebatt enn en helsedebatt.

Joda. Morderen er definitivt ***_SVÆÆÆRT_*** sjuk og behandlingstrengende, men først og fremst må han være innelåst.

Det lille jeg har lest om gjerningsmannen i avisene, det viser meg helt tydelig at dette er en generelt voldelig og uempatisk kar; som har ett avslappet forhold både til å ta medisinene sine og til å unngå den rusen som beviselig får ham til å utagere gang på gang.

Tvunget psykisk helsevern på livstid slår meg som selvinnlysende, all empiri tatt i betraktning med dette kronisk kriminelle mennesket.

Mitt stalltips: Han dreper igjen om noen år, for stakkars det er jo så veldig synd på ham.

Anonym sa...

Og så da?
Men det forstår du vel?
Dette utvalge vil sitte og idemyldre i rundt et år for så å bruke 6 mnd på å utarbeide en rapport som vil konkludere med at vi har verdens beste helsevern.
Case closed.


AmazingGrace

Lordie sa...

AmazingGraze:

"Dette utvalge vil sitte og idemyldre i rundt et år for så å bruke 6 mnd på å utarbeide en rapport som vil konkludere med at vi har verdens beste helsevern"

I vg's nettavis stod det faktisk i natt/igår torsdag 26/3 at Norge har den beste psykiske helsevernet i verden. Noe jeg er enig i. Så du er nok inne på noe.

Admiral_Cringo:

"Trippeldrapet påkaller mer en krimdebatt enn en helsedebatt"

Jeg er enig med deg på dette punktet, fordi selv om pasienten er svært syk så er det et sted inni ham som er klar over at han gjorde noe galt.

Jeg tror han forsøkte og avverge det før det skjedde, men klarte det ikke, men det er mitt synspunkt.

Jeg er av den oppfattning at begår du drap men du er psykotisk eller hevder du er psykotisk under gjernings øyeblikket, så skal du ikke slippe straff. Du får samme antall år som du normalt ville fått i et straffesystem, men med forvaring. Dvs med forvaring, da får du vekk de som tror de kan misbruke denne linjen for å få det lettere.

Forvaring betyr straffen sones uten sjanse for å komme ut får hele tiden er sonet.

Så er det at de som er/var psylotiske under gjerningen. De må gå til behandling og ta inn over seg hva de gjorde. de må forstå hva de gjorde, og lære av det. Dett er en lang prosess. Her er det egne institusjoner for drapsmenn og voldsutøvere

Sigrun sa...

Lordie: Du sier to ting som er feil:
- Du framstiller det som om tvangsinnleggelser kun rammer dem som er til fare for seg selv eller andre, og underslår at de fleste tvangsinnlagte ikke er noen av delene, men er innlagt under behandlingskriteriet.
- Du framstiller Norge som et bra land, men faktisk er vi en versting i europeisk sammenheng hva gjelder tvangsinnleggelser.

Vox populi: Hanssen kan ingen ting om psykiatri. Derfor må han "gjøre noe". Jeg har aldri sett en så kunnskapsløs helsestatsråd (uten at jeg dermed misliker ham i forhold til tidligere helseministre).

Lordie sa...

Hei Sigrun:
"- Du framstiller det som om tvangsinnleggelser kun rammer dem som er til fare for seg selv eller andre, og underslår at de fleste tvangsinnlagte ikke er noen av delene, men er innlagt under behandlingskriteriet."

Det er riktig at pasienter blir tvangsinnlagt uten at det er blitt gjort en vurdering først, og du dermed kan kalle det et behandlingskriterie. Det som også gjelder derimot, er at i løpet av 24 timer fra at man blir lagt inn under tvang, skal det gjøres en vurdering om pasienten er en fare for seg selv eller andre. I de fleste tilfeller forsøker man å finne en løsning der pasienten blir innlagt under frivillig paragrafer, når de 24 timene er over.

"- Du framstiller Norge som et bra land, men faktisk er vi en versting i europeisk sammenheng hva gjelder tvangsinnleggelser."

Jeg er faktisk enig med deg i dette utsagnet ditt, men samtidig uenig. Årsaken til at jeg er enig ligger i at Norge statistisk sett ligger på topp i bruk av tvang innom psykiatrien, men Norge er også det eneste landet i verden som har en kontrollkommisjon som har i oppgave og kontrollere at legene gjør sin oppgave korrekt i forhold til de som er innlagt på tvangsparagrafer.

Om du har lest nøye hva jeg tidligere skrev, så er denne kommisjonens oppgave å sørge for at pasientenes rettigheter blir ivaretatt. Ser man på denne statistikken, så ser man at i Norge så er det mye lettere å komme av tvangsparagrafer enn i andre land, slik som Sverige, Danmark, USA osv som vi sammenligner oss med.

Jeg beklager at jeg ikke har besvart ditt innlegg tidligere.

Sigrun sa...

Loride: Det du skriver er feil. Behandlingskriteriet er omtalt i Psykisk helsevernlovens paragraf 3-3. 2. ledd bokstav a.
Flertallet av dem som er tvanginnlagt (og nå snakker jeg ikke om observasjon i inntil 24 timer, siden det formelt regnes som frivillig innleggelse) er innlagt under behandlingskriteriet. Dette er dokumentert grundig i rapporetr fra Sintef.