søndag, mars 22, 2009

SV, sånn akkurat passe uklar

SV-ledelsens forsøk på å forklare hva partiets nei til friskoler innebærer har gjort meg mer forvirret enn opplyst. Det er selvsagt en mulighet for at det er min feil og ikke SVs. Men først vedtar man altså et nei til friskolene:

SV har en klar målsetning om å avvikle religiøse privatskoler. Derfor vil vi stramme inn muligheten til å opprette religiøse privatskoler, selvfølgelig innafor de rammene som menneskerettighetene setter, sier Solhjell.

Så blir den samme Solhjell omtrent like uklar som en elev som ikke har gjort hjemmeleksa si:

- Regjeringens nåværende politikk ligger fast og alternativer skal være tillatt. Men det skal skje innenfor rammene av det offentlige, understreker kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Han mener at vedtaket derfor ikke vil bety store endringer sammenlignet med regjeringens politikk.

Solhjell sier at vedtaket ikke betyr at SV sier nei til Steinerskoler og andre pedagogiske alternativ, men han understreket gang på gang da han ble spurt hva vedtaket egentlig betyr, at det skal skje innenfor offentlige rammer.
Men har Solhjell glemt at dagens friskoler operer "innenfor rammene av det offentlige"? Det er ikke mer enn 2 år siden SV var med på kompromisset om den nye friskoleloven. Fremmet av SVs kunnskapsminister.

Blir det kanskje lettere å avvise krav om muslimske skoler med dette vedtaket? Uten at man blir beskyldt for intoleranse? Men hva med menneskerettighetene?
Artikkel 26, punkt 3: "Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få."

Men SV har ikke alltid vært like kritiske til privatskoler. Heller ikke de som har bedratt det offentlige.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Blir de avskaffet så blir vi i ihvertfall kvitt kvakksalverne og sektlederne i Steinerskolen. Aldri så ille at det ikke ikke er godt for noe.

Anonym sa...

Gjetter på at det SV sier er at offentlig støtte ikke skal gå til såkalte "friskoler".

Det finnes andre, der foreldrene betaler hva det koster.

Men "frihet" kaller dagens konservativ/liberale å bli statsfinansiert.

Anonym sa...

Mange hyler og skriker om at SV bryter menneskerettighetene i sitt vedtak om at undervisning bør skje i regi av det offentlige. Spesielt Høyre og KrF har fått sår hals, og det er jo interessant med tanke på at de som regjeringspartier selv fikk påpakning for å bryte de samme rettighetene som de sjøl viser til. En ekte politisk catch 22! Da var nemlig ikke menneskerettighetene like viktig som å tvinge alle landets skoleelever opp i én tro. Men vi skal kanskje ikke bry oss med slike detaljer?

Kanskje du bør ta med de to øvrige punktene fra Artikkel 26, Knut:

"Artikkel 26
1. Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. Elementærundervisning skal være obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner.

2. Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for å opprettholde fred."

Så kan vi alle spørre oss hvordan en Levende Ord-skole eller en muslimsk privatskole ivaretar punkt 2 om å “fremme forståelse, toleranse og vennskap” mellom religiøse grupper. Man blir vel mer venner av å være sammen? Men mitt poeng er et annet. For vi går videre til hva den europeiske menneskerettskonvensjonen har å si om saken, i sin Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter:

"Ingen skal bli nektet retten til utdanning. Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning."

Kan KrF eller Høyre (eller NRK og VG for den saks skyld) være så snille og vise meg hva i disse tekstene som regulerer eierforholdene i skoledriften?
Menneskerettighetene beskytter nemlig foreldrene og deres barn, ikke eierne av private skoler. EMK slår fast at staten har et ansvar for å sikre at foreldre for et tilbud til sine barn i samsvar med deres overbevisning (det var dette punktet Kristin Clemet sjøl fikk trøbbel med, både på grunn av KRL-faget og den gamle, ubrukelige formålsparagrafen). At staten ikke skal kunne sikre dette innenfor offentlige rammer, står det ingenting om.
Dette burde kanskje noen av landets årvåkne journalister sjekket litt før de hyler i vei om “menneskerettighetsbrudd”. Ei dame fra NRK jeg snakket med i sted ble noe perpleks da jeg leste opp de ovennevnte avsnittene for henne. Det burde hun ikke ha blitt.
At det skal være mer kontroversielt å si at det bør være mer kontroll med private skoler med styrket tilsyn og bedre rammer, enn å ukritisk forsvare skoler av den typen vi så i Dagsrevyen i går, der 6-åringer sendes til undervisning med eget kapell, er for meg ganske uforståelig. Mange glasshus bristet da reaksjonene på SVs vedtak kom.
Vil ikke f. eks. Steinerskolen kunne hatt godt av fullfinansiering og bedre offentlig oppfølging, de siste års omdømmeproblemer tatt i betraktning? Å se pedagogiske alternativ mer under offentlig forvaltning vil føre til bedre tilgang på kompetente miljøer rundt seg, bedre tilgang på penger og bedre oppfølging og tilsyn. Åh gid ÅH GID! roper KrF-erne, FrPerne og Høyrefolka som inntil helt nylig ville ha fortsatt lovgivning i Norge som gjorde homoer til b-mennesker.

s sa...

"Menneskerettighetene beskytter nemlig foreldrene og deres barn, ikke eierne av private skoler."

Ut fra resten av argumentet ditt ser det heller ut til at du mener menneskerettighetene beskytter offentlige skoler.

Dvs. ansatte i offentlige skoler.

Dvs. folk med de tryggeste jobbene i landet, som i stor grad slipper å bekymre seg for å miste jobben som følge av dårlige resultater.

Med mindre de jobber ved privatskoer, naturligvis.

Alle vet at skolelærere er blandt SVs største velgergrupper, så det er forsåvidt ingen overraskelse at dere setter disses interesser foran foreldrenes.

Jeg trodde forresten SV hadde innrømmet at skolepolitikken de har forfektet siden 70-tallet var feilslått?

Anonym sa...

Det er ikke ofte jeg syns SV blir urettferdig behandlet, at de er atskillig nærmere fornuft og realiteter enn sine politiske motstandere. Men i denne saken er jeg langt på vei enig med partiet, om enn ikke av samme årsak.

For privatskoler, slik vi kjenner dem i USA og England, har jeg egentlig ingenting imot, problemet er at det ikke er de vi har i Norge. Riktignok med et par hederlige unntak i form av internasjonale skoler, men de er dessverre temmelig marginale i en større sammenheng.

Det store flertallet av "friskolene" som opererer i Norge varierer fra å være av akseptabel kvalitet, dog pedagogisk tvilsomme (Steinerskolen) til dogmatiske, sektlignende instutisjoner som hjernevasker forsvarsløse, lettpåvirkelige barn (Samtlige private religiøse skoler).

Foreldre som sender barna sine på koranskoler og bibelskoler driver åndelig barnemishandling, de raner valgfriheten fra ungene sine. At staten griper inn og krever at de går i en verdinøytral skole, til de er gamle nok til å selv velge hvordan de ønsker å leve, syns jeg ikke er noe mindre enn en menneskerett.

Foreldre eier nemlig ikke barna sine, barna eier seg selv! Jeg er normalt en kraftig motstander av alt som begrenser valgfrihet og liberalisme, men jeg nekter å gå med på at foreldre skal ha lov til å ødelegge sine barns liv.

Samtidig er det livsviktig at den offentlige skolen gir barna den valgmuligheten og de perspektivene som gjør det mulig å ta en standpunkt senere, for hvis ikke er vi like langt.

Konkurranse på kvalitet er greit, men ikke konkurranse på verdier. Ingen barn bør lide under foreldrenes vrangforestillinger.

Det finnes ikke mulimske barn eller kristne barn, bare barn av muslimske foreldre og barn av kristne foreldre.
Tenk litt på det.

Anonym sa...

Anders,

Jeg er langt på vei enig i dine kommentarer angående privatskoler, og nettopp derfor er det paradoksalt at friskoleloven ikke åpner opp for "normale" privatskoler som rett og slett fokuserer på å skape en god skole - men i stedet åpner for sære trosretninger.

Knut Johannessen sa...

Snorre: Nå har jeg ikke hørt så mange som har "hylt og skreket", verken fra Krf, Høyre, eller "årvåkne journalister". Men det har kanskje du.

Siden du har behov for å snakke om flere andre saker enn den jeg har tatt opp, så kan det kanskje skyldes at dette er et vedtak som ikke er så lett å forsvare. I alle fall var det ikke det for Bård Vegard Solhjell. Alle som så ham på TV i går fikk vel litt medlidenhet med ham.

Siden jeg ikke er medlem av noe politisk parti, så skal jeg vokte meg vel for å snakke på vegne av andre enn meg selv.

Det er jo også verdt å merke seg at dette var et vedtak om det IKKE var flertall for verken i SVs landsstyre, redaksjonskomite og som fikk knappest mulig flertall på landsmøtet med 95-93. Så helt uproblematisk kan det jo ikke ha vært internt heller. Både Kristin Halvorsen og Bård Vegard Solhjell stemte da også i mot.

Men jeg tviler sterkt på at nestoren innen menneskerettigheter i Norge, Asbjørn Eide (tidligere tidligere leder av Institutt for menneskerettigheter og menneskerettigsekspert) kan tas til inntekt for de "hylende og skrikende" når han i dagens VG påpeker at - "Det SV har vedtatt går for langt i forhold til internasjonale menneskerettigheter. Det er på det rene at staten er forpliktet til å akseptere eksistensen av private skoler, sier Eide til VG Nett

Kan KrF eller Høyre (eller NRK og VG for den saks skyld) være så snille og vise meg hva i disse tekstene som regulerer eierforholdene i skoledriften? Nå er jeg usikker på om noen derfra leser bloggen min, men jeg kan godt hjelpe deg med en tekst som viser dette.

Den finnes i Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Denne konvensjonen ble vedtatt av FN 16.12.1966, trådte i kraft 03.01.1976 og ratifisert av Norge 13.09.1972 Du kan lese hele teksten i lenken, men jeg kan ta ett av punktene her:

"3. Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres og, når det er aktuelt, formynderes frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter, forutsatt at førstnevnte oppfyller eventuelle minstekrav til undervisningsstandard fastsatt eller godkjent av den enkelte stat, og til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning som er i samsvar med deres egen overbevisning."

Er det godt nok for deg? Når du beskylder andre for dårlig research, må du sørge for at du har din egen i orden.

Men når alt dette er sagt om menneskerettigheter, så var det ikke hovedpoenget. Hovedpoenget er at SV ikke tolererer at andre vil velge et annet alternativ enn dem og da skal det forbys. Det er holdninger som ikke hører hjemme hos oss, men passet inn i regimer som ikke lenger eksisterer.

Anonym sa...

Hehe, Solhjell ble vel tatt litt på senga med dette vedtaket ja?

Men får det noen annen praktisk betydning enn at folk som uansett ikke vurderer å stemme SV får en litt lettere jobb med å sette dem fast i skolepolitikken?

Fjerning av private skoler blir neppe noen prioritet for SV ved eventuelle regjeringsforhandlinger, og landsstyret som ikke ville ha dette vil ikke ha noen problemer med å svelge denne kamelungen. Og ved neste korsvei er det vel ikke usannsynlig at dette vil bli endret til en langt rundere formulering som ikke skremmer noen?

Jaja, det blir jo litt vanskeligere for Skap-SVere å komme ut av skapet med dette da.

Trili sa...

Egentlig synes jeg dette vedtaket er flott! Det synliggjør en stor ideologisk forskjell mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk som i altfor stor grad blir borte i den vanlige debatten som i altfor stor grad handler om hvem som er best egnet til å gjennomføre noe alle er enige om og påfølgende skittkasting dersom noe ikke fungerer perfekt.

Nå får vi en prinsipiell sak! Jeg har riktig nok stor sympati med statsråder som skal manøvrere i en sentrumsnær regjering, men det er heldigvis ikke mitt problem!

Troen på den offentligs skolen er fantastisk i SV. Ikke bare skal religiøse friskoler forbys, men også pedagogiske alternativer. Det er ikke måte på hvordan det offentlige skolen skal settes i stand til å håndtere de utroligste scenarioer.

Jeg synes også tolkningen fra ulike SV'ere er interessant. I et intervju med en av tilhengerene av vedtaket er det den offentlige skolen som skal tilrettelegge for alternativ pedagogikk for barn med spesielle behov, mens hos bla Solhjell er den "offentlige skolen" byttet ut med "innen offentlige rammer" - og da er vi jo der vi er i dag. Det finnes jo ingen norske skoler i dag som IKKE drives innenfor strenge offentlige rammer som betingelse for offentlig støtte.

Admiral_Gringo sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.