onsdag, mars 11, 2009

Kringkastingssjef Giske

Super-Trond klarer tydeligvis det meste. Kulturminister, vikarierende justisminister og nå også kringkastingssjef.

Hans forsøk på å instruere NRK er ikke spesielt vakkert.

- Vi har kommet fram til en løsning hvor også de små partiene får redaksjonell dekning i valgsendingene. Det gjøres ved at NRK-plakaten endres slik at dette blir ivaretatt. Vi mener dette tilfredsstiller kravet fra EMD om at små partier skal slippe til i valgkampen uten at vi må åpne opp for tv-reklame, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.
I stedet for å åpne opp for regulert politisk tv-reklame omgår Giske dette på en uelegant måte ved å pålegge NRK å gi sendetid til de partiene som ikke normalt ikke ville få sendetid. Et valg som NRK har gjort av journalistiske og redaksjonelle vurderinger.

Hva var egentlig intensjonen da man innførte NRK-plakaten? Fra stortingsmeldingen siteres:

d) NRK skal være redaksjonelt uavhengig. NRK skal verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer
eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Virksomheten skal preges av høy etisk standard og over tid være balansert. Saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet skal etterstrebes, jf. bl.a. prinsippene i Redaktørplakaten.
Hvis dette ikke er å øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet, vet ikke jeg.

Det skal bli artig å se hvordan dette skal gjennomføres. En ting er stortingsvalgkampen med en relativt oversiktlig partiflora. Men i kommunevalgkampen skal det bli morsomt å se NRK håndtere dette. Kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas sier da også at dette er unødvendig.

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas gjør det klart at han ikke ser det som nødvendig for NRK å endre sin valgkampdekning.

– Det er NRKs redaktører som avgjør hvordan valgsendingene skal være, sier Bjerkaas til NTB.

Så hva gjør Giske da? Om NRK nekter å følge hans pålegg?

Han truer i alle fall i kjent stil å pålegge tvstasjonene å gi alle gratis sendetid dersom forbudet blir utfordret. Giske velger den gamle velkjente Ap-utveien; mer styring i stedet for frihet.

Oppdatert: John Olav Egeland har en meget god kommentar i Dagbladet i dag. Anbefales.

15 kommentarer:

Admin sa...

Ypparleg Giske. No kjem alle til orde og ikkje berre dei med digre pengesekkar og/eller rike støttespelarar.

Både sosialt og demokratisk.

Anonym sa...

Yes, utrolig irriterende at i stedet for å la politiske partier slippe til velger staten å regulere mer.

Knut Johannessen sa...

Brumlebass: Tror du virkelig på dette selv. At alle kommer til orde? Jeg trodde ikke at du var så naiv. Dessuten så kunne akkurat punktet om digre pengesekker og rike støttespillere vært løst på en enkel måte.

Anonym sa...

hehe
Dette beviser vel at lover og reguleringer er ment generelt, og bare gjelder til de blir utsatt for større trusler og/eller kan overstyres med enda bedre intensjoner, når de spesielle situasjonene oppstår.

At det gir oss en form for oligarki på veien synes jeg ikke vi skal bry oss med - husk, Giske har her de beste intensjoner...
;)

Sondre Olsen sa...

Jeg tror jeg har landet på at jeg er for politisk (og religiøs!) reklame, men jeg mener vi bør ha klare rammer på hvor mye sendetid som hvert parti kan bruke.

Men dette er vanskelige greier, selv om jeg prinsipielt er klart for. Spesielt med tanke på at alle LO-medlemmer indirekte finansierer Aps reklamevideoer.

Trylle sa...

Jeg er faktisk imot politisk reklame. Som jeg har sett det brukt i andre land (jeg var f.eks "heldig" nok til å bo i USA da vår gode venn "Georg" ble valgt for første gang) så henvender den seg stort sett til dem som ikke gidder å informere seg på annet vis, og bruker absolutt laveste felles nevner av virkemidler. Det kan godt tenkes at det ville blitt heeeelt annerledes her i Norge, men jeg synes nesten at hvis folk er så late at de trenger en TV-reklame for å velge parti, så kan de faktisk ha det så godt.. Huff, nei, nå var jeg kanskje litt vel fascistisk.

Anonym sa...

Dette er jo så typisk Giske og Ap som overhodet mulig! Og vil i seg selv kunne bli et kjempepoeng brukt i politisk reklame MOT Ap:

"Når det ikke finnes sterke nok argumenter til å anke en dom som går imot oss, vel, så ignorerer vi den bare... Vips..."

Yesss!!!

:D

Anonym sa...

Her er vi nok svært uenige, Vox. Hvorfor kan ikke alle partier slippe til i partilederdebatten? Det er et stort demokratisk problem at nye partier ikke kan etablere seg på Stortinget fordi de ikke får vist seg frem. Tidligere sendte NRK debatt med alle politiske partier, uten innblanding fra programledere. Mitt høyeste ønske til Giske er at han pålegger NRK å gjeninnføre dette. Dagens valgdekning i statskanalen er en tabloid skandale.

Knut Johannessen sa...

Anonym:Nå er ikke jeg motstander av at partier som har godkjente lister til stortingsvalget skal få stille til debatt i media. Det er ikke poenget. Poenget er at dette skal NRK vurdere på selvstendig grunnlag og ikke vha direktiv fra en kulturminister.

Min bekymring gikk på kommunevalg. Hvis alle som stiller liste skal ha rett til å få sendetid i NRK, blir det en parodi.

Anonym sa...

NRK har vurdert dette på selvstendig grunnlag og har de siste årene valgt kun å slippe til stortingspartier, samt RV/Rødt, i partilederdebatten ved så vel stortingsvalg som kommunestyre- og fylkestingsvalg. I tillegg har NRKs selvstendige redaksjonelle vurderinger tydeligvis innebåret en betydelig tabloidisering av debattene under valgkampen. Programlederens rolle har økt betraktelig, og denne tillater seg å sette agendaen i debattene i en grad som tidligere ville blitt ansett som uhørt.

Jeg vil eksemplifisere med partilederdebatten for to år siden. Den finnes her: http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/286328 Spesielt den "avsluttende runden" ved 01.28.30 er dypt useriøs og uverdig for en statskringkaster som vi alle betaler for. Det er tydelig at de redaksjonelle vurderingene til Bjerkaas ikke holder mål, og derfor burde kravene til NRK økes. Dette betyr ikke å tolkes som at NRK i større grad overstyres (à la Sarkozy og Berlusconi), men at kravene til kvalitet i NRK-plakaten etc. forandres på en slik måte at NRK må vende tilbake til sin gamle standard for valgkampdekning.

Vi lever i et samfunn der det er svært vanskelig for andre partier enn de etablerte å markere seg, hvis de ikke får delta i et forum som partilederdebatten er. Mitt forslag er at alle partier som stiller til valg i alle fylker eller et flertall av fylkene, får delta. Dette gjelder f.eks. Miljøpartiet de Grønne, Kystpartiet, NKP, Pensjonistpartiet og Demokratene. Det er et demokratisk problem at kriteriet for at et parti skal kunne delta i partilederdebatten, er at partiet er godt etablert, når nettopp deltagelse her ville bidra til å gjøre partiet godt etablert - vel å merke dersom elektoratet finner partiet verdig sin stemme. Aller helst burde alle partier også ha lik taletid i debatten, slik praksis var i NRK tidligere.

Når det gjelder kommunevalg, er jeg i grunnen ikke så opptatt av hva NRKs distriktskontorer måtte bestemme seg for. Disse har tradisjonelt ikke hatt mye å si for den politiske debatt i den enkelte kommune, mens NRKs riksdekkende sendinger gjerne er ganske like stortingsvalget.

Om ekstremt ideologiske partier som Det Liberale Folkepartiet, etter å ha etablert seg i alle fylker, skulle få plass i en partilederdebatt med lik taletid (denne må nødvendigvis bli lengre enn dagens, slik den også var for et par tiår siden), er jeg spent på hvordan dets leder vil kunne overleve møtet med virkeligheten. Men at partiet faktisk får en sjanse til å bli vurdert av velgerne, er viktig for vårt partibaserte, parlamentariske demokrati.

Fordi en slik type valgdekning altså ikke er praksis i dag, må Stortinget vedta endringer. Er Vox populi motstander av dette?

Admin sa...

Vox: hvorfor mener du jeg er naiv? Frank Aarebrot mener jo at dette fører til at Vigrid slipper til på NRK. Og er ikke det bra for dere påståtte ytringsfrihetsforkjempere så vet ikke jeg. Du virker dog å stå for det totalt motsatte syn? Synes de som hisser seg opp over Giske og co av vidt ulike og totalt motsatte syn muligens vurderer å dunke den andre ytterlighet i hodet først. Jeg ser kritikk, men det virker mest å være kritikk for kritikkens skyld.

Jeg, derimot, er fornøyd.

Olve Hagen Wold sa...

Religiøs reklame!? Nei! NEI! NEI!!! Da flytter jeg!

Anonym sa...

@brumlebass:
Fordi du helt åpenbart ER naiv. Eventuelt bevisst ond.

Griske Giske begrunner sitt standpunkt med at de små skal slippe til, men som du åpenbart har "glemt" så var det de smås reklame (Pensjonistpartiet) som førte frem til saken i menneskerettsdomstolen. Griske Giskes politikk medfører i praksis at det KUN er de store, og da spesielt Ape-partiet som reelt sett får drive med politiske reklame.

Hva man hevder at man vil oppnå og hva man faktisk posisjonerer seg for å oppnå er ikke nødvendigvis samme sak!

Knut Johannessen sa...

Brumlebass: Grunnen til at jeg mener du gjør deg mer naiv enn jeg oppfatter deg som, er om du har gått på Giskes argument om at nå skal småpartiene slippe til. Det gikk altså bare ett døgn før han innså sin egen dumhet og dementerte at det ikke var meningen å overstyre NRK og overta redaktøransvaret.

Her ligger svaret på at alle ikke vil slippe til. Redaktøren er suveren i hvem som slipper til i mediet enten det på papir eller i eteren. På samme måte som redaktøren suverent avgjør hvilken reklame som slipper til.

Derfor er det kun dersom Giske hadde forsøkt overstyring at Vigrid ville slippe til. Selv Fran Aarebrot forstår det. Dersom redaktørene får bestemme, slipper Vigrid til dersom redaktøren vil. Ikke fordi det blir en bieffekt av Giskes dumheter.

Knut Johannessen sa...

Anonmym: Du har flere gode argumenter. Problemet for meg er at jeg er sterkt i tvil om det er en styrke for demokratiet at vi har så mange partier. Men det er forsåvidt en annen debatt.

Men det mange glemmer, er jo at dersom politisk tv-reklame aksepteres, så er det ikke bare for partier. Det er like mye et virkemiddel for organisasjoner. Så det er mange hensyn som skal vektlegges. Ikke bare hensyn til å alle politiske partier få sin "rettmessige" andel i TV-ruta.

Mitt hovedpoeng med å angripe Giske opptreden er at jeg ønsker at den enkelte redaktør (innenfor de publisistiske retningerlinjer som gjelder der han er redaktør) som skal bestemme. Enten det er reklame eller redaksjonell omtale. Det er ikke et varirerende politisk flertall som skal ha denne muligheten.

Og Giske har alt glemt at han fikk innført "Lov om redaksjonsll fridom i media" 1. januar i år. Men jeg synes paragraf 4 er ganske dekkende:

"§ 4. Redaksjonell fridom

Innanfor ramma av grunnsynet og føremålet til verksemda skal redaktøren leie den redaksjonelle verksemda og ta avgjerder i redaksjonelle spørsmål.

Eigaren av medieføretaket eller den som på eigaren sine vegner leier føretaket, kan ikkje instruere eller overprøve redaktøren i redaksjonelle spørsmål, og kan heller ikkje krevje å få gjere seg kjend med skrift, tekst eller bilete eller høyre eller sjå programmateriale før det blir gjort allment tilgjengeleg."

Hadde Giske istedet for å pønske ut prokuratorknep, heller tatt dommen seriøst, kunne dette fått en annen utgang. Da kunne Giske lagt frem et rigid regelverk som ville regulert problemene med sterke pengeinteressers påvirkningsmulighet og kunne på den måte styrt utviklingen. Nå taper han på alle fronter. Dessuten må han sette sin lit til at Medietilsynet anmelder de som overtrer det forbudet som ikke finnes. Medietilsynet vil sannsynligvis ikke dumme seg ut og dermed er det fritt frem. Men bare så mye som redaktørene vil.