lørdag, mars 28, 2009

Borten Moes historietime

Ola Borten forsøkte i dag å balansere angrepet på SV med et enda kraftigere angrep på Fremskrittspartiet. Rovdyrmetaforen er en ting. Noen friske utspill må man regne med. Og jeg tror egentlig Frp er glad til. Slike angrep har en tendens til å gi partiet økt oppslutning på meningsmålingene.

Det er når Borten Moe trekker frem Stalingrad, at det blir problematisk.

- Dette bør bli et nytt Stalingrad. Vi skal omringe dem, ikke gi opp, bite oss fast - og vinne ved å spre kunnskap om det de sier og stemmer for, sier Borten Moe.

Stalingrad var ett av de blodigste slag under den 2. verdenskrig. Totalt døde mellom 1,5 og 2 millioner mennesker. Det var et helvete av blod, død og fordervelse. Og det er selvsagt opplagt at Borten Moe vil at vi skal tenke på Frp som de onde (les nazistene) som ble nedkjempet av de sovjetiske styrkene. Ganske uspiselig.

Men kanskje Borten Moe har glemt Senterpartiets egen historie. Senterpartiet het før krigen Bondepartiet. De var sterkt nasjonalistisk og deler av den nasjonalistiske fløyen falt for de fascistiske og nazistiske idèene som feide inn over Europa på 30-tallet. Og som var det som ble nedkjempet ved Stalingrad.

Vidkun Quisling var forsvarsminister i Bondepartiet frem til han brøt ut og startet Nasjonal Samling, 13. mai 1933.

Jens Hundseid som overtok som statsminister for Bondepartiet i 1932, meldte seg også inn i Nasjonal Samling i 1933.

Ola Borten Moe faller for Godwins lov etter at han lanserte Stalingrad-analogien. Det er en forsøpling av debatten som vi ikke trenger. Om han har behov for å forsterke sitt budskap, bør han velge sine eksempler med litt større kunnskap. I dette tilfellet slår det tilbake på ham selv og partiet med full tyngde.

Man kan gjerne ha sterke meninger om Frp. Men å forsøke å klistre nazistemplet på dem er ufint og kun egnet til å styrke Frp. Enten Borten Moe bare er usedvanlig kunnskapsløs eller kaldt beregnende, så er det ingen grunn til at han skal slippe unna. Å oppføre seg som en idiot, bør ikke unnskyldes. Gardsbikkja er løs. Heldigvis bjeffer den mer enn den biter.

15 kommentarer:

Liv-Marit sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Anonym sa...

Borten Moe! Senterpartiet!


Siden du kaller Fr.p. for rovdyr, og det er de, du frykter aller
mest,. Er du da ikke klar over at rovdyr, som
f.eks.ulven er fredet i Norge idag, og at ulvebestanden er i ferd med å ta seg opp igjen!!
Vi må nok etterhvert finne oss i at vi kan resikere å møte mange flere rovdyr i Norge, når vi ferdes ute i naturen.Vi kan også resikere å møte noen få omstreifere av ulv, ikke langt fra tettbebyggelse,og by.
Men de kommer fra Sverige!
Tross alt ville det vel vært mye mere skremmende, å møte en levende tiger eller løve på Karl Johan, og for ikke å snakke for høyt om, en stor og blodtørstig og sulten bjørn, som gaper og brøler høyt og vil ha oss som istedet for fiskemat!
Det er muligens en slik bjørn du helst vil ha i Norge.
Men den hører hjemme i Russland, så det er nok dit du må dra!!!!

Anonym sa...

Poenget til Borten Moe og partiet hans, som han i dag fremførte på en usedvanlig klønete måte, er at Frp sin landbrukspolitikk vil slå beina under disse familieeide bedriftene som disse gardsbrukene vitterlig er. Frp sin retorikk går på at små og mellomstore bedrifter lider under statlig innblanding. Senterpartiets "små og mellomstore bedrifter" har derimot gjort seg helt avhengig av statlig innblanding og gunst. SP påstår hardnakket at deres forbundsfeller i primærnæringene skal anses som selvstendig næringsdrivende og ikke som "statsansatte". Det eneste forskjellen på de og bensinstasjonen på hjørnet er at førstnevnte forhandler med Staten om prisen på deres produkter. Forhandlinger som Frp ønsker å fjerne, subsidiært innskrenke kraftig. Vinner Frp frem med sin politikk, blir det kroken på døra for mange familieeide småbedrifter, ifølge Senterpartiet.

Troen på at bønder kan klare seg uten statlige støtteordninger synes svært liten blandt standens egne utøvere. Men som i alt annet; ingen regel uten unntak. Det finnes faktisk bønder som er medlemmer av Frp!

Språkbruken til Borten Moe tyder på at frykten for hva som er i vente dersom Frp får politisk makt, er meget stor. Men heller ikke dagens landbrukspolitikk har vært noen suksesshistorie. Antall yrkesaktive i næringen, enten på hel- eller deltid, er stadig synkende. Velgerne opplever ikke dette i form av mindre mat i butikkhyllene, men i dårligere utsikt langs veiene i tiden etter løvsprett. Det gamle kulturlandskapet er i ferd med å gro igjen mange steder. Stivbeinte eiendomslover - støttet av bøndenes egne organisasjoner - gjør at mange gardsbruk ligger brakk. Men så finnes det altså noen bønder i Frp som har sett "lyset". Som tror på egne krefter og egen næring uten statlig innblanding. Disse må forklare engstelige SP-bønder og øvrige velgere hvordan det kan bli mulig å tone ned statlige overføringer til landbruket samtidig som brukene skal kunne overleve.

Velgerne bør få innfridd 3 krav i denne valgkampen:
1. Senterpartiet og deres "medsammensvorne" i og utenfor Storting og Regjering må forklare velgerne hvorfor Staten og ikke kjøpmenne er riktig forhandlingsmotpart til bøndene når prisen på deres produkter skal fastsettes.
2. Frp og deres lille "bondehær" må forklare "folket" hva som vil skje rundt om kring på bygdene etter som det er stor grad av sannsynlighet at de før eller siden vil få betydelig politisk makt.
3. Politikere roer ned retorikken.

A.

are salomonsen sa...

en meget bra faktabasert artikkel fra vox. ingen unskyldende replikker til venstresiden. meget bra, synes jeg.

Milton sa...

Jeg tror ikke dette får følger for andre enn Borten Moe selv.

Det er et utspill som er så dumt at det ikke engang fungerer til å provosere. Det er ingen som får verken sympati eller antipati for FrP pga. dette, men det kan meget vel være at mange får medlidenhet med Borten Moe.

frr sa...

Og jeg er ikke sikker på at dette slår tilbake på Sp. For kanskje har Borten Moe skjønt det ved Fremskrittspartiet som andre ikke har skjønt: Det å få overskrifter og snakke med svært store bokstaver er viktigere enn selve innholdet.

Problemet er muligens at han her har utfordret noen som kan akkurat dette enda bedre enn ham selv.

Forøvrig: Jeg synes jeg har oplevd så mye rart fra Sp at jeg ser på partiet md kanskje ufortjent stor skepsis.

IvarE sa...

@frr:
Nei, neppe.

Skepsisen til parti-parodien Sp kan aldri bli ufortjent stor!
;-)

Skarra sa...

"Dette bør bli et nytt Stalingrad. Vi skal omringe dem"

Nå var det vel det brune laget som sto for omringningen ved Stalingrad, sånn i første omgang, så med det utgangspunktet så er jo unge herr Borten tro mot partihistorien

Fredrik Mellem sa...

Det slo meg også at det var nokså søkt å blande inn Stalingrad. I tillegg til at det var å legge ballen for åpent mål for nådeløse bloggere.

Snorre Valen sa...

Men å la Chaffey og Erna vifte med Stalin-karakteristikker om SV (og selv sitere de rundtom i bloggosfæren) synes du er helt okei...Borten Moe gikk altså over streken, men å antyde at SV står inne for et politisk system som utryddet millioner av mennesker er greit.

Hvilken blendende konsekvent logikk du følger.

are salomonsen sa...

snorre valen: tror ikke du forstår hva logikk er med mindre den treffer din politiske side.

Knut Johannessen sa...

Snorre: Jeg nekter å tro at du er så kunnskapsløs som du klarer å fremstille deg som i denne kommentaren.

Du vet utmerket godt at begrepet stalinisme brukes i andre sammenhenger enn bare til å beskrive Stalins skrekkregime. Du forstår også utmerket godt at ingen mener at SV står for en politikk som vil utrydde sine meningsmotstandere.

Men jeg tror de fleste oppfatter at stalinisme har røtter til en totalitær tankegang der staten forvaltet den fulle og hele sannhet. Arven etter dette så vi i DDR blant annet, et regime som deler av SV ikke gikk av veien for å hylle før muren falt.

Dessuten så er dette uttrykket brukt av SVere også. Blant annet den ikke ukjente Ingrid Fiskaa som i et intervju med Ny Tid 09.08.2003 sa følgende: "– Det tror jeg muligens er flere enn på AUFs sommerleir på Utøya, og det er første gang LO er skikkelig til stede hos SU. En av årsakene tror jeg er reaksjoner på stalinismen i LO-ledelsen, og skvisingen av SVere, sier Fiskaa."

Dessuten var det flere andre SVere som brukte dette om Gerd Liv Valla også. Uten at vi mistenkte disse for å mene at LO gikk inn for massedrap på meningsmotstandere.

På samme måte som jeg nekter å tro at Paul Chaffey og Erna Solberg mener at SV øsnker å utrydde sine meningsmotstandere, like lite tror jeg at Ingrid Fiskaa la noe av det samme i begrepet.

Slaget om Stalingrad var en konkret hendelse, referansen til stalinisme i SVs landsstyrevedtak gikk på SVs tro om at det Staten er bedre i stand til å vurdere barns skolegang enn foreldre og at det ønskes en ensretting av opplæringstilbudet.

Milton sa...

Snorre: Det morsomme er jo at han legger opp til at SP skal spille tyskernes rolle - og i tillegg til at de ble slaktet der, så var de faktisk ganske onde, i de dager.

Skal man først bruke teite metaforer, bør man sørge for at det er motparten som fremstår som ond, og ikke en selv.

Snorre Valen sa...

Vox: At partifelle Ingrid Fiskaa brukte begrepet for seks år siden (og på flåsete vis sådan) betyr ikke at jeg trenger forsvare det. For min del er veien kort fra Hitlerifisering av debatter til Stalin-merkelapper, uten at det trenger bero på kunnskapsløshet. Men det kan vi godt være uenige om.

Det er uansett ikke et kvalitetstegn å dra fram verken Erna "la-oss-unngå-skitten-valgkamp-mens-Oslo-Høyre-kaller-Halvorsen-en-kinakommunist" Solberg eller Paul Chaffey, som på oppsiktsvekkende kort tid gikk fra å resitere Lenin i sine SU-utgivelser (whoa!) til å hylle det frie markedet. En sånn snuoperasjon er lite tillitvekkende, uansett hvilken retning den måtte gå.

Milton: Du har helt rett, det har en svært utilsiktet (tragi)komisk effekt. : D

are salomonsen sa...

ser ut til at milton og snorre vil møtes til en romantisk aften rundt bålet med gitar og palestinaskjerf.