lørdag, januar 05, 2008

Nullskatteytere skal vi ha vekk!

At liv og lære ikke alltid går hand i hand kan følgende sitat bekrefte.

En skikkelig skattereform vil gi skatteetaten helt andre muligheter for en effektiv kamp mot dem som ikke betaler sin del av regningen.

Nullskatteytere skal vi ha vekk!

Valg av vei i skattepolitikken kan komme til å være avgjørende for Arbeiderpartiets muligheter til å bygge velferdssamfunnet videre ut.

Hvem som sa de bevingede ord:

Gro Harlem Brundtland, Arbeiderpartiet foran 1990-årene, innledningsforedrag på Aps landsmøte, Oslo, 21. mars 1985.

Oppdatert: Hadde jeg hatt den fjerneste anelse om at Gro skulle ta en så grusom hevn som å flytte hjem, hadde posten ikke blitt skrevet. :-)

9 kommentarer:

Anonym sa...

Gro har nok tapt seg endel siste tiden ja.

Milton Marx sa...

Se så hva du har gjort! Nå flytter hun tilbake til Norge. :o(

I ettertid kan det bare konstateres at taushet er gull.

Knut Johannessen sa...

xmasb: "siste tiden"???

Milton: He-he, det var min første tanke da jeg så nyheten i dag også. Det var ikke sånn det var ment. Utakk er verdens lønn.

Anonym sa...

Det er alltid like festlig når APs ledere utviser elendig dømmekraft :-)

Bare så synd at hun kommer tilbake!

Anonym sa...

Fysj! Snart får du vel repartiert Fredriksen også!

Knut Johannessen sa...

ivare: Dømmekraft er noe andre mangler!

kee: Det jobbes med saken, men Store-ulv er litt vanskeligere.:-)

Anonym sa...

Siste nytt er at hun melder skattemessig flytting til Norge for å bevare omdømmet sitt, mens hun blir boende i Frankrike.

Win-win for oss!

Knut Johannessen sa...

Anonym: Dette tyder på at jeg må revurdere mitt syn på hvorvidt det finnes en Gud. :-)

Milton Marx sa...

Det interessante er jo om vi har tilstrekkelig "rettferdige" saksbehandlere i skatte-etaten. Andre ville aldri fått godkjent sin skattemessige utflytting med samme tilknytning til Norge som Bruntland-paret.

Jeg tror at parets betaling for et par (av flere) behandlinger, viser at paret er reelt bekymret for at utflyttingen skal bli omstøtt, med påfølgende norsk beskatning for flere år i Frankrike, samt straffeskatt fordi det handlet om en skattemessig manipulasjon (om enn med fratrekk for betalt fransk skatt).

Vilkårene for utflytting er strenge. Medlemskaper av foreninger, organisasjoner etc. skal kuttes, eiendomer (i realiteten alt, inkl. biler) avhendes, minst 50% av tiden utenfor Norge. (Her følger skatteetaten opp med kontroller av datoer for kortbruk etc.). Det ville neppe bli akseptert at familien kjøper en leilighet til den utflyttedes disposisjon.

Med operasjoner betalt av norske myndigheter, ville det å sikre seg mot tilbakevirkende norsk beskatning kreve en rimelig bra advokat.