lørdag, januar 26, 2008

Justisministeren tåkelegger

Vår justisminister vil nyansere debatten om EUs datalagringsdirektiv. Forsøket er særdeles dårlig. Nærmere en tåkelegging er vanskelig å komme.

- Dette direktivet innebærer ikke at hele folket skal overvåkes. Lagring av trafikkdata er ikke noe nytt, slik man kan få inntrykk av. Det er ikke slik at dette utvider politiets rett til innsyn, sier Storberget til Aftenposten.

Så fint. Da trenger vi jo ikke innføre direktivet. Men det er nok ikke så enkelt.

Overvåkning.
Det kunne vært interessant å høre hvordan statsråden tolker overvåkning. Jeg er klar over at dette er et negativt ladet begrep og som sådan ikke ønsket i debatten, men dog

Jeg siterer fra min synonymordbok:
Overvåke: kontrollere, passe, vokte
Overvåking: oppsikt, oppsyn
Lagring av trafikkdata. Det er riktig at lagring av trafikkdata ikke er noe nytt, men det påligger ikke noen tilbydere noen plikt til å lagre mer enn det som trengs for fakturagrunnlag. Det er et stort sprang fra det og til datalagringsdirektivet.

Fra NOU 2004:6 Mellom effektivitet og personvern - Politimetoder i forebyggende øyemed:

7.12.2. Lagring av trafikkdata
Etter gjeldende rett foreligger det ingen plikt for teletilbyderne å lagre trafikkdata av hensyn til politiets oppgaver. Likevel lagres en rekke opplysninger av hensyn til teletilbyders fakturering. Opplysninger må slettes når fakturaen er gjort opp, eventuelt når klagefristen er gått ut og senest tre måneder etter at opplysningene ble registrert.

Politiets rett til innsyn. På punktet med at "direktivet ikke utvider politiets rett til innsyn", må Storberget tillegges synske evner. Det er jo Stortinget som til slutt skal avgjøre hvilket innsyn politiet skal få, da det i direktivet legges opp til at det er de enkelte medlemsstater som bestemmer. Sitat fra direktivet (dansk utgave:)

Hver medlemsstat fastsettætter i sin nationale lovgivning den procedure, der skal følges, og de betingelser der skal være opfyldt for at få adgang til de lagrede data i overensstemmelse med kravet om nødvendighed og proportionalitet, under hensyn til de relevante bestemmelser i EU-retten og folkeretten, herunder navnlig den europæiske menneskerettighedsknovention, således som den er fortolket af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Foran valget i 2005 ble det sendt spørsmål til partiene om holdninger til personvern og it-politiske spørsmål. Svaret fra AP er interessant:

Vår justispolitiske talsmann Knut Storberget har gått inn for å styrke
personvernet i lovverket og sikre at dette prinsippet får forrang i
forhold til andre lover. Eventuell grunnlovsfesting vil bli vurdert.

Vi kan også ta med denne godbiten fra Dagbladet. Men det var altså før valget.

4 kommentarer:

Admiral_Gringo sa...

Ett flott og viktig innlegg.
Dette EU-direktivet bærer diktaturet innabords, og alle oppgående frie mennesker bør kjempe imot det med nebb og klør.

Alle politikere som kjemper *for* direktivet, bør pr. definisjon reknes som landssvikere, og deres motiver for å stemme for direktivet er i så måte uinteressante for oss andre.

Anonym sa...

Hva er som gjør deg så sikker på at disse dataene ikke finnes allerede? Ser heller at det er regulert enn at det er fritt vilt.
Noen gang sett hvor vanskelig det er å slette data i et database system?
Husk at den nettlinjen du sitter på er det noen som eier og de logger deg allerede for å se at du ikke misbruker tilgangen.
Bare les avtalen mellom deg og din nettleverandør. Per i dag lagres logger så å si uendelig fordi det ikke finnes noe krav til sletting. Den som har tilgang til adminkonsoll og backup kan når som helst hente ut hva man vil uten at noen kan se hva som skjedd.
Det som mangler i debatten er hvordan er ting i dag. Du vet at når du logger av så gis din IP adresse til neste bruker, så mens du leser vg.no (eller her) så kan neste bruker gjøre noe helt annet. IP adresser er som telefonnummer, men forskjellen er at det ikke er nok nummer til alle så vi deler de. Dvs. nestemann som ringer vil se ut som deg.

Anonym sa...

I'm really inspired with your writing talents and also with the format on your blog. Is that this a paid subject matter or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice high quality writing, it is uncommon to look a great blog like this one today..

Have a look at my blog gx-mod.com
Also see my web page :: anna455.it

Anonym sa...

Exсellent goods fгom уοu,
mаn. I hаve undeгstand уour stuff ρreviouѕ tο and уou're just extremely wonderful. I actually like what you've acquirеԁ here, cеrtainly lіκе whаt you are sayіng
anԁ the wаy in ωhich уou saу it.

You make it еntertаіning аnԁ уοu
still tаke caге οf to keеp it ѕmart.
I cаnt wait tо гeаd
much moгe from you. Thіs іs actuаlly a
terгifiс sіte.

mу webpagе ... server for cardsharing