onsdag, januar 16, 2008

Staff anmeldt til Advokatforenigen

Tor Erling Staff har i følge Dagbladet blitt anmeldt til Advokatforeningen for uttalelsene sine i lommemannen-saken.

Det er advokat Inger Marie Støen, bistandsadvokat for 3 barn på Jevnaker som sier dette til NRK. De tre barna skal ha blitt utsatt for overgrep av lommemannen for 2 år siden.

Jeg håper Inger Marie Støen normalt gjør en grundigere jobb for barna enn hun har gjort her. Tor Erling Staff er ikke medlem av Advokatforeningen og de kan derfor ikke gjøre noe med saken.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det spørs om hun bare har vært upresis, eller er upresist gjengitt.

Klage på advokater som er ikke er medlem av Advokatforeningen skal sendes til den offentlige oppnevnte Disiplinærnemden. Sekratariatet for denne nemden er imidlertid plassert i lokalene til DEn Norske Advoatforening...